Trucs en Spelcodes: APICO (PC)

Alle trucs en codes van APICO voor PC die in omloop zijn!

Inleiding

APICO: Verhaal van het Spel

Welkom bij Apocanow! Dit artikel gaat over trucs en codes van het spel APICO en verzamelt daarin al het videogamemateriaal over dit spel, en in het bijzonder ook Trainers, Achievements en mogelijke Walkthroughs.

Het is misschien niet alles! Als je iets nieuws hebt gevonden, neem dan contact met ons op of reageer op dit artikel en we zullen je materiaal graag toevoegen aan het bestaande.

APICO is een ontspannende imkerijsimulator waarin je bijen kunt kweken, verzamelen en behouden!APICO combineert op unieke wijze een verzameling hulpbronnen, biologie en bijenteeltminigames, geïnspireerd door echte, maar ook fantasierijke elementen van de bijenteelt en bloementeelt.

We hebben materiaal geldig voor PC. De lijst met consoles is voortdurend bijgewerkt sinds 20/04/2022, de datum waarop APICO werd gepubliceerd.

Ontdek veel Trucs, Tips en Strategieën voor APICO (PC): Onbeperkte spelsnelheid en robijnen.

Een lawine van trucs voor jou dankzij de trainer van APICO te downloaden op deze pagina! Een trainer is een programma waarmee je het spel veilig kan bewerken door trucs toe te voegen die voorheen niet bestonden. Vind alles op deze pagina!

Onderaan de pagina vind je ook een lijst met de ontgrendelde doelstellingen in dit spel met een kleine gids. De lijst is in het Engels, maar we hebben ook een automatisch vertaalde versie toegevoegd om het begrijpen te vergemakkelijken.

De inleiding is voorbij. Hier zijn de trucs voor dit spel.

