Trucs en Spelcodes: Evoland Legendary Edition (PC / PS4 / XBOX ONE)

Trucs en Codes van Evoland Legendary Edition voor PC / PS4 / XBOX ONE waaronder Bruikbare tips.

Inleiding

Evoland Legendary Edition: Verhaal van het Spel

Welkom op onze pagina's, en vooral diegenen die gewijd zijn aan de trucs van Evoland Legendary Edition. Zonder verder uitstel gaan we dit artikel aan u presenteren!

We hopen dat het u zal helpen en dat u ons werk zult waarderen. Als je trucs hebt om voor te stellen, reageer of neem contact met ons op en we zullen de pagina bijwerken.

Evoland Legendary Edition geeft je twee games rol-fantastische en unieke, met hun grafische stijl en de gameplay, die veranderen naarmate je verder in het spel!

Dit spel is uitgebracht op 07/01/2019 en de trucs die we bezitten zijn geldig voor PC / PS4 / XBOX ONE. Deze lijst zal in de loop van de tijd worden bijgewerkt telkens wanneer we merken dat er nieuwe consoles zijn waarop Evoland Legendary Edition is gepubliceerd.

Ontdek veel Trucs, Tips en Strategieën voor Evoland Legendary Edition (PC / PS4 / XBOX ONE): Bruikbare tips.

Daarnaast kunt u voor Evoland Legendary Edition ook een promotrainer van derden downloaden. Als het samen met het spel wordt uitgevoerd, kun je met deze trainer trucs activeren die je anders niet zou krijgen.

Voor jullie hebben we ook de lijst met de Achievements van dit spel beschikbaar gemaakt, met een automatisch vertaalde uitleg over hoe je ze kunt ontgrendelen.

Na het voorwoord, laten we je de trucs zien die we hebben gevonden.

