Trucs en Spelcodes: Voice of Cards: The Forsaken Maiden (PC / PS4 / SWITCH)

Trucs, Codes en Geheimen voor Voice of Cards: The Forsaken Maiden op PC / PS4 / SWITCH. Bijvoorbeeld: Bruikbare tips.

Inleiding

Voice of Cards: The Forsaken Maiden: Verhaal van het Spel

We laten je graag het videospelmateriaal zien dat we hebben verzameld voor Voice of Cards: The Forsaken Maiden!

Kent u andere trucs of heeft u ander materiaal? Stuur het ons zonder problemen! U kunt op dit artikel reageren of privé contact met ons opnemen en we zullen de pagina dan ook graag bijwerken met de inhoud van het materiaal dat u ons hebt gestuurd!

Tweede game van de Voice of Cards-serie, waarin alle elementen worden gepresenteerd via kaarten zoals in traditionele bord-RPG's en gameboeken.

We hebben materiaal geldig voor PC / PS4 / SWITCH. De lijst met consoles is voortdurend bijgewerkt sinds 01/03/2022, de datum waarop Voice of Cards: The Forsaken Maiden werd gepubliceerd.

Ontdek veel Trucs, Tips en Strategieën voor Voice of Cards: The Forsaken Maiden (PC / PS4 / SWITCH): Bruikbare tips.

Daarenboven hebben we ook de lijst met de Achievements voor je verzameld met daarnaast een kleine vertaalde uitleg over hoe je deze kunt bekomen.

En hier zijn eindelijk de langverwachte trucs voor dit spel.

Trucs: Trucs van het Spel

Trucs Voice of Cards: The Forsaken Maiden:
Er zijn momenteel geen geldige trucs voor Voice of Cards: The Forsaken Maiden op deze site. Maak je geen zorgen, zodra we ze vinden, zullen we ze onmiddellijk op de site publiceren. Heb je trucs voor het spel? Stuur ze dan door contact met ons op te nemen of door op deze pagina te reageren.

