Trucs en Spelcodes: Tap Ninja (PC)

Leer de trucs van Tap Ninja en ontdek de codes op deze pagina.

Inleiding

Tap Ninja: Verhaal van het Spel

Hallo! Het is een genoegen om u op onze site te vinden. Deze pagina bevat alle trucs en codes die we hebben kunnen vinden voor Tap Ninja.

Kent u andere trucs of heeft u ander materiaal? Stuur het ons zonder problemen! U kunt op dit artikel reageren of privé contact met ons opnemen en we zullen de pagina dan ook graag bijwerken met de inhoud van het materiaal dat u ons hebt gestuurd!

Vernietig vijanden, verdien goud, upgrade je dorp, word een Ninja-meester!

Dit spel is uitgebracht op 17/02/2022 en de trucs die we bezitten zijn geldig voor PC. Deze lijst zal in de loop van de tijd worden bijgewerkt telkens wanneer we merken dat er nieuwe consoles zijn waarop Tap Ninja is gepubliceerd.

Ontdek veel Trucs, Tips en Strategieën voor Tap Ninja (PC): Spelsnelheid en eenvoudige niveau-upgrades.

Wil je veel trucs en wil je dat ze effectief zijn? Dan moet je de Trainer van Tap Ninja proberen die beschikbaar is op deze site. Download hem en voer hem uit terwijl je speelt: het zal je toelaten nieuwe trucs te ontgrendelen die anders niet kunnen worden ontgrendeld.

Voor jullie hebben we ook de lijst met de Achievements van dit spel beschikbaar gemaakt, met een automatisch vertaalde uitleg over hoe je ze kunt ontgrendelen.

Na deze inleiding over het spel, volgen hier de trucs die we je beloofd hebben.