Trucs: Steam doelen

Trucs Evoland Legendary Edition:
Voer de volgende taken uit om de bijbehorende Steam Doelstellingen te behalen (de lijst kan in het Engels zijn):
TitelSteam doelen: Evoland Legendary Edition
? 16 colors
? 16 kleuren
? You unclocked the 16 colors display.
? Je hebt het 16-kleurendisplay gedeklokt.
? Storyline
? Verhaallijn
? Now you know what we're talking about.
? Nu weet je waar we het over hebben.
? Experience Points
? Ervaringspunten
? You unlocked a new way to progess in game.
? Je hebt een nieuwe manier ontgrendeld om vooruitgang te boeken in het spel.
? 3D
? 3D
? You unlocked a whole dimension!
? Je hebt een hele dimensie ontgrendeld!
? Star of Evoland
? Ster van Evoland
? You have found 10 hidden stars.
? Je hebt 10 verborgen sterren gevonden.
? Card Player
? Kaartspeler
? You have won a game of Double Twin.
? Je hebt een spelletje Double Twin gewonnen.
? Excavations
? Opgravingen
? You have used a bomb to destroy a wall.
? Je hebt een bom gebruikt om een muur te vernietigen.
? Time Traveller
? Tijdreiziger
? You have travelled through time 12 times.
? Je hebt 12 keer door de tijd gereisd.
? DVD Player
? Dvd-speler
? You bought the DVD player in Aogai.
? U hebt de dvd-speler in Aogai gekocht.
? True Explorer
? True Explorer
? You have found the Hidden Cave.
? Je hebt de verborgen grot gevonden.
? It was an accident
? Het was een ongeluk
? You have destroyed 20 pots in one play.
? Je hebt 20 potten in één spel vernietigd.
? World Map
? Wereldkaart
? You feel like a true explorer
? Je voelt je een echte ontdekkingsreiziger
? Trimmer
? Trimmer
? You have cut 10 bushes!
? Je hebt 10 struiken gekapt!
? A new friend
? Een nieuwe vriend
? Fina has joined your team!
? Fina heeft zich bij je team aangesloten!
? Hero
? Held
? You have defeated Zephyros.
? Je hebt Zephyros verslagen.
? Undertaker
? Begrafenisondernemer
? You have killed 100 skeletons.
? Je hebt 100 skeletten gedood.
? Heavy Purse
? Zware portemonnee
? You have looted 20000 glis in one play.
? Je hebt in één keer 20.000 glis geplunderd.
? Weedkiller
? Onkruidverdelger
? That's 100 bushes. You can stop now.
? Dat zijn 100 struiken.Je kunt nu stoppen.
? Exterminator
? Verdelger
? You killed a bat with a bomb.
? Je hebt een vleermuis gedood met een bom.
? The Ear Pull
? De oortrekker
? You escaped the guards thanks to the cardbox
? Je bent aan de bewakers ontsnapt dankzij de kaartendoos
? Sniper
? Sluipschutter
? You killed a skeleton with the bow.
? Je hebt een skelet gedood met de boog.
? Another friend
? Nog een vriend
? Menos has joined your team!
? Menos heeft zich bij je team aangesloten!
? Dungeon Crawler
? Dungeon Crawler
? You have found the Shrine of the Babamut.
? Je hebt het heiligdom van de Babamut gevonden.
? Chit chat
? Chitchat
? You talked to 50 different NPC
? Je hebt met 50 verschillende NPC gesproken
? Superstar of Evoland
? Superster van Evoland
? You have found 20 hidden stars.
? Je hebt 20 verborgen sterren gevonden.
? Cartographer
? Cartograaf
? You have found the Hidden Lake.
? Je hebt het verborgen meer gevonden.
? Card Champion
? Kaartkampioen
? You have defeated the strongest decks of Double Twin!
? Je hebt de sterkste kaartspellen van Double Twin verslagen!
? Card Collector
? Kaartverzamelaar
? You have found 15 Double Twin cards.
? Je hebt 15 Double Twin-kaarten gevonden.
? Choboko Hunter
? Choboko Hunter
? You found and killed a Choboko.
? Je hebt een Choboko gevonden en gedood.
? To the future!
? Op naar de toekomst!
? No trails of fire this time
? Deze keer geen vuursporen
? You shall pass!
? Je zult slagen!
? You have re-opened the Mayenne Bridge
? Je hebt de Mayenne-brug heropend
? Scholar
?Geleerde
? You have solved all 8 puzzles in the library
? Je hebt alle 8 puzzels in de bibliotheek opgelost
? MMA Champion
? MMA-kampioen
? You have defeated the Prophet
? Je hebt de Profeet verslagen
? This is getting crowded
? Het wordt druk hier
? Velvet has joined your team!
? Velvet heeft zich bij je team aangesloten!
? Card Player
? Kaartspeler
? You played your first game of cards
? Je hebt je eerste kaartspel gespeeld
? Like a true hero
? Als een echte held
? You have defeated Evil! Maybe.
? Je hebt het Kwaad verslagen!Misschien.
? Dual personality
? Dubbele persoonlijkheid
? I sense a troubling past... or is it a future?
? Ik voel een verontrustend verleden... of is het een toekomst?
? Takoyaki
? Takoyaki
? You killed an Octorac with a flaming arrow
? Je hebt een Octorac gedood met een vlammende pijl
? Megastar of Evoland
? Megaster van Evoland
? You have found all the hidden stars.
? Je hebt alle verborgen sterren gevonden.
? Triple Dragon
? Drievoudige draak
? You have escaped the Pirate's Lair
? Je bent ontsnapt uit het piratenhol
? Old Times
? Oude tijden
? You have travelled to the Ancient Times
? Je bent naar deOude tijden
? Glitched
? Glitched
? You have discovered the Anomaly
? Je hebt de anomalie ontdekt
? Video Games Hall of Fame
? Videogames Hall of Fame
? You spoke to each old hero
? Je hebt met elke oude held gesproken
? MatchMaker
? MatchMaker
? You have defeated J.Snow
? Je hebt J.Snow verslagen
? Turtle Soup
? Schildpaddensoep
? You have killed 10 A'tuins
? Je hebt 10 A'tuins gedood
? Flying Machine
? Vliegmachine
? What could possibly go wrong?
? Wat kan er mogelijk misgaan?
? Lost Wiking
? De verloren Wiking
? You found the lost Wiking
? Je hebt de verloren Wiking gevonden
? Mastermind
? Meesterbrein
? You have escaped the Sylphs' Forest
? Je bent ontsnapt uit het Sylfenbos
? Battle Master
? Strijdmeester
? You have won the Campaign for Demonia
? Je hebt de Campagne voor Demonia gewonnen
? Master Collector
? Meesterverzamelaar
? You have shown your full deck of cards to Garen!
? Je hebt je volledige kaartspel aan Garen getoond!
? The Key
? De sleutel
? You have recovered the Key
? Je hebt de sleutel teruggevonden
? Dodgeball
? Trefbal
? You have beaten the Noria Mines boss with full health.
? Je hebt de baas van Noria Mines met volledige gezondheid verslagen.
? Over 9000!!!
? Meer dan 9000!!!
? You got more than 9000 Gold
? Je hebt meer dan 9000 goud
? Friend of beasts
? Vriend van de dieren
? You survived the Cluckety Isle
? Je hebt het eiland Cluckety overleefd
? Power of Ice
? De kracht van ijs
? You have unlocked the true power of Velvet
? Je hebt de ware kracht van Fluweel ontgrendeld
? Double Tap
? Dubbeltikken
? You've killed 40 zombies in the Ghost Forest
? Je hebt 40 zombies gedood in het Spookbos
? Power of Nature
? De kracht van de natuur
? You have unlocked the true power of Fina
? Je hebt de ware kracht van Fina ontgrendeld
? Tomb Raider
? Tomb Raider
? You have found the hidden tomb
? Je hebt de verborgen tombe gevonden
? Hoarder
? Hoarder
? You have looted 50000 glis in one play.
? Je hebt 50.000 glis in één spel geplunderd.
? Power of Fire and Earth
? De kracht van vuur en aarde
? You have unlocked the true power of Menos
? Je hebt de ware kracht van Menos ontgrendeld
? sssSSSSSss BOOM!
? sssSSSSSss BOOM!
? You died to the Dreaded Creeper
? Je stierf aan de gevreesde Creeper
? Collector
? Verzamelaar
? You have found all the cards in Evoland 2!
? Je hebt alle kaarten in Evoland 2 gevonden!
? Star Player
? Sterspeler
? You have found all 30 stars!
? Je hebt alle 30 sterren gevonden!
? Powerlevel
? Powerlevel
? You have reached level 30
? Je hebt niveau 30 bereikt
? Poker Face
? Poker Face
? You have won 50 card games!
? Je hebt 50 kaartspellen gewonnen!

Trainers, Middelen en Valsspeel Codes

De Trainers van Evoland Legendary Edition zijn kleine downloadbare programma's waarmee je een functionaliteit aan het spel kunt toevoegen, voornamelijk om vals te spelen en om trucs te bieden die mogelijks niet op een andere manier beschikbaar zijn. Klik op de Trainer die je het liefst downloadt:
Download Pagina Evoland Legendary Edition (7608504 / +7)
  • Oneindige gezondheid (Evolands 1)
  • Oneindige gezondheid (Evolands 2)
  • Superschade
  • Verander goud (Evolands 1)
  • Verander goud (Evolands 2)
  • Een schot doodt
  • Bewerken: Goud (Evolands 1)
  • Bewerken: Goud (Evolands 2)
Cherri Andrea640360