Trucs en Spelcodes: Needy Streamer Overload (PC)

Leer de trucs van Needy Streamer Overload en ontdek de codes op deze pagina.

Inleiding

Needy Streamer Overload: Verhaal van het Spel

We zijn verheugd dit artikel te presenteren dat gewijd is aan de trucs en codes van Needy Streamer Overload. Hier vindt u alle bronnen die onze redactie heeft gevonden op Needy Streamer Overload, in het bijzonder, bovenop hetgeen dat geschreven staat, ook Trainers en Achievements.

Als je andere ontgrendelingen of strategieën kent, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen of commentaar te geven op het artikel. Je maakt het completer en nuttiger voor al de bezoekers.

NEEDY STREAMER OVERLOAD is een ADV met meerdere eindes die het dagelijks leven uitbeeldt met OMGkawaiiAngel, een jong meisje met een nogal extreme behoefte aan goedkeuring die probeert de nummer 1 internetengel (streamer) te worden.

De trucs in ons bezit zijn geldig voor PC en zouden allemaal geldig moeten zijn sinds het spel uitkwam, dat wil zeggen sinds 21/10/2022. We werken de consolelijst elke keer bij van zodra er een nieuwe console aan de lijst wordt toegevoegd.

Ontdek veel Trucs, Tips en Strategieën voor Needy Streamer Overload (PC): Spelsnelheid en volgers.

We kunnen je daarenboven ook de Trainer voor dit spel aanbieden. Op een speciale toegewijde pagina kun je de Trainer van Needy Streamer Overload downloaden, waarmee je nieuwe trucs kan ontgrendelen die anders niet kunnen worden ontgrendeld.

Onder de Trucs vind je ook de lijst met de Doelstellingen voor dit spel met een kleine uitleg over hoe je ze allemaal kunt bekomen.

Na het voorwoord, laten we je de trucs zien die we hebben gevonden.