Trucs: Steam doelen

Trucs Tap Ninja:
Voer de volgende taken uit om de bijbehorende Steam Doelstellingen te behalen (de lijst kan in het Engels zijn):
TitelSteam doelen: Tap Ninja
? Unlocked Goals
? Ontgrendelde doelen
? Search Goal Card
? Doelkaart zoeken
? Sweeper
? Sweeper
? You have a 1e3 GpS
? Je hebt een 1e3 GpS
? Run ninja run!
? Ren ninja rennen!
? Maintain Pass Rate of 5 for 60 seconds (Energy must be deactivated)
? Handhaaf de slagingssnelheid van 5 gedurende 60 seconden (energie moet worden gedeactiveerd)
? Coin Master
? Coin Master
? Collect 5,000 Coins
? Verzamel 5.000 munten
? Novice
? Beginner
? You have a total of 1 Ascension Skill
? Je hebt in totaal 1 Hemelvaart Vaardigheid
? Extra income
? Extra inkomen
? You have a GpS of 1e6
? Je hebt een GpS van 1e6
? Treasure Hunter
? Treasure Hunter
? Collect 10,000 coins
? Verzamel 10.000 munten
? What do the numbers mean?
? Wat betekenen cijfers?
? Change the numerical notation in Settings
? Wijzig de numerieke notatie in Instellingen
? Fireflies who needs them
? Vuurvliegjes die ze nodig hebben
? 5 fireflies missing in a row (can be done in multiple sessions)
? 5 vuurvliegjes ontbreken op een rij (kan in meerdere sessies worden gedaan)
? Apprentice
? Leerling
? You have a total of 10 ascension skills
? Je hebt in totaal 10 ascensievaardigheden
? White belt
? Witte band
? Unlock 50 objectives
? Ontgrendel 50 doelen
? Ninja Junior
? Ninja Junior
? Destroy 2,500 Enemies
? Vernietig 2500 vijanden
? Starter Ring
? Starter Ring
? Start the game 3 times in one minute
? Start het spel 3 keer in één minuut
? Upgrades who needs them?
? Updates wie heeft ze nodig?
? No Upgrades or Buildings built with minimum Passage Speed ​​5 for 90 seconds
? Zonder verbeteringen of gebouwen gebouwd met een minimale doorgangssnelheid van 5 gedurende 90 seconden
? Install amento
? Insediamento
? Own a total of 500 buildings
? Bezit in totaal 500 gebouwen
? Going afk brb
? Going afk brb
? Use all your maximum energy and do nothing for 30 seconds
? Gebruik al je maximale energie en doe 30 seconden niets
? The Real Deal
? The Real Deal
? You have a GpS of 1e10
? Je hebt één GpS van 1e10
? That belongs to a museum
? Dat hoort bij een museum
? Collect 50,000 coins
? Verzamel 50.000 munten
? No XP wasted
? Geen XP-verspilling
? Activate energy just before full
? Activeer de energie net voordat deze vol is
? Here comes the sun
? Hier komt de zon
? Destroy a firefly when it is not visible on screen
? Vernietig een vuurvlieg wanneer deze niet zichtbaar is op het scherm
? About 80 days
? Ongeveer in 80 dagen
? Visit each zone (5 ) of the game in one continuous session without ascending
? Bezoek elke gamezone (5) in één doorlopende sessie zonder opstijgen
? Skin changer
? Huidwisselaar
? Keep changing your character for a few seconds
? Blijf je personage een paar seconden veranderen
? Automatic Clicker Found
? Automatische klikker gevonden
? Use Katana Slash for 50 seconds without stopping
? Gebruik Katana Slash 50 seconden zonder te stoppen
? Traveler Ninja
? Traveler Ninja
? Destroy 5'000 enemies
? Vernietig 5.000 vijanden
? The Hammer is stronger than the Pen
? De hamer is sterker dan de pen
? Purchase a tavern building while they have no upgrades
? Koop een tavernegebouw terwijl ze geen upgrades hebben
? For what?
? Voor wat?
? To ​​go up without receiving any Elixir
? Om naar boven te gaan zonder een elixer te ontvangen
? Why shouldn't I keep it?
? Waarom zou ik het niet houden?
? Collect 100,000 coins
? Verzamel 100.000 munten
? Min./Max.
? Min./Max.
? Turn Energy Skill ON while destroying enemies and OFF while only running for 40 seconds
? Zet Energy Skill AAN terwijl je vijanden vernietigt en intussen ben je UIT alleen draait gedurende 40 seconden
? Advanced
? Advanced
? You have a total of 20 ascension skills
? Je hebt in totaal 20 ascensievaardigheden
? Did I do it?
? Heb ik het gedaan?
? Throw about 8 Shuriken on a firefly
? Gooi ongeveer 8 Shuriken op een vuurvlieg
? All or here?
? Is dat alles?
? Activate energy with low energy
? Lage energie-energie activeren
? So much to do so much to see
? Zoveel te doen, zoveel te zien
? Open each of the menu tabs in order from top to bottom
