Trucs en Spelcodes: Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (PC)

Trucs, Codes en Geheimen voor Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes op PC. Bijvoorbeeld: Zwakke vijanden en items met oneindig gebruik.

Inleiding

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes: Verhaal van het Spel

Hallo! Het is een genoegen om u op onze site te vinden. Deze pagina bevat alle trucs en codes die we hebben kunnen vinden voor Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes.

Kent u andere trucs of heeft u ander materiaal? Stuur het ons zonder problemen! U kunt op dit artikel reageren of privé contact met ons opnemen en we zullen de pagina dan ook graag bijwerken met de inhoud van het materiaal dat u ons hebt gestuurd!

Eiyuden Chronicles: Hundred Heroes is ontworpen om spelers een moderne kijk op de klassieke JRPG-ervaring te geven.Bereid je voor om meer dan 100 speelbare personages door een door oorlog verscheurde wereld te leiden die alleen jij kunt redden.

We hebben materiaal geldig voor PC. De lijst met consoles is voortdurend bijgewerkt sinds 02/04/2024, de datum waarop Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes werd gepubliceerd.

Ontdek veel Trucs, Tips en Strategieën voor Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (PC): Zwakke vijanden en items met oneindig gebruik.

Als je echt veel trucs wilt voor Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, is het je geluksdag! We hebben een Trainer beschikbaar die, eenmaal gedownload en uitgevoerd tijdens het spel, je veel trucs zal laten ontgrendelen. De lijst met ontgrendelde trucs vind je verderop.

Daarenboven hebben we ook de lijst met de Achievements voor je verzameld met daarnaast een kleine vertaalde uitleg over hoe je deze kunt bekomen.

De inleiding is voorbij. Hier zijn de trucs voor dit spel.