Trucs: Steam doelen

Trucs Needy Streamer Overload:
Voer de volgende taken uit om de bijbehorende Steam Doelstellingen te behalen (de lijst kan in het Engels zijn):
TitelSteam doelen: Needy Streamer Overload
? Monetization
? Inkomsten genereren
? Get YOUR Very Own Paypig Today!
? Koop vandaag nog je eigen Paypig!
? Overdosed
? Overdosis
? It's poison for you.
? Het is vergif voor jou.
? Flatline
? Flatline
? The bond between us has finally broken. There's too much unspoken, we're falling so far apart.
? De band tussen ons is eindelijk verbroken.Er is te veel onuitgesproken, we vallen zo ver uit elkaar.
? Cut wrists
? Polsen doorsnijden
? My love is going crazy.
? Mijn liefde wordt gek.
? Normie Life
? Normie Life
? I'm living in a rat race, I'm looking for my soul in the lost and found.
? Ik leef in een ratrace, ik zoek mijn ziel in verloren voorwerpen.
? Ground Control to Psychoelectric Angel
? Ground Control naar Psychoelectric Angel
? Even if we're on different wavelengths, I know you'll still understand me, and that's what I love about you.
? Zelfs als we op verschillende golflengten zitten, weet ik dat je me nog steeds zult begrijpen, en dat is wat ik zo leuk aan je vind.
? Nymphomania
? Nymfomanie
? A perplexing thing called love took over, and then I couldn't keep my heart-space from splitting in two.
? Een verbijsterend iets genaamd liefde nam het over, en toen kon ik niet voorkomen dat mijn hartruimte in tweeën splitste.
? Fallen Angel
?Fallen Angel
? Fly away now, fly away now, fly away...
? Vlieg nu weg, vlieg nu weg, vlieg weg...
? Nerdy Girl Overload
? Nerdy Girl Overload
? Heartless Angel
? Heartless Angel
? Smoked grass
? Gerookt gras
? It’ll all be better soon.
? Binnenkort wordt het allemaal beter.
? Milestone
? Mijlpaal
? Those who don't fight won't survive.
? Wie niet vecht, overleeft niet.
? Took psychedelics
? Nam psychedelica
? This messed-up internet is a psychedelic rainbow.
?Dit verknipte internet is een psychedelische regenboog.
? So Close Yet So Far
? Zo dichtbij en toch zo ver
? I need you desperately, oh here am I waiting for you...
? Ik heb je hard nodig, oh hier wacht ik op je...
? (Un)happy End World
? (On)gelukkige Einde Wereld
? I am a superstar with a big, big house and a big, big car! I am a superstar and... I don't really care, actually.
? Ik ben een superster met een groot, groot huis en een grote, grote auto!Ik ben een superster en... het kan me eigenlijk niet zoveel schelen.
? Utopian Parody
? Utopische parodie
? Our world is happy and mundane, no more anger.
? Onze wereld is gelukkig en alledaags, geen woede meer.
? Labor is evil
? Arbeid is slecht
? You better work bitch.
? Je kunt maar beter werken teef.
? Cucked
? Cucked
? The bitter scent of candy remains embedded in my heart, can't make my way home 'til the rain lets up.
? De bittere geur van snoep blijft ingebed in mijn hart, ik kan pas naar huis als de regen ophoudt.
? Painful Future
? Pijnlijke toekomst
? All around me are familiar faces, worn out places.
? Overal om me heen zijn bekende gezichten, versleten plekken
? INTERNET OVERDOSE
? INTERNET OVERDOSE
? Please take only the recommended internet dosage.
? Neem alleen de aanbevolen internetdosering
? Rainbow Girl
? Rainbow Girl
? I'm sorry I can't come out of this screen :(
? Het spijt me dat ik niet uit dit scherm kan komen :(
? Blazing Hell
? Blazing Hell
? Moeagare, Moeagare ANGEL!
? Moeagare, Moeagare ANGEL!
? Welcome To My Religion
? Welkom bij Mijn Religie
? Come and worship KAngel...
? Kom en aanbid KAngel...
? Happy End World
? Happy End World
? Quit the internet.
? Stop met internet.
? Needy Girl Overdose
? Needy Girl Overdose
? MY darling would catch a grenade for me. What about yours?
? MIJN liefste zou een granaat voor me vangen.Hoe zit het met die van jou?
? Catastrophe
? Catastrofe
? Wouldn't it be wonderful being together all alone, walking hand in hand?
? Zou het niet heerlijk zijn om helemaal alleen samen te zijn, hand in hand te lopen?
? Do You Love Me?
? Hou je van mij?
? I looove love love you.
? Ik hou van hou van je.
? There Are No Angels
? Er zijn geen engelen
? Hop and step, may I have this dance? This is the world's end, shall we do the “one, two”?
? Hop en stap, mag ik deze dans hebben?Dit is het einde van de wereld, zullen we de één, twee doen?
? Bomber Girl
? Bomber Girl
? P-chan go explode
? P-chan go explode
? Comment te dire adieu
? Reactie te dire adieu
? This is your perfect adieu... good to the last drop.
? Dit is uw perfecte adieu... goed tot de laatste druppel.
? SMT
? SMT
? The internet died... and I was given life.
? Het internet stierf... en ik kreeg het leven.
? DARK ANGEL
? DARK ANGEL
? You dig my grave, and I'll dig yours.
? Jij graaft mijn graf en ik graaf het jouwe.
? Galactic Express
? Galactic Express
? Let's head to our eternal utopia of brave love.
? Laten we naar onze eeuwige utopie van dappere liefde gaan.
? Internet Runaway Angel: Be Invoked
? Internet Runaway Angel: Be Invoked
? Cosmos ni Angel to
? Cosmos ni Angel to

Trainers, Middelen en Valsspeel Codes

De Trainers van Needy Streamer Overload zijn kleine downloadbare programma's waarmee je een functionaliteit aan het spel kunt toevoegen, voornamelijk om vals te spelen en om trucs te bieden die mogelijks niet op een andere manier beschikbaar zijn. Klik op de Trainer die je het liefst downloadt:
Download Pagina Needy Streamer Overload (ORIGINAL / +0)
  • Gamesnelheid
    Bewerken: volgers
    Bewerken: stress
    Bewerken: genegenheid
    Bewerken: mentale duisternis
Cherri Andrea640360