Trucs en Spelcodes: Pharaoh: A New Era (PC)

Trucs en Codes van Pharaoh: A New Era voor PC waaronder Spelsnelheid, datumwijziging en rijksclassificatie.

Inleiding

Pharaoh: A New Era: Verhaal van het Spel

Welkom bij Apocanow! Dit artikel gaat over trucs en codes van het spel Pharaoh: A New Era en verzamelt daarin al het videogamemateriaal over dit spel, en in het bijzonder ook Trainers, Achievements en mogelijke Walkthroughs.

Kent u andere trucs of heeft u ander materiaal? Stuur het ons zonder problemen! U kunt op dit artikel reageren of privé contact met ons opnemen en we zullen de pagina dan ook graag bijwerken met de inhoud van het materiaal dat u ons hebt gestuurd!

Creëer een van de grootste beschavingen die de wereld ooit heeft gezien in deze 4K-remake met een gemoderniseerde gebruikersinterface.Bouw monumenten, beheer je bevolking en verken 4000 jaar geschiedenis met meer dan 50 missies en honderden uren gameplay.

Dit spel is uitgebