Trucs en Spelcodes: Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion (PC / PS5 / XSX / PS4 / XBOX ONE / SWITCH)

Bruikbare tips en vele andere trucs en codes op deze pagina gewijd aan Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion voor PC / PS5 / XSX / PS4 / XBOX ONE / SWITCH.

Inleiding

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion: Verhaal van het Spel

We laten je graag het videospelmateriaal zien dat we hebben verzameld voor Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion!

Als u andere kent, stel ze dan voor door contact met ons op te nemen en we zullen ze graag hier in dit artikel publiceren.

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion is een echte remaster die het verhaal van het origineel volgt: Zack Fair's missie om de ontbrekende Genesis Rhapsodos SOLDIER te vinden. Het bevat tal van verbeteringen ten opzichte van het originele spel: de graphics zijn bijvoorbeeld omgezet naar HD, met alle 3D-modellen, van personages tot al het andere, volledig bijgewerkt, plus, nu is de dialoog volledig ingesproken en is er een nieuw arrangement voor de soundtrack!

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion is gepubliceerd op 13/11/2022 voor PC / PS5 / XSX / PS4 / XBOX ONE / SWITCH. We zorgen ervoor dat de lijst met consoles waarvoor het spel in de loop van de tijd is gepubliceerd, wordt bijgewerkt als de trucs ook van toepassing zijn op nieuwkomers.

Ontdek veel Trucs, Tips en Strategieën voor Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion (PC / PS5 / XSX / PS4 / XBOX ONE / SWITCH): Bruikbare tips.

Een lawine van trucs voor jou dankzij de trainer van Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion te downloaden op deze pagina! Een trainer is een programma waarmee je het spel veilig kan bewerken door trucs toe te voegen die voorheen niet bestonden. Vind alles op deze pagina!

Onder de Trucs vind je ook de lijst met de Doelstellingen voor dit spel met een kleine uitleg over hoe je ze allemaal kunt bekomen.

Na deze inleiding over het spel, volgen hier de trucs die we je beloofd hebben.

