Trucs en Spelcodes: Germany at War - Soviet Dawn (PC)

Trucs, Codes en Geheimen voor Germany at War - Soviet Dawn op PC. Bijvoorbeeld: Bruikbare tips.

Inleiding

Germany at War - Soviet Dawn: Verhaal van het Spel

We laten je graag het videospelmateriaal zien dat we hebben verzameld voor Germany at War - Soviet Dawn!

Als je andere ontgrendelingen of strategieën kent, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen of commentaar te geven op het artikel. Je maakt het completer en nuttiger voor al de bezoekers.

Germany At War: Soviet Dawn is een turn-based operationeel oorlogsspel met een sterke historische focus. Voer het bevel over ofwel de Duitse strijdkrachten door middel van een vertakkende historische campagne die de hele campagne van 1941 en een deel van die van 1942 bestrijkt, of de Sovjets vanaf 1941 om wraak te nemenRiprovauit 1944/45Riprova

Germany at War - Soviet Dawn is gepubliceerd op 01/01/2021 voor PC. We zorgen ervoor dat de lijst met consoles waarvoor het spel in de loop van de tijd is gepubliceerd, wordt bijgewerkt als de trucs ook van toepassing zijn op nieuwkomers.

Ontdek veel Trucs, Tips en Strategieën voor Germany at War - Soviet Dawn (PC): Bruikbare tips.

Onderaan deze pagina kan u de lijst lezen met de te bereiken Doelstellingen voor de bijbehorende consoles, samen met een kleine uitleg over hoe u deze kunt bereiken.

Bedankt voor het lezen van deze korte inleiding. Laten ons nu de trucs voorstellen.

Trucs: Trucs van het Spel

Trucs Germany at War - Soviet Dawn:
Oei. Er is helaas nog geen truc :(. Als je ze nodig hebt, neem dan contact met ons op en we zullen ons best doen, anders gewoon wachten: zodra we ons bewust worden van het bestaan ​​van trucs voor Germany at War - Soviet Dawn, zullen we ze onmiddellijk publiceren.

Trucs: Steam doelen

Voer de volgende taken uit om de bijbehorende Steam Doelstellingen te behalen (de lijst kan in het Engels zijn):
TitelSteam doelen: Germany at War - Soviet Dawn
More is better !
Meer is beter!
Upgrade a unit to a bigger formation
Upgrade een eenheid naar een grotere formatie
Battle-tested
Gevechtstest
Win 10 single map scenarios
Win 10 scenario's voor één map
Do you like white ?
Hou je van wit?
Have 10 of your units surrender after an enemy attack
Laat 10 van je eenheden zich overgeven na een vijandelijke aanval
Military-industrial complex
Militair-industrieel complex
Buy 300 units
Koop 300 eenheden
Genghis Khan
Genghis Khan
Conquer 500 objects like towns and cities
Verover 500 objecten zoals dorpen en steden
Safari
Safari
Destroy 25 Tiger and/or Panther units
Vernietig 25 Tiger- en / of Panther-eenheden
Oil of the Caucasus
Olie van de Kaukasus
Win the Case Blue campaign
Win de Case Blue-campagne
Napoleons' envy
Napoleons 'afgunst
Win the Archangelsk-Astrachan campaign
Win de Archangelsk-Astrachan-campagne
Deep Operation
Diepe operatie
Kill 250 strength points with the T-34 1940
Dood 250 krachtpunten met de T-34 1940
Watch your step
Pas op waar je loopt
Get 30 units damaged by mines
Verkrijg 30 eenheden die zijn beschadigd door mijnen
Nothing is save
Niets is veilig
Destroy 50 bunker units
Vernietig 50 bunkereenheden
Death from above
Dood van boven
Add Add a support unit „dive bomber squadron“ to a bomber unit
Toevoegen Voeg een ondersteuningseenheid 'duikbommenwerpereskader' toe aan een bommenwerpereenheid
So versatile
Zo veelzijdig
Kill 300 strength points with 8.8cm FlaK units
Dood 300 krachtpunten met 8,8 cm FlaK-eenheden
Be supportive !
Steun!
Add 75 support units to your units
Voeg 75 ondersteuningseenheden toe aan je eenheden
Master of War
Master of War
Win the Archangelsk-Astrachan and Soviet Dawn campaign
Win de Archangelsk-Astrachan en Soviet Dawn-campagne
Panzerkrieg
Panzerkrieg
Buy 15 units of Panzer III Ausf.J
Koop 15 eenheden van Panzer III Ausf.J
StuKa Ace
StuKa Ace
Destroy 100 tank units with Ju-87 B aircrafts
Vernietig 100 tankeenheden met Ju-87 B-vliegtuigen
Soviet Wrath
Soviet Wrath
Win the Soviet Dawn campaign
Win de Sovjet Dawn-campagne
Statistics
Statistieken
Loose 1000 Soviet infantry units
Los 1000 Sovjet infanterie-eenheden
Tri-Partite Pact
Tri-Partite Pact
Destroy 40 regular infantry units of Germanys' Allies Romania, Italy, Hungary and Slovakia
Vernietig 40 reguliere infanterie-eenheden van de Bondgenoten van Duitsland, Roemenië, Italië, Hongarije en Slowakije
Cherri Andrea640360