Gids naar de Doelstellingen en Trofeeën van Ozymandias

Gids naar de Doelstellingen en Trofeeën van Ozymandias

 Steam doelen
Steam doelen
Ozymandias
? Babyloniërs op Vruchtbare Halve Maan
? Babylonians on Fertile Crescent
? Win als Babyloniërs op Vruchtbare Halve Maan met Scholar-moeilijkheidsgraad of hoger
? Assyriërs op de Vruchtbare Halve Maan
? Assyrians on Fertile Crescent
? Win als Assyriërs op de Vruchtbare Halve Maan met een Scholar-moeilijkheidsgraad of hoger
? Harappans op de Indusvallei
? Harappans on Indus Valley
? Win als Harappans op de Indusvallei met een Scholar-moeilijkheidsgraad of hoger
? Polynesiërs op Azië
? Polynesians on Asia
? Win als Polynesiërs op Azië met een Scholar-moeilijkheidsgraad of hoger
? Athene op Griekenland
? Athens on Greece
? Win als Athene op Griekenland met een Scholar-moeilijkheidsgraad of hoger
? Egyptenaren in het Nabije Oosten
? Egyptians on Near East
? Win als Egyptenaren op het Nabije Oosten met een moeilijkheidsgraad voor geleerden of hoger
? Carthagers op de Middellandse Zee
? Carthaginians on Mediterranean
?Win als Carthagers op de Middellandse Zee met een moeilijkheidsgraad voor geleerden of hoger
? Oxus op Azië
? Oxus on Asia
? Win als Oxus op Azië met een Scholar-moeilijkheidsgraad of hoger
? Videha op de Ganges-vlakte
? Videha on Ganges Plain
? Win alsVideha op de Ganges-vlakte met een Scholar-moeilijkheidsgraad of hoger
? Elamites op Vruchtbare Halve Maan
? Elamites on Fertile Crescent
? Win als Elamites op Vruchtbare Halve Maan met Scholar-moeilijkheidsgraad of hoger
? Myceners in het Nabije Oosten
? Mycenaeans on Near East
? Win als Myceners in het Nabije Oostenmet Scholar-moeilijkheidsgraad of hoger
? Lied over China
? Song on China
? Win als Lied over China met een Scholar-moeilijkheidsgraad of hoger
? Gojoseon over Azië
? Gojoseon on Asia
? Winnen als Gojoseon opAzië met een Scholar-moeilijkheidsgraad of hoger
? Hettieten op Vruchtbare Halve Maan
? Hittites on Fertile Crescent
? Winnen als Hettieten op Vruchtbare Halve Maan bij Moeilijkheidsgraad voor geleerden of hoger
? Babyloniërs aan de Middellandse Zee
? Babylonians on Mediterranean
? Win als Babyloniërs op de Middellandse Zee opMoeilijkheidsgraad voor geleerden of hoger
? Zhou op Azië
? Zhou on Asia
? Win als Zhou op Azië op Scholar-moeilijkheidsgraad of hoger
? Kuru op de vlakte van de Ganges
? Kuru on Ganges Plain
? Win als Kuru op de Ganges-vlakte op Scholarmoeilijkheidsgraad of hoger
? Kelten op de Middellandse Zee
? Celts on Mediterranean
? Win als Kelten op de Middellandse Zee op Scholar-moeilijkheidsgraad of hoger
? Kosala op de vlakte van de Ganges
? Kosala on Ganges Plain
? Win als Kosala op Ganges Plain op Scholar-moeilijkheidsgraad ofhoger
? Jin op China
? Jin on China
? Win als Jin op China met Scholar-moeilijkheidsgraad of hoger
? Harappans op Azië
? Harappans on Asia
? Win als Harappans op Azië met een Scholar-moeilijkheidsgraad of hoger
? Chu op China
? Chu on China
? Win als Chu op China met een Scholar-moeilijkheidsgraad of hoger
? Pancala op de Gangesvlakte
? Pancala on Ganges Plain
? Win als Pancala op de Ganges-vlakte met een Scholar-moeilijkheidsgraad of hoger
? Egyptenaren op de Middellandse Zee
? Egyptians on Mediterranean
? Win als Egyptenaren op de Middellandse Zee met een Scholar-moeilijkheidsgraad of hoger
? Kuru op Azië
? Kuru on Asia
? Win als Kuru op Azië met Scholar-moeilijkheidsgraad of hoger
? Kanaänieten op Vruchtbare Halve Maan
? Canaanites on Fertile Crescent
