Trucs en Spelcodes: Green Hell VR (PC)

Pagina gewijd aan de trucs, codes en geheimen van Green Hell VR voor PC.

Inleiding

Green Hell VR: Verhaal van het Spel

Welkom op onze pagina's, en vooral diegenen die gewijd zijn aan de trucs van Green Hell VR. Zonder verder uitstel gaan we dit artikel aan u presenteren!

Kent u andere trucs of heeft u ander materiaal? Stuur het ons zonder problemen! U kunt op dit artikel reageren of privé contact met ons opnemen en we zullen de pagina dan ook graag bijwerken met de inhoud van het materiaal dat u ons hebt gestuurd!

Green Hell VR is een open-wereld survivalgame die zich afspeelt in het Amazone-regenwoud, gebaseerd op de hit Green Hell voor pc.Je bent in het hart van het bos zonder hulp, geen eten en geen uitrusting.Om in leven te blijven, moet je echte overlevingstechnieken leren.

Ons materiaal kan worden gebruikt met de volgende consoles: PC. Deze lijst wordt voortdurend bijgewerkt sinds PC of sinds wanneer het spel is uitgekomen.

Ontdek veel Trucs, Tips en Strategieën voor Green Hell VR (PC): Oneindige gezondheid, energie en voeding.

We hebben ook een trainer gevonden voor dit spel. Met dit computerprogramma kan je trucs aan het spel toevoegen die je op geen enkele andere manier kon krijgen en kan je deze tijdens het spelen activeren.

Onderaan de pagina vind je ook een lijst met de ontgrendelde doelstellingen in dit spel met een kleine gids. De lijst is in het Engels, maar we hebben ook een automatisch vertaalde versie toegevoegd om het begrijpen te vergemakkelijken.

Nu gaan we over om u de trucs te tonen na de inleiding die we zojuist geschreven hebben.