Trucs: Trofeeën PSN

Trucs Voice of Cards: The Forsaken Maiden: Trofeeën PSN
Hij voert de volgende opdrachten uit om de bijbehorende PSN-trofee te verkrijgen (de lijst kan in het Engels zijn):
TitelTrofeeën PSN: Voice of Cards: The Forsaken Maiden
? The Forsaken Maiden
? The Forsaken Maiden
? The Forsaken Maiden
? Earned all achievements.
? Alle prestaties behaald.
? Card Collector
? Kaartverzamelaar
? Kaartverzamelaar
? Completed your collection.
? Uw verzameling compleet.
? Item Collector
? Item Collector
? Item Collector
? Collected all item cards.
? Alle itemkaarten verzameld.
? Weapon Collector
? Wapenverzamelaar
? Wapenverzamelaar
? Collected all equipment cards.
? Alle uitrustingskaarten verzameld.
? Antique Collector
? Antieke verzamelaar
? Antieke verzamelaar
? Collected all key item cards.
? Alle kaarten met sleutelitems verzameld.
? Character Fanatic
? Karakterfanaat
? Karakterfanaat
? Collected all character cards.
? Alle karakterkaarten verzameld.
? Jack-of-All-Trades
? Manusje van alles
? Manusje van alles
? Collected all skill cards.
? Alle vaardigheidskaarten verzameld.
? Master of Monsters
? Meester van monsters
? Meester van monsters
? Collected all enemy cards.
? Alle kaarten van de vijand verzameld.
? The Tale of Departure
? Het verhaal van vertrek
? Het verhaal van vertrek
? Completed the Tale of Departure.
? Het verhaal van vertrek voltooid.
? The Tale of the Azure Maiden
? Het verhaal van de Azure Maiden
? Het verhaal van de Azure Maiden
? Completed the Tale of the Azure Maiden.
? Voltooide het verhaal van de Azure Maiden.
? The Tale of the Crimson Maiden
? Het verhaal van de Crimson Maiden
? Het verhaal van de Crimson Maiden
? Completed the Tale of the Crimson Maiden.
? Voltooide het verhaal van de karmozijnrode maagd.
? The Tale of the Ivory Maiden
? Het verhaal van de ivoren maagd
? Het verhaal van de ivoren maagd
? Completed the Tale of the Ivory Maiden.
? Voltooide het verhaal van de ivoren maagd.
? The Tale of the Onyx Maiden
? Het verhaal van de Onyx Maiden
? Het verhaal van de Onyx Maiden
? Completed the Tale of the Onyx Maiden.
? Voltooide het verhaal van de Onyx Maiden.
? The Tale of Omega Village
? Het verhaal van Omega Village
? Het verhaal van Omega Village
? Completed the Tale of Omega Village.
? Het verhaal van voltooid Omega dorp.
? The Tale of the Heart's Domain
? Het verhaal van het domein van het hart
? Het verhaal van het domein van het hart
? The Tale of the Heart's Domain will continue...
? Het verhaal van het domein van het hart zal doorgaan...
? The Tale of the Beginning
? Het verhaal van het begin
? Het verhaal van het begin
? Completed all tales.
? Alle verhalen voltooid.
? Filthy Rich!
? Smerig rijk!
? Smerig rijk!
? Obtained more than 50,000G.
? Verkregen meer dan 50.000G.
? Empty Mutterings
? Leeg gemompel
? Leeg gemompel
? Talked to Hyd, lingering at the altar of the Seabed Temple.
? Sprak met Hyd, treuzelend bij het altaar van de zeebodemtempel.
? Maiden On a Mission
? Maiden On a Mission
? Maiden On a Mission
? Met L'via, the determined maiden of the Heroes' Dominion.
? Ontmoet L'via, het vastberaden meisje van de Heroes' Dominion.
? Strange Friends
? Vreemde vrienden
? Vreemde vrienden
? Met the young women serving as Alabaster City's maiden and attendant.
? Ontmoette de jonge vrouwen die dienst deden als dienstmeisje en bediende van Alabaster City.
? What Happiness Weighs
? Wat geluk weegt
? Wat geluk weegt
? Talked to Blight, cradling his newborn in Fenmoss.
? Sprak met Blight, terwijl hij zijn pasgeboren baby in Fenmoss wiegde.
? At Peace
? At Peace
? At Peace
? Found a fallen masked youth on the North Isle.
? Een gevallen gemaskerde jongen gevonden op het noordelijke eiland.
? Azure Spirit's Relic
? Relikwie van de Azure Spirit
? Relikwie van de Azure Spirit
? Obtained the Azure Spirit's Relic.
? Verkregen de Azure Spirit's Relic.
? Crimson Spirit's Relic
? Crimson Spirit's Relic
? Crimson Spirit
? Obtained the Crimson Spirit's Relic.
? Verkregen de Crimson Spirit's Relic.
? Ivory Spirit's Relic
? Ivory Spirit's Relic
? Ivory Spirit
? Obtained the Ivory Spirit's Relic.
? Verkregen het relikwie van de ivoren geest.
? Onyx Spirit's Relic
? Onyx Spirit's Relic
? Onyx Spirit
? Obtained the Onyx Spirit's Relic.
? Verkregen het relikwie van de Onyx Spirit.
? Peak Performance
? Peak Performance
? Peak Performance
? Reached MAX LV with one character.
? Bereikte MAX LV met één teken.
? Powered Up
? ingeschakeld
? ingeschakeld
? Began a game using saved data carried over.
? Begon een spel met opgeslagen gegevens overgedragen.
? The Abyssal Sea
? The Abyssal Sea
? The Abyssal Sea
? Prevented the Isle Eater from rising anew in the Dread Sea.
? Voorkwam dat de Isle Eater opnieuw opsteeg in de Dread Sea.
? The Bond Between Maiden and Attendant
? The Bond Between Maiden and Attendant
? The Bond Between Maiden and Attendant
? Used a Link Skill.
? Gebruikte een linkvaardigheid.
? Easy Win
? Easy Win
? Easy Win
? Defeated all enemies without taking any damage.
? Versla alle vijanden zonder enige schade op te lopen.
? Battle Tactics
? Battle Tactics
? Battle Tactics
? Struck foes with elements they are weak to thrice in a single battle.
? Vijanden geslagen met elementen die ze in één gevecht tot driemaal zwak zijn.
? Gem-Packed
? Gem-Packed
? Gem-Packed
? Saved up the maximum amount of gems.
? Het maximale aantal edelstenen gespaard.
? Live and Let Live
? Live and Let Live
? Live and Let Live
? Successfully fled a battle.
? Met succes gevlucht voor een gevecht.
? Lost and Found
? Lost and Found
? Lost and Found
? Returned the lost items found in Coveton and Heroes' Dominion to their rightful owners.
? De verloren voorwerpen die in Coveton en Heroes' Dominion zijn gevonden, hebben ze teruggegeven aan hun rechtmatige eigenaren.
? The Champion
? De kampioen
? De kampioen
? Emerged the victor of the arena's open tournament.
? Ontpopte zich als overwinnaar van het open toernooi van de arena.
? Straw Millionaire
? Straw Millionaire
? Straw Millionaire
? Had the armorer in Alabaster City craft a piece of equipment for you.
? Laat de wapensmid in Alabaster City een stuk uitrusting voor je maken.
? Player in the Making
? Speler in de maak
? Speler in de maak
? Played at a game parlor for the first time.
? Voor het eerst gespeeld in een speelkamer.
? Rookie Player
? Rookie Player
? Rookie Player
? Won a round on Simple at the game parlor.
? Won een ronde op Simple in de speelkamer.
? Seasoned Player
? Doorgewinterde speler
? Doorgewinterde speler
? Won a round on Add Skills at the game parlor.
? Won een ronde op Add Skills in de speelkamer.
? Passionate Player
? Passionate Player
? Passionate Player
? Won a round on Add Events at the game parlor.
? Won een ronde op Gebeurtenissen toevoegen in de speelkamer.
? Master Player
? Master Player
? Master Player
? Won a round on Include All at the game parlor.
? Won een ronde op Include All in de speelkamer.