Trucs: Steam doelen

Trucs Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion:
Voer de volgende taken uit om de bijbehorende Steam Doelstellingen te behalen (de lijst kan in het Engels zijn):
TitelSteam doelen: Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion
? Come on!
? Kom op!
? You have achieved your first victory in battle.
? Je hebt je eerste overwinning in de strijd behaald.
? Follow your dreams
? Volg je dromen
?
?
? I will show you the honor of the SOLDIERS!
? Ik zal u de eer van de SOLDATEN tonen!
? You have used aability limit for the first time.
? Hebben je hebt voor het eerst een vaardigheidslimiet gebruikt.
? He would never betray us
? Hij zou ons nooit verraden
?
?
? We are not monsters
? Wij zijn geen monsters
?
?
? Perfect fusion of materials
? Perfecte samensmelting van materialen
? You have completed a fusion of materials for the first time.
? Je hebt voor het eerst een samensmelting van materialen tot stand gebracht.
? What angels dream about
? Waar engelen van dromen
?
?
? SOLDIER first class
? SOLDAAT eerste klas
? You defeated all the experiments in the training room.
? Je hebt alle experimenten in de trainingsruimte verslagen.
? Where did you go?
? Waar ben je geweest?
?
?
? Hero of Wutai War?
? Held van de Wutai-oorlog?
?
?
? Defend Your Honor as SOLDIER
? Verdedig je eer als SOLDAAT
?
?
? Everyone's Hero
? Held van iedereen
? You rescued everyone calling for help during the attack on Shinra Palace.
? Je hebt iedereen gered die om hulp riep tijdens de aanval op Shinra Palace.
? Is Genesis alive?
? Leeft Genesis?
?
?
? Master miner
? Meestermijnwerker
? You prevented the material room from closing.
? Je hebt voorkomen dat de materiaalruimte werd gesloten.
? Quest progress: 25%
? Quest-voortgang: 25%
? You have completed 25% of the missions.
? Je hebt 25% van de missies volbracht.
? Protector of the fortress
? Beschermer van het fort
? Defeated all enemies while defending Junon.
? Alle vijanden verslagen tijdens Junon Defense.
? I Might Leave Shinra
? Ik mag Shinra laten vallen
?
?
? Shinra Bending Technique
? Shinra Bending Technique
? You defeated a 2nd class SOLDIER during the physical fitness tests in the training room.
? Je hebt een 2e klas SOLDAAT verslagen tijdens de fysieke fitheidstests in de trainingsruimte.
? Cell Jammers
? Cell Jammers
? You have explored all the cells on the 67th floor.
? Je hebt alle cellen op de 67e verdieping verkend.
? I'll come see you soon
? Ik kom je zo opzoeken
?
?
? Nice shot!
? Mooi schot!
? You have won the round of "Guess the number".
? Je hebt de ronde van "Raad het getal" gewonnen.
? We will all be heroes
? We zullen allemaal helden zijn
?
?
? Wutai's natural enemy
? Wutai's natuurlijke vijand
? You have captured all of Wutai's spies hiding in Midgar.
? Je hebt alle in Midgar verborgen spionnen van Wutai gevangengenomen.
? All thanks to you, Zack
? Allemaal dankzij jou, Zack
?
?
? Normal routine for one of SOLDIER
? Normale routine voor een SOLDAAT
? You destroyed all missiles.
? Je hebt alle raketten vernietigd.
? Blending Master
? Mixmaster
? You completed the perfume with the right amount of oil.
? Je hebt het parfum compleet gemaakt met de juiste hoeveelheid olie.
? Fan club savior
? Fanclub redder
? You kept all fan clubs in business.
? Je hield alle fanclubs draaiende.
? Stealth Master
? Stealth Master
? You completed the infiltration of the Mako Mining Facility undetected.
? Je hebt de infiltratie van de Mako Mining Facility onopgemerkt voltooid.
? Incredible!
? Ongelofelijk!
? You got the best possible evaluation from the raw materials merchant for the gathering quest.
? Je hebt de best mogelijke beoordeling gekregen van de grondstoffenhandelaar voor de verzamelqueeste.
? Quest progress: 50%
? Quest-voortgang: 50%
? You have completed 50% of the missions.
? Je hebt 50% van de missies volbracht.
? Too strong
? Te sterk
? You have dealt 99,999 damage to an enemy.
? Je hebt 99.999 schade toegebracht aan een vijand.
? Escape from the Prison of Obligation
? Ontsnap uit de Prison of Obligation
? You have found your way to escape from the Obligatory Prison.
? Je hebt je manier gevonden om uit de verplichte gevangenis te ontsnappen.
? The most suitable prize
? De meest geschikte prijs
? You have restored 100% of the mako with the mako recovery unit.
? Je hebt 100% van de mako hersteld met de mako hersteleenheid.
? Midgar, full of carts!
? Midgar, vol karren!
?
?
? Expert on the Seven Wonders of Nibelheim
? Expert op het gebied van de zeven wonderen van N
? Discovered all the Seven Wonders of Nibelheim.
? Ontdekt alle zeven wonderen van Nibelheim.
? Banora's treasure
? De schat van Banora
? Collected all items and arrived at Angeal's house before the Banora bombing.
? Verzamelde alle items en arriveerde bij het huis van Angeal vóór de Banora-bombardementen.
? Zack the Sniper
? Zack de sluipschutter
? You eliminated all self-propelled guns without letting a single one escape.
? Je schakelde alle gemotoriseerde kanonnen uit zonder er ook maar één te laten ontsnappen.
? A surprisingly unique SOLDIER
? Een verrassend unieke SOLDAAT
? Earned a "Surprisingly Unique SOLDIER"in the melting room.
? Verdiende een "Verrassend unieke SOLDAAT"in de smeltkamer.
? Quest Progress: 75%
? Questvoortgang: 75%
? You have completed 75% of the missions.
? Je hebt 75% van de missies voltooid.
? Limit Skill Collector
? Limit Skill Collector
? You have collected all the images available in the OMD.
? Je hebt alle beschikbare afbeeldingen in de OMD verzameld.
? Conquering the fan club
? De fanclub veroveren
? Gained admission to all fan clubs.
? Kreeg toegang tot alle fanclubs.
? The Ruling God
? The Ruling God
?
?
? The Legendary SOLDIER
? The Legendary SOLDIER
? You completed the game on hard mode.
? Je hebt het spel voltooid in de harde modus.
? Shop Specialist
? Winkelspecialist
? You have unlocked all shops.
? Je hebt alle winkels ontgrendeld.
? The Cascade Treasure Hunter
? De Cascade Treasure Hunter
? Collected 10 chests that fell from Gongaga waterfall.
? 10 kisten verzameld die uit de Gongaga-waterval zijn gevallen.
? Quest specialist
? Zoektochtspecialist
? You have completed 100% of the missions.
? Je hebt 100% van de missies voltooid.
? WCO Specialist
? WCO-specialist
? Collected all available items by reaching 100% in OMD.
? Alle beschikbare items verzameld door 100% te bereiken in OMD.
? Mail Specialist
? Postspecialist
? You have received mail from all available characters.
? Je hebt mail ontvangen van alle beschikbare personages.
? Armored Genji
? Gepantserde Genji
? Collected all equipment in the Genji series.
? Alle apparatuur in de Genji-serie verzameld.
? Aerith's ideal boyfriend
? Aerith's ideale vriendje
?
?
? You are proof that I have lived
? Je bent het bewijs dat ik heb geleefd
? You have unlocked all achievements.
? Je hebt alle prestaties ontgrendeld.

Trainers, Middelen en Valsspeel Codes

De Trainers van Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion zijn kleine downloadbare programma's waarmee je een functionaliteit aan het spel kunt toevoegen, voornamelijk om vals te spelen en om trucs te bieden die mogelijks niet op een andere manier beschikbaar zijn. Klik op de Trainer die je het liefst downloadt:
Download Pagina Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion (1.01 / +0)
 • God modus
  Ghost-modus
  Onbeperkte HP
  Onbeperkt MP
  Onbeperkt AP
  Zwakke gerichte vijanden
  Zwakke vijanden
  Super schade
  Onbeperkte Quick Bar-items
  Artikelen voor onbeperkt gebruik
  Spelsnelheid
  Bewerkt: Gil
  Bewerkt: SP
  Bewerken: huidige PS
  Bewerken: huidige maximale PV
  Bewerken: Basic HP
  Bewerken: huidige plaatsvervanger
  Bewerken: huidige maximale MP
  Bewerken: Basic MP
  Bewerken: huidig ​​AP
  Bewerken: huidige maximale AP
  Bewerken: Basic AP
  Bewerken: huidig ​​niveau
  Bewerken: level gestart
  Bewerken: weergegeven niveau
  Bewerken: huidige XP
  Bewerken: XP naar het volgende niveau
  Bewerken: ATK momenteel weergegeven
  Bewerken: huidige VIT weergegeven
  Bewerken: huidig ​​mag
  Bewerken: SPR momenteel weergegeven
  Bewerken: LUK momenteel weergegeven
  Bewerken: Basic ATK
  Bewerken: Basis Vit
  Bewerken: Base mag
  Bewerken: Basis SPR
  Bewerken: Basis LUK
  Bewerken: bedrag van het geselecteerde inventarisitem
Cherri Andrea640360