Trucs en Spelcodes: Asterix *ECOMM* Obelix XXL: Romastered (PC)

Bruikbare tips en vele andere trucs en codes op deze pagina gewijd aan Asterix *ECOMM* Obelix XXL: Romastered voor PC.

Inleiding

Asterix *ECOMM* Obelix XXL: Romastered: Verhaal van het Spel

Welkom bij Apocanow! Dit artikel gaat over trucs en codes van het spel Asterix *ECOMM* Obelix XXL: Romastered en verzamelt daarin al het videogamemateriaal over dit spel, en in het bijzonder ook Trainers, Achievements en mogelijke Walkthroughs.

Als u andere kan vinden, aarzel dan niet om het naar ons te sturen. We zullen het met eventuele openbare dank aan de bestaande toevoegen.

Asterix en Obelix keren terug in XXL in een romasterversie vol Romeinen!

Alle informatie over de trucs in dit artikel is van toepassing op Asterix *ECOMM* Obelix XXL: Romastered sinds 22/10/2020, op de consoles PC. De lijst wordt telkens bijgewerkt wanneer het spel wordt gepubliceerd voor een nieuwe console.

Ontdek veel Trucs, Tips en Strategieën voor Asterix *ECOMM* Obelix XXL: Romastered (PC): Bruikbare tips.

Voor jullie hebben we ook de lijst met de Achievements van dit spel beschikbaar gemaakt, met een automatisch vertaalde uitleg over hoe je ze kunt ontgrendelen.

Nu gaan we over om u de trucs te tonen na de inleiding die we zojuist geschreven hebben.

Trucs: Trucs van het Spel

Trucs Asterix *ECOMM* Obelix XXL: Romastered:
Spijtig, er zijn geen trucs beschikbaar voor Asterix *ECOMM* Obelix XXL: Romastered. We zijn altijd op de hoogte wat betreft de trucs, dus wees geduldig en wacht tot ze worden gepubliceerd. Als u wilt, kunt u uw verzoek indienen door contact met ons op te nemen.

Trucs: Steam doelen

Voer de volgende taken uit om de bijbehorende Steam Doelstellingen te behalen (de lijst kan in het Engels zijn):
TitelSteam doelen: Asterix *ECOMM* Obelix XXL: Romastered
Ah, nostalgia...
Ah, nostalgie ...
Switch between the REMASTER mode and the ORIGINAL mode
Schakel tussen de REMASTER-modus en de ORIGINAL-modus
Hail Caesar!
Gegroet Caesar!
Retrieve a golden laurel
Haal een gouden laurier op
Undisciplined and rowdy…
Ongedisciplineerd en baldadig…
Keep the combo gauge full for 60 seconds
Houd de combinatiemeter 60 seconden vol
A short trip in Armorica
Een korte trip in Armorica
Complete stage 1 - Gaul
Voltooi fase 1 - Gallië
Ready for battle
Klaar voor de strijd
Get the maximum number of shields
Verkrijg het maximum aantal schilden
Gallic volley
Gallisch salvo
Strike a Roman in midair with Asterix under the effect of the magic potion when Obelix tosses a Roman
Sla een Romein in de lucht met Asterix onder het effect van het toverdrankje wanneer Obelix een Romein gooit
What power!
Wat een kracht!
Defeat 200 Romans under the effect of the magic potion
Versla 200 Romeinen onder invloed van het toverdrankje
A cold that would make a wild boar shiver
Een verkoudheid die een wildernis zou maken zwijn
Complete stage 2 - Normandy
Voltooi fase 2 - Normandië
Columns and menhirs are not the same...
Kolommen en menhirs zijn niet hetzelfde ...
Complete stage 3 - Greece
Voltooi fase 3 - Griekenland
The customer is king
De klant is koning
Spend more than 50000 helmets at the merchant's
Geef meer dan 50.000 helmen uit bij de koopman
The grass is always greener
Het gras is altijd groener
Complete stage 4 - Helvetia
Voltooi fase 4 - Helvetia
4997, 4998, 4999...and 5000!
4997, 4998, 4999 ... en 5000!
Defeat 5000 Romans
Versla 5000 Romeinen
Sand as far as the eye can see
Zand zover het oog reikt
Complete stage 5 - Egypt
Voltooi etappe 5 - Egypte
Pumped
Gepompt
Buy all the combos from the merchant
Koop alle combo's van de handelaar
These Romans are crazy
Deze Romeinen zijn gek
Complete stage 6 - Rome
Voltooid etappe 6 - Rome
A healthy stroll
Een gezonde wandeling
Complete the entire game in ''Easy'' mode or at a higher level of difficulty
Voltooi het hele spel in de modus 'Gemakkelijk' of op een hoger moeilijkheidsniveau
An epic adventure
Een episch avontuur
Complete the entire game in ''Normal'' mode or at a higher level of difficulty
Voltooi het hele spel in de modus 'Normaal' of op een hoger moeilijkheidsniveau
Carousel
Carrousel
Sling yourself using rubber bands 20 times in less than 30 seconds
Sling jezelf met elastiekjes 20 keer in minder dan 30 seconden
One last one for the road
Een laatste voor onderweg
Collect more than 99999 helmets
Verzamel meer dan 99999 helmen
An old friend
Een oude vriend
Find and defeat Redbeard in each level
Vind en versla Redbeard in elk level
Hi, Jules!
Hoi Jules!
Retrieve all the golden laurels
Haal alles terug de gouden lauweren
A heroic odyssey
Een heroïsche odyssee
Complete the entire game in ''Difficult'' mode or at a higher level of difficulty
Voltooi het hele spel in '' Moeilijk '' modus of met een hogere moeilijkheidsgraad
Soundly defeated!
Degelijk verslagen!
Complete a course challenge with more than 5 seconds to spare on the Gold level
Voltooi een cursusuitdaging met meer dan 5 seconden over op het Goud-niveau
For a few slaps more
Voor een
Complete all the time challenges
Voltooi alle tijduitdagingen
That was a close one...
Dat was een goede ...
Complete all the course challenges
Voltooi alle baanuitdagingen
Pride of the developers
Trots van de ontwikkelaars
Complete all the course and time challenges
Voltooi alle koers- en tijduitdagingen
Ready for the Olympic Games
Klaar voor de Olympische Spelen
Reach the Gold level in all the time and course challenges
Bereik het gouden niveau in alle tijd- en baanuitdagingen
Toutatis' right hand
Toutatis 'rechterhand
Complete the entire game in ''Extreme'' mode
Voltooi het hele spel in '' Extreme '' modus
Cherri Andrea640360