Trucs: Steam doelen

Voer de volgende taken uit om de bijbehorende Steam Doelstellingen te behalen (de lijst kan in het Engels zijn):
TitelSteam doelen: Voice of Cards: The Forsaken Maiden
? Vittoria a table
? Vittoria een tafel
? Win a battle without taking damage.
? Win een gevecht zonder schade op te lopen.
? Tale of Departure
? Tale of Departure
?
?
? Priestess and Vassallo, together
? Priesteres en Vassallo, samen
? Use a synergistic ability.
? Gebruik één vaardigheid in synergie.
? Tale of the Blue Priestess
? Verhaal van de blauwe priesteres
?
?
? The Secret of Struggle
? Het geheim van de strijd
? he Uses three effective elemental attacks against enemies in one battle.
? Gebruik drie effectieve elementaire aanvallen tegen vijanden in één gevecht.
? Gems, gems, gems
? Edelstenen, edelstenen, edelstenen
? Collect as many gems as possible.
? Verzamel zoveel mogelijk edelstenen.
? Budding Player
? Ontluikende speler
? Play arcade for the first time.
? Speel arcade voor de eerste keer.
? Novice Player
? Beginnende speler
? Win an arcade game with Simple rules.
? Win een arcadespel met eenvoudige regels.
? Tale of the Red Priestess
? Tale of the Red Priestess
?
?
? Honorable retreat
? Eervolle retraite
? Escape a battle.
? Ontsnap aan een gevecht.
? Lost Property Courier
? Koerier voor verloren voorwerpen
?
?
? Tale of the White Priestess
? Tale of the White Priestess
?
?
? Tale of the Black Priestess
? Tale of the Black Priestess
?
?
? Tale of the Village Terminus
? Tale of the Village Terminus
?
?
? Ricco sfondato
? Ricco sfondato
? Accumulate more than 50,000 gold pieces.
? Verzamel meer dan 50.000 goudstukken.
? Relic Collector
? Relic Collector
? Collect all cards in the important item collection.
? Verzamel alle kaarten in de verzameling belangrijke items.
? Tale of the World of the Psyche
? Tale of the World of the Psyche
?
?
? Regular Player
? Regular Player
? Win a game in the arcade with Added Skills.
? Win een spel in de speelhal met toegevoegde vaardigheden.
? Tale of the Beginning
? Verhaal van het begin
?
?
? Burden and Honor
? Burden and Honor
?
?
? Strange Friendships
? Vreemd Vriendschappen
?
?
? Profitable Trading
? Winstgevende handel
?
?
? A Desolate Murmur
? Een desolaat geruis
?
?
? Longtime Player
? Oude speler
? Win an arcade game with Added Events.
? Win een arcadespel met toegevoegde evenementen.
? Skill Lover
? Skill Lover
? Obtain all cards in the skill collection.
? Verkrijg alle kaarten in de vaardigheidsverzameling.
? The Weight of Happiness
? The Weight of Happiness
?
?
? Spirit Vessel R
? Spirit Vessel R
?
?
? Spirit Vessel N
? Ricettacolo spirito N
?
?
? Spirit Vessel B
? Ricettacolo spirito B
?
?
? Ricettacolo spirito A
? Ricettacolo spirito A
?
?
? Campione dell'arena
? Campione dell'arena
?
?
? Giocatore professionista
? Giocatore professionista
? Vinci una partita alla sala giochi con Tutto Attivo.
? Vinci una partita alla giochi met Tutto Attivo.
? Il suo volto sereno
? Il suo volto sereno
?
?
? Inarrestabile
? Inarrestabile
?
?
? Patito dei personaggi
? Patito dei personaggi
? Ottieni tutte le carte nella collezione dei personaggi.
? Ottieni tutte le carte nella collezione dei personaggi.
? Nei recessi del fondale
? Nei recessiei del fondale
?
?
? Collezionista di oggetti
? Collezionista di oggetti
? Ottieni tutte le carte nella collezione degli oggetti.
? Ottieni tutte le carte nella collezione degli oggetti.
? Perfezionista
? Perfezionista
? Raggiungi il livello massimo con un personaggio.
? Raggiungi il livello massimo con un personaggio.
? Collezionista di armi
? Collezionista di armi
? Ottieni tutte le carte nella collezione dell'equipaggiamento.
? Ottieni tutte le carte nella collezione dell'equipaggiamento.
? Collezionista di carte
? Collezionista di carte
?
?
? Maestro dei mostri
? Maestro dei mostri
? Ottieni tutte le carte nella collezione dei mostri.
? Ottieni tutte le carte nella collezione dei mostri.
? Sacerdotessa fallita
? Sacerdotessa fallita
? Sblocca tutti gli achievement.
? Sblocca tutti gli achievement.
Cherri Andrea640360