? Open elk van de menutabs in volgorde van boven naar beneden laag
? Orange belt
? Orange Belt
? Unlock 100 goals
? Ontgrendel 100 prestaties
? Not really my income
? Niet echt mijn inkomen
? You have a GpS of 1e14
? Je hebt een 1e14 GpS
? Glossolalia
? Glossolalie
? Switch language 2 times in Settings
? Verander de taal 2 keer in Instellingen
? Super Ninja
? Super Ninja
? Destroy 10,000 Enemies
? Vernietig 10.000 vijanden
? The Pen is Mightier than the Hammer
? De pen is meer krachtiger dan de hamer
? Purchase all upgrades in level 1 without buildings
? Koop alle upgrades in level 1 zonder gebouwen te hebben
? Mature
? Ouder
? You have a total of 30 ascension skills
? Je hebt in totaal 30 ascensievaardigheden
? Nice Wallet
? Mooie portemonnee
? Collect 250,000 coins
? Verzamel 250.000 munten
? Fly fool
? Fly stupid
? While the energy ability is active destroy 3 fireflies without extinguishing it
? Terwijl het energievermogen actief is, vernietig je 3 vuurvliegjes zonder het te doven
? Lightning Reflexes
? Bliksemreflexen
? Destroy a firefly immediately as it appears on the screen
? Vernietig een vuurvlieg onmiddellijk wanneer deze verschijnt screen
? And don't stop Coming tone
? En ze stoppen niet met komen
? You have a GpS of 1e20
? Je hebt een GPS van 1e20
? Yellow belt
? Gele band
? Unlock 150 achievements
? S blok 150 doelen
? Expert
? Expert
? You have a total of 40 ascension skills
? Je hebt in totaal 40 ascensievaardigheden
? I am born to get you
? Ik ben geboren om jou te krijgen
? Collect 500'000 coins
? Verzamel 500.000 munten
? City
? Stad
? Own a total of 2'000 buildings
? Heb in totaal 2.000 gebouwen
? Double Trouble
? Double Trouble
? While Energy Skill is active use Rope Hook and Vortice Shuriken
? Terwijl het energievermogen actief is, gebruik Rope Hook en Shuriken Vortex
? Does nothing
? Doet niets
? Quickly taps Energy Skill for some time while empty
? Tik snel een tijdje op Energy Skill terwijl het leeg is
? Marathon Runner
? Marathon Runner
? Maintain 10 pass rate for 80 seconds (energy must be turned off)
? Handhaaf de passsnelheid van 10 gedurende 80 seconden (energie moet uitgeschakeld zijn)
? Professional
? Professional
? You have a total of 50 ascension skills
? Je hebt in totaal 50 ascensievaardigheden
? Whirlwind of fire
? Fire Vortex
? Destroy a Firefly with a Shuriken Vortex
? Vernietig een vuurvlieg met een Shuriken Vortex
? Brain Move
? Brain Move
? Complete Level 2 Upgrade with no Level 1 Upgrade
? Voltooi de upgrade in level 2 zonder enige upgrade Level 1
? Green Belt
? Green Belt
? Unlock 200 achievements
? Ontgrendel 200 prestaties
? Roads to Madness
? Roads to Madness
? You have a GpS of 1e26
? Je hebt een GpS van 1e26
? Shield Demoman
? Shield Demoman
? Destroy a Shield Holder with a Rope Hook
? Vernietig een schildhouder met een touwhaak
? Master
? Master
? You have a total of 60 ascension skills
? Je hebt in totaal 60 ascensievaardigheden
? Wish Fulfiller
? Wish Maker
? Collect 1'000'000 Coins
? Verzamel 1.000 '000 munten
? Mass Effective
? Mass Effective
? Destroy 15 Enemies Using a Shuriken Vortex
? Vernietig 15 vijanden met een Shuriken Vortex
? Blue Belt
? Blue Belt
? Unlock 250 achievements
? Ontgrendel 250 prestaties
? Distinguished
? Illuster
? Have a total of 70 ascension skills
? Je hebt in totaal 70 Ascension Skills
? Capital
? Kapitaal
? Own a total of 3,500 buildings
? Je hebt in totaal 3.500 gebouwen
? Second World Income
? Tweede wereldinkomen
? You have a GpS of 1e32
? Je hebt een GPS van 1e32
? I remember you
? I Remember You
? Play 'Tap Ninja' in 15 different days
? Speel 'Tap Ninja' in 15 verschillende dagen
? Complete Pack 1
? Compleet pakket 1
? In Challenge Pack 1 complete all 25 levels
? Voltooid alle 25 levels in Challenge Pack 1
? I feel bad
? Ik voel me slecht
? Visit each zone (5) and ascend each zone in order
? Bezoek elke zone (5) en beklim elke zone in volgorde
? Not so
? Niet zo
? Hit a shield holder with u na Katana Slash and then destroy it with a Rope Hook
? Sla een schildhouder met u na Katana Slash en vernietig het vervolgens met een touwhaak
? Brown belt
? Bruine riem
? Unlock 300 objectives
? Ontgrendel 300 doelen
? Army of One
? Army of One
? For 120 seconds activate Rope Hook and Shuriken Vortex as soon as they are usable