? Win als Kanaänieten op Vruchtbare Halve Maan met Scholar-moeilijkheidsgraad of hoger
? Wu op China
? Wu on China
? Win als Wu over China met een Scholar-moeilijkheidsgraad of hoger
? Zhou over China
? Zhou on China
? Win als Zhou over China met een Scholar-moeilijkheidsgraad of hoger
? Iolcos over Griekenland
? Iolcos on Greece
? Win als Iolcos in Griekenland met een Scholar-moeilijkheidsgraad of hoger
? Assyriërs in het Nabije Oosten
? Assyrians on Near East
? Win als Assyriërs in het Nabije Oosten met een Scholar-moeilijkheidsgraad of hoger
?Myceners in Griekenland
? Mycenaeans on Greece
? Win als Myceners tegen Griekenland met een Scholar-moeilijkheidsgraad of hoger
? Qi tegen China
? Qi on China
? Win als Qi tegen China met een Scholar-moeilijkheidsgraad of hoger
?Sparta tegen Griekenland
? Sparta on Greece
? Win als Sparta in Griekenland met een Scholar-moeilijkheidsgraad of hoger
? Mitanni in het Nabije Oosten
? Mitanni on Near East
? Win als Mitanni in het Nabije Oosten met een Scholar-moeilijkheidsgraad of hoger
? Pylos opGriekenland
? Pylos on Greece
? Win als Pylos op Griekenland met een Scholar-moeilijkheidsgraad of hoger
? Hettieten in het Nabije Oosten
? Hittites on Near East
? Win als Hettieten op het Nabije Oosten met een Scholar-moeilijkheidsgraad of hoger
? Mohenjo-Dara in de Indusvallei
? Mohenjo-Dara on Indus Valley
? Win als Mohenjo-Dara in de Indusvallei met een Scholar-moeilijkheidsgraad of hoger
? Dholavira in de Indusvallei
? Dholavira on Indus Valley
? Win als Dholavirain de Indusvallei met een Scholar-moeilijkheidsgraad of hoger
? Dong Son op Azië
? Dong Son on Asia
? Win als Dong Son op Azië op Scholar-moeilijkheidsgraad of hoger
? Galliërs op de Middellandse Zee
? Gauls on Mediterranean
? Win als Galliërs in de Middellandse Zeeop Scholar-moeilijkheidsgraad of hoger
? Elamieten in het Nabije Oosten
? Elamites on Near East
? Win als Elamieten in het Nabije Oosten met een Scholar-moeilijkheidsgraad of hoger
? Ban Chiang in Azië
? Ban Chiang on Asia
? Win als Ban Chiang tegen Azië met een Scholar-moeilijkheidsgraadof hoger
? Orchomenos tegen Griekenland
? Orchomenos on Greece
? Win als Orchomenos tegen Griekenland met een Scholar-moeilijkheidsgraad of hoger
? Myceners aan de Middellandse Zee
? Mycenaeans on Mediterranean
? Win als Myceners aan de Middellandse Zee met een Scholar-moeilijkheidsgraad ofhoger
? Hethieten aan de Middellandse Zee
? Hittites on Mediterranean
? Win als Hettieten aan de Middellandse Zee met een Scholar-moeilijkheidsgraad of hoger
? Cimmeriërs aan de Middellandse Zee
? Cimmerians on Mediterranean
? Win als Cimmeriërs in de Middellandse Zee met een Scholar-moeilijkheidsgraad ofhoger
? Hunnen in Azië
? Huns on Asia
? Win als Hunnen in Azië met een Scholar-moeilijkheidsgraad of hoger
? Britten in de Middellandse Zee
? Britons on Mediterranean
? Winnen als Britten in de Middellandse Zee met een Scholar-moeilijkheidsgraad ofhoger
? Scythen in de Middellandse Zee
? Scythians on Mediterranean
? Win als Scythen op de Middellandse Zee met een Scholar-moeilijkheidsgraad of hoger
? Babyloniërs in het Nabije Oosten
? Babylonians on Near East
? Winnen als Babyloniërs in het Nabije Oosten met een Scholar-moeilijkheidsgraad of hoger
? Thebe over Griekenland
? Thebes on Greece
? Win als Thebe in Griekenland met een moeilijkheidsgraad voor geleerden of hoger
? Kanaänieten in het Nabije Oosten
? Canaanites on Near East
? Win als Kanaänieten in het Nabije Oosten met een moeilijkheidsgraad voor geleerden of hoger
Cherri Andrea640360