Trucs: Steam doelen

Trucs APICO:
Voer de volgende taken uit om de bijbehorende Steam Doelstellingen te behalen (de lijst kan in het Engels zijn):
TitelSteam doelen: APICO
? First Steps
? Eerste stappen
? Complete the introductory missions of the grandfather's guide.
? Voltooi de inleidende missies van de gids van de grootvader.
? Following his teachings
? Zijn leringen volgen
? Complete 15 chapters of Grandpa's Guide.
? Voltooi 15 hoofdstukken van Grandpa's Guide.
? Learn the Basics
? Leer de basis
? Discover your first new species of bees.
? Ontdek je eerste nieuwe bijensoort.
? Plant those trees
? Plant die bomen
? Cut down lots of trees and annoy lots of forest spirits.
? Hak veel bomen om en erger veel bosgeesten.
? Ooh, how it glows
? Ooh, hoe het gloeit
? Find a variant of blessed species.
? Zoek een variant van gezegende soorten.
? Commitment and goodwill
? Toewijding en goodwill
? Who needs tools to cut trees when you have your fists?
? Wie heeft er gereedschap nodig om bomen om te hakken als je je vuisten hebt?
? The kiss of a rose
? De kus van een roos
? Discover your first flower species.
? Ontdek je eerste bloemensoort.
? Ooops
? Oeps
? Forget to put away the hammer and cause ... an accident.
? Vergeet de hamer op te bergen en ... een ongeluk te veroorzaken.
? No rest
? Geen rust
? Stay without sleep for days, feeding only on your love for bees.
? Blijf dagenlang zonder slaap en voed je alleen met je liefde voor bijen.
? Longing for mead
? Verlangen naar mede
? Create and bottle your own homemade mead.
? Maak en bottel je eigen zelfgemaakte mede.
? Like a gear
? Like a gear
? Create all 4 gear machines.
? Maak alle 4 tandwielmachines.
? An Army of Melisse
? An Army of Melisse
? Create an army of bees with Melissa.
? Creëer een leger van bijen met Melissa.
? Breaking News
? Breaking News
? Completely preserves a species of bees by making them reach Flourishing status.
? Bewaart een soort bijen volledig door ze de status Bloeiend te laten bereiken.
? Floral Power
? Floral Power
? Discover 5 different flower species.
? Ontdek 5 verschillende bloemsoorten.
? What do you buy?
? Wat koop je?
? Buy something from a stranger.
? Koop iets van een vreemde.
? The benevolence of the Mother of the Hives
? De welwillendheid van de Moeder van de Hives
? Find 10 variants of blessed species.
? Vind 10 varianten van gezegende soorten.
? It came to me in a dream
? Het kwam tot mij in een droom
? Discover the mysterious dream bee.
? Ontdek de mysterieuze droombij.
? Beekeeping in the blood
? Bijenteelt in het bloed
? Discover 15 different species of bees.
? Ontdek 15 verschillende soorten bijen.
? Who needs boats?
? Wie heeft boten nodig?
?
?
? Aperon de Aperoni
? Aperon de Aperoni
? Save an incredible amount of lapis lazuli.
? Bespaar ongelooflijk veel lapis lazuli.
? Hammer to Fall!
? Hamer om te vallen!
? Use the hammer on something unexpected.
? Gebruik de hamer op iets onverwachts.
? Green thumb
? Groene duim
? Discover all the floral species.
? Ontdek alle bloemsoorten.
? What to do with a drunken sailor
? Wat te doen met een dronken zeeman
? Complete 5 missions for Skipper on the town bulletin board.
? Voltooi 5 missies voor Skipper op het prikbord van de stad.
? The energy of bees
? De energie van bijen
? Buy all 3 machines for the Cristalmiele.
? Koop alle 3 machines voor de Cristalmiele.
? Music makes me lose control
? Muziek doet me de controle verliezen
? Play a music track on a jukebox.
? Speel een muzieknummer af op een jukebox.
? Life ... find a way ...
? Life ... vind een manier ...
? Discover the forgotten Jurassic bee.
? Ontdek de vergeten Jurassic bee.
? Sentinella delle api
? Sentinella delle api
? Completa tutti i capitoli della guida del nonno.
? Completa tutti and capitoli della guida del nonno.
? ERRORE_APE_SCONOSCIUTA
? ERRORE_APE_SCONOSCIUTA
?
?
? Prima pagina
? Prima pagina
? Preserva completamente 15 specie di api facendo raggiungere loro lo status Fiorente.
? Preserva completamente 15 specie di api facendo raggiungere loro lo status Fiorente.
? Non riconoscere il legno dagli alberi
? Niet riconoscere il legno dagli alberi
? Pianta una quantità enorme di alberi.
? Pianta una quantità enorme di alberi.
? Perdersi in un sogno
? Perdersi in un sogno
?
?
? Eheheh... grazie
? Eheheh... grazie
? Compra qualcosa per un prezzo esorbitante da un estraneo.
? Compra qualcosa per un prezzo esorbitante da un esttraneo.
? L'eroe di cui ha bisogno APICO
? L'eroe di cui ha bisogno APICO
? Complete 5 city missions on the city bulletin board.
? Voltooi 5 stadsmissies op het stadsprikbord.
? Apicoltore modello
? Apicoltore modello
? Scopri tutte le specie di api.
? Scopri tutte le specie di api.
? Davvero divino
? Davvero divino
?
?
? Ordini sacri
? Ordini sacri
? Trova tutte le varianti di specie benedette.
? Trova tutte le varianti di specie benedette.
? Leggenda vivente
? Leggenda vivente
? Preserva completamente tutte le specie di api facendo raggiungere loro lo status Fiorente.
? Preserva completamente tutte le specie di api facendo raggiungere loro lo status Fiorente.
? Fan numero 1
? Fan numero 1
? Raccogli tutte le tracce musicali.
? Raccogli tutte le tracce musicali.
? Ordini del dottore
? Ordini del dottore
? Completa 5 missioni per Favino sulla bacheca cittadina.
? Completa 5 missioni per Favino sulla bacheca cittadina.

Trainers, Middelen en Valsspeel Codes

De Trainers van APICO zijn kleine downloadbare programma's waarmee je een functionaliteit aan het spel kunt toevoegen, voornamelijk om vals te spelen en om trucs te bieden die mogelijks niet op een andere manier beschikbaar zijn. Klik op de Trainer die je het liefst downloadt:
Download Pagina APICO (ORIGINAL / +0)
  • Onbeperkt robijnen Onbeperkte Honeycore
    Snelheid van spelen
Cherri Andrea640360