? Activeer gedurende 120 seconden Rope Hook en Shuriken Vortex zodra ze bruikbaar zijn
? Deep Pockets
? Deep Pockets
? You have a GpS of 1e39
? Je hebt een GPS van 1e39
? Gigacity
? Gigacity
? Own a total of 5,500 buildings
? Bezit in totaal 5.500 gebouwen
? One percent
? Eén procent
? You have a GpS of 1e45
? Je hebt een GPS van 1e45
? Shadow Ninja
? Shadow Ninja
? Destroy 100 ' 000 enemies
? Vernietig 100 ' 000 vijanden
? Black Belt
? Black Belt
? Unlock 350 achievements
? Ontgrendel 350 prestaties
? Region
? Regio
? Own a total of 7,000 buildings
? Bezit in totaal 7.000 gebouwen
? The zero point one percent
? Het nulpunt één procent
? You have a GpS of 1e51
? Je hebt een GpS van 1e51
? Hobbyist
? Hobbyist
? Play 'Tap Ninja' in 30 Different Days
? Speel 'Tap Ninja' in 30 verschillende dagen
? Complete Package 2
? Compleet pakket 2
? Complete all 25 levels in Challenge 2 Pack
? Voltooi alle 25 levels in Challenge 2-pack
? Marathon Outrunner
? Marathon Outrunner
? Maintain 15 pass speed for 100 seconds (energy must be turned off)
? Behoud de snelheid van 15 pasjes gedurende 100 seconden (energie moet uitgeschakeld zijn)
? Not ready yet!
? Nog niet klaar!
? Spam touches Shuriken Vortex Rope Hook and Katana Slash for 20 seconds
? Spam raakt Shuriken Vortex Rope Hook en Katana Slash gedurende 20 seconden
? 1. Dan
? 1. Dan
? Unlock 400 Objectives
? Ontgrendel 400 prestaties
? Mission Board Level 2
? Mission Table Level 2
? Unlock Level 2 Mission Board
? Ontgrendel Level 2 Mission Board
? Complete Pack 3
? Complete Pack 3
? In Challenge Pack 3 complete all 25 Levels
? Voltooi in Challenge Pack 3 alle 25 levels
? Distinguished
? Illuster
? You have a total of 80 ascension skills
? Je hebt in totaal 80 ascensievaardigheden
? Marathon Sprinter
? Marathon Sprinter
? Maintain 20 pass speed for 120 seconds ( energy must be turned off)
? Behoud de snelheid van 20 passages gedurende 120 seconden (stroom moet uitgeschakeld zijn)
? Zen Master
? Zen Master
? You have a total of 90 Ascension Skills
? Je hebt in totaal 90 Ascension Skills
? Veteran
? Veteraan
? You have a total of 100 Ascension Skills
? Je hebt in totaal 100 Ascension Skills
? Daimyou
? Daimyou
? Destroy 500,000 enemies
? Vernietig 500.000 vijanden
? Worldly Sage
? Worldly Sage
? You have a total of 110 ascension skills
? Je hebt in totaal 110 ascensievaardigheden
? Fabulous
? Fabulous
? You have a total of 120 ascension skills
? Je hebt in totaal 120 ascensievaardigheden
? Raise it up to 500
? Verhogen it up to 500
? Buy 500 buildings now
? Koop nu 500 gebouwen
? The 'rich' ending
? Het 'rijke' einde
? You have a GpS of 1e54
? Je hebt een GpS van 1e54
? Cryptocurrency mines
? Cryptocurrency-mijnen
? You have a GpS of 1e57
? Je hebt een GPS van 1e57
? Mission Board Level 3
? Mission Board Level 3
? Unlock Level 3 Mission Board
? Ontgrendel Level 3 Mission Board
? Complete Pack 4
? Compleet Pack 4
? In Challenge Pack 4, complete all 25 levels
? In Challenge Pack 4, voltooi alle 25 levels
? 2. Dan
? 2. Dan
? Unlock 450 achievements
? Ontgrendel 450 prestaties
? Complete Pack 5
? Complete Pack 5
? In Challenge Pack 5 complete all 25 levels
? Voltooi in Challenge Pack 5 alle 25 levels
? Cryptocurrency Trader
? Cryptocurrency Trader
? You have a GpS of 1e60
? Je hebt een GpS van 1e60
? Tax return
? Belastingaangifte
? You have a GpS of 1e63
? Je hebt een GpS van 1e63
? 3. Dan
? 3. Dan
? Unlock 500 goals
? Ontgrendel 500 goals
? Mission Board Level 4
? Mission Board Level 4
? Unlock Level 4 Mission Board
? Ontgrendel Level 4 Mission Board

Trainers, Middelen en Valsspeel Codes

De Trainers van Tap Ninja zijn kleine downloadbare programma's waarmee je een functionaliteit aan het spel kunt toevoegen, voornamelijk om vals te spelen en om trucs te bieden die mogelijks niet op een andere manier beschikbaar zijn. Klik op de Trainer die je het liefst downloadt:
Download Pagina Tap Ninja (3.1.0 / +0)
 • Automatische aanval met Katana
  Vaardigheden en snelle aanvallen
  Firefly Fast Timer
  Eenvoudige niveau-upgrades
  Snelheid van spelen
  Bewerken: Goud
  Bewerken: Elixir
  Bewerken: Amber
  Wijzigen: toetsen
  Bewerken: Sterren
  Bewerken: Max Stars
Cherri Andrea640360