Trucs: Steam doelen

Trucs Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes:
Voer de volgende taken uit om de bijbehorende Steam Doelstellingen te behalen (de lijst kan in het Engels zijn):
TitelSteam doelen: Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes
? Heroic Bond
? Heroïsche band
? You attacked an enemy with a hero combo for the first time.
? Je hebt voor de eerste keer een vijand aangevallen met een heldencombinatie.
? The Raw Lens
? De rauwe lens
?
?
? Animal Lover
? Dierenvriend
? You spoke tothe animals 10 times.
? Je hebt met de dieren gesproken 10 keer.
? A normal day in the Guard
? Een normale dag in de wacht
?
?
? Hometown on fire
? Woonplaats in brand
?
?
? Raising the flag of resistance
? De vlag van verzet hijsen
?
?
? Trusted hero
? Vertrouwde held
?
?
? Conquering the Trials Arena
? De Trials Arena veroveren
?
?
? Aspiring urban planner
? Aspirant stedenbouwkundige
? You increased the headquarters level for the first time.
? Je hebt voor het eerst het hoofdkwartierniveau verhoogd.
? Rest is important
? Rust is belangrijk
? Tiyou rested at an inn 10 times.
? Ti you rustte 10 keer in een herberg.
? Hishahn's defense
? De verdediging van Hishahn
?
?
? Valiant Sk'uali
? Valiant Sk'uali
?
?
? The first steps of the guild
? De eerste stappen van het gilde
? You sent allies from the guild on a mission for the first time.
? Je hebt voor de eerste keer bondgenoten van het gilde op een missie gestuurd.
? Saying Goodbye to a Father
? Afscheid nemen van een vader
?
?
? Epic success!
? Episch succes!
? You have achieved Epic Success on all tasks.
? Je hebt voor alle taken episch succes behaald.
? Expert Appraiser
? Expert Taxateur
? You had 10 items appraised at the appraiser's shop.
? U heeft 10 objecten laten taxeren in de taxateurswinkel.
? Are you committed?
? Bent u toegewijd?
? You went to check on the allies on a mission.
? Je ging op missie bij de geallieerden kijken.
? Revelry at the spa
? Feest in het kuuroord
? You have used an item suitable for bathing in hot springs.
? Je hebt een voorwerp gebruikt dat geschikt is om in warmwaterbronnen te baden.
? I will claim this place
? Ik claim deze plek
?
?
? A statue worthy of admiration
? Een standbeeld dat bewondering waard is
? You built a hero's statue at the headquarters.
? Je hebt een heldenstandbeeld op het hoofdkwartier gebouwd.
? Valorant Songs on the Great Sandy Sea
? Moedige liederen op de grote zandzee
?
?
? Expert Gatherer
? Deskundige verzamelaar
? You have found 250 items.
? Je hebt 250 artikelen gevonden.
? A place for heroes
? Een plek voor helden
? You have maxed out the headquarters.
? Je hebt het maximale uit het hoofdkwartier gehaald.
? The Sweet Taste of Victory
? De zoete smaak van de overwinning
?
?
? Hero of Destruction
? Held van de vernietiging
?
? The eve of battle
? De vooravond van de strijd
?
?
? A trusted friend
? Een vertrouwde vriend
?
?
? The hero's victory
? De overwinning van de held
? You completed the game and watched the ending.
? Je hebt het spel voltooid en het einde bekeken.
? A Big Backpack and a Big Bag
? Een grote rugzak en een grote tas
? You have maxed out the Magic Backpack and Resource Bag.
? Je hebt de magische rugzak en de grondstoffentas maximaal benut.
? The Newcomer
? De nieuwkomer
?
?
? Monument Builder
? Monumentenbouwer
? You have built a landmark.
? Je hebt een monument gebouwd.
? An Illustrious Theater
? Een illuster theater
? You received the rating Sat the theatre.
? U heeft de beoordeling S ontvangenbij het theater.
? Art is explosive!
? Kunst is explosief!
? You have crafted 10 different types of items in the workshop.
? Je hebt 10 verschillende soorten voorwerpen gemaakt in de werkplaats.
? Spendthrift Hero
? Verkwistende held
? Spent 1 million baqua.
? 1 miljoen baqua uitgegeven.
? Invincible Hero
? Onoverwinnelijke held
?Raised Nowa to level 99.
? Nowa op niveau gebracht 99.
? Beyond time and space
? Voorbij tijd en ruimte
?
?
? Urbanist hero
? Stedenbouwkundige held
?
?
? A valiant finned hero
? Een dappere held met vinnen
? You achieved first place in all sk'ualiscafi races.
? Je behaalde de eerste plaats in alle sk'ualiscafi-races.
? I like weapons!
? Ik hou van wapens!
? You have improved all allies' weapons to maximum level.
? Je hebt de wapens van alle bondgenoten verbeterd tot het maximale niveau.
? Trade Hero
? Handelsheld
? You earned 1 million baqua from trading.
? Je hebt 1 miljoen baqua verdiend met handelen.
? Talent for War
? Talent for War
? Completed all trial battles.
? Alle proefgevechten voltooid.
? Master of Hero Combos
? Meester van heldencombo's
?
?
? Card Collector
? Kaartverzamelaar
? You have collected all the cards.
? Je hebt alle kaarten verzameld.
? Know the enemy, know yourself
? Ken de vijand, ken jezelf
? You have completed the enemy manual.
? Je hebt de vijandelijke handleiding voltooid.
? Beigoma Collector
? Beigoma Collector
? Collected all beigoma.
? Alle beigoma verzameld.
? Bigfoot Breeder
? Bigfoot Breeder
? You have paired the pawns 10 times.
? Je hebt de pionnen 10 keer gekoppeld.
? I love rune shards!
? Ik hou van runenscherven!
? Collected all rune fragments.
? Alle runenfragmenten verzameld.
? Swirling Peace
? Wervelende vrede
? Defeated all beigoma trainers.
? Alle beigoma-trainers verslagen.
? All fish in creation
? Alle vissen in de schepping
? You caught all kinds of fish.
? Je hebt allerlei soorten vis gevangen.
? Bigfoot Contest Hero
? Bigfoot Contest Hero
? You have won all the races.
? Je hebt alle races gewonnen.
? The runes smile at you
? De runen glimlachen naar je
? You have collected all runes.
? Je hebt alle runen verzameld.
? Spa Enthusiast
? Spa-liefhebber
?
?
? Treasure Hunter
? Schatzoeker
? You have opened all treasure chests.
? Je hebt alle schatkisten geopend.
? Ace of Cards
? Kaartaas
? Defeated all card heroes.
? Alle kaarthelden verslagen.
? Gourmet Hero
? Gastronomische held
? You cooked all kinds of dishes at the restaurant.
? Je kookte allerlei gerechten in het restaurant.
? Legendary Hero
? Legendarische held
?
?

Trainers, Middelen en Valsspeel Codes

De Trainers van Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes zijn kleine downloadbare programma's waarmee je een functionaliteit aan het spel kunt toevoegen, voornamelijk om vals te spelen en om trucs te bieden die mogelijks niet op een andere manier beschikbaar zijn. Klik op de Trainer die je het liefst downloadt:
Download Pagina Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (04-27-2024 / +11)
 • Supergezondheid
 • Zwakke vijanden
 • Onbeperkt gebruik van items
 • Open weggooien voor item met maximale voorraad
 • Geen willekeurige ontmoetingen
 • Super spelsnelheid
 • Edit: Baqua-munten
 • Bewerking: XP
 • Edit: PK
 • Edit: MP
 • Edit: niveau
 • Bewerking: SP
Cherri Andrea640360