Trucs: Steam doelen

Trucs Green Hell VR:
Voer de volgende taken uit om de bijbehorende Steam Doelstellingen te behalen (de lijst kan in het Engels zijn):
TitelSteam doelen: Green Hell VR
? Caveman
? Caveman
? Craft your first tool
? Maak je eerste gereedschap
? I made Fire!
? Ik heb vuur gemaakt!
? Start a fire
? Start een vuur
? Behind the mask
? Achter het masker
? Put the tribal mask on
? Zet het tribale masker op
? Welcome to the jungle
? Welkom in de jungle
? Survive 1 night in the jungle
? Overleef 1 nacht in de jungle
? Fresh Water
? Zoet water
? Drink safe water
? Drink veilig water
? The first step to greatness
? De eerste stap naar grootsheid
? Die
? Sterven
? You are not prepared
? Je bent niet voorbereid
? Finish the tutorial
? Beëindig de tutorial
? Home Sweet Home
? Home Sweet Home
? Build your first shelter
? Bouw je eerste schuilplaats
? I'm saved
? Ik ben gered
? Save your game in a shelter
? Sla je spel op in een schuilplaats
? Soul Vine
? Soul Vine
?
?
? Self Defense
? Zelfverdediging
? Kill a tribesman
? Dood een stamlid
? Improvise, adapt, overcome
? Improviseren, aanpassen, overwinnen
? Let maggots eat your infected wound
? Laat maden je geïnfecteerde wond opeten
? Stoneage
? Stoneage
? Ignite fire with sparks from the flint stone
? Vuur aansteken met vonken van de vuursteen
? Got to catch them all
? Je moet ze allemaal vangen
? Experience 12 unique diseases and wounds
? Ervaar 12 unieke ziekten en wonden
? Strongman
? Strongman
? Pick up 3 logs that are tied together
? Pak 3 boomstammen op die aan elkaar zijn gebonden
? Fruit Slicer
? Fruitsnijmachine
? Cut the coconut in half while it's in mid-air
? Snijd de kokosnoot doormidden terwijl hij in de lucht is
? Leeches, leeches everywhere
? Bloedzuigers, bloedzuigers overal
? Remove 50 leeches from your body
? Verwijder 50 bloedzuigers van je lichaam
? I don't need to sleep
? Ik hoef niet te slapen
? Get 5 stacks of insomnia
? Krijg 5 stapels slapeloosheid
? Taste like a chicken...
? Smaak als een kip...
? Eat human meat
? Eet mensenvlees
? Globetrotter
? Globetrotter
? Travel 64 km
? Reizen 64 km
? It's all over again
? Het is allemaal weer voorbij
?
?
? Am I losing it?
? Ben ik het kwijt?
?
?
? I have it!
? Ik heb het!
?
?
? Just, wait for me…
? Wacht maar op me…
?
?
? Keeper of the flame
? Keeper of the flame
? Keep a single fire burning for over 5 days on Welcome to the jungle difficulty or higher
? Houd een enkel vuur dat meer dan 5 dagen brandt Welkom in de jungle moeilijkheidsgraad of hoger
? Greedy
? Hebzuchtig
? Complete Story mode on any difficulty with gold sack in backpack
? Voltooi de verhaalmodus op elk niveau met een gouden zak in rugzak
? Going back home
? Terug naar huis
? Make tortoise soup in it's shell
? Maak schildpadsoep in zijn schelp
? Making progress
? Vooruitgang boeken
? Reach Max at any skill
? Bereik Max bij elke vaardigheid
? I Made It
? I Made It
? Survive 10 days on King of the Jungle difficulty or higher
? Overleef 10 dagen op King of the Jungle moeilijkheidsgraad of hoger
? Iron Man
? Iron Man
? Create and wear a full metal armor set
? Creëer en draag een volledig metalen pantserset
? King of the Jungle
? King of the Jungle
? Kill a Rattlesnake, Jaguar, Puma, Caiman and 3 types of arachnids
? Dood een ratelslang, Jaguar, Puma, Kaaiman en 3 soorten spinachtigen
? Do you want to play with a snowman?
? Wil je met een sneeuwpop spelen?
? Find all 3 packages with a snowman in different map locations
? Vind alle 3 pakketten met een sneeuwpop op verschillende kaartlocaties
? It's all their fault
? Het is allemaal hun schuld
?
?
? Gotcha!
? Gotcha!
? Catch 9 aquatic animals
? Vang 9 waterdieren
? Casted Far Away
? Ver weg geworpen
?
?
? Librarian
? Bibliothecaris
? Read 50 collectibles
? Lees 50 verzamelobjecten
? Cartographer
? Cartograaf
? Unlock 60 places on the map
? Ontgrendel 60 plaatsen op de kaart
? Mr... I don't feel so good
? Meneer... ik voel me niet zo goed
? At the same time get leeches, worm, rash, fever, poison, food poisoning, parasites, insomnia, dirt and any wound
? Krijg tegelijkertijd bloedzuigers, wormen, uitslag, koorts, vergif, voedselvergiftiging, parasieten, slapeloosheid, vuil en elke wond
? Gardener
? Tuinman
? Cultivate 12 different plants
? Kweek 12 verschillende planten
? Green Hell
? Groene Hel
? Finish the game on Green Hell difficulty level
? Voltooi het spel op Groene Hel moeilijkheidsgraad
? Vegan!
? Veganistisch!
? Survive 25 days solely on plant-based food
? Overleef 25 dagen uitsluitend op plantaardig voedsel
? Pacifist
? Pacifist
? Survive 10 days on King of the Jungle difficulty without killing animals, humans, destroying bee nests and interacting with traps
? Overleef 10 dagen op King of the Jungle moeilijkheidsgraad zonder dieren en mensen te doden, bijennesten te vernietigen en met vallen te werken
? I am not afraid of any work
? Ik ben niet bang voor enig werk
? Complete 7 Challenges
? Voltooi 7 uitdagingen

Trainers, Middelen en Valsspeel Codes

De Trainers van Green Hell VR zijn kleine downloadbare programma's waarmee je een functionaliteit aan het spel kunt toevoegen, voornamelijk om vals te spelen en om trucs te bieden die mogelijks niet op een andere manier beschikbaar zijn. Klik op de Trainer die je het liefst downloadt:
Download Pagina Green Hell VR (ORIGINAL / +0)
 • Oneindige gezondheid
  Oneindige energie
  Vet met oneindige voeding
  Eindeloze koolhydraatvoeding
  Oneindige voedingseiwitten
  Geen dorst
  Oneindige zuurstof
  Perfect gezond verstand
  Oneindige weerstand
  Oneindige duur van het object
  Verander de tijd van de dag
  Direct en gratis bouwen
  Ontgrendel alle elementen van de notebook Super snelheid
  Geen gewicht van het artikel
  Overal bouwen
  Bewerken: speeltijd
  Bewerken: creatie
  Bewerken: Boogschieten
  Bewerken: Blaaspistool
  Bewerken: Koken
  Bewerken: Vissen
  Bewerken: Verzameling van dieren
  Bewerken: Herbalist
  Bewerken: Brand
  Bewerken: Speervissen
  Bewerken: Lancering
  Bewerken: stoten
  Bewerken: Ax
  Bewerken: Blade
  Bewerken: Lancering
Cherri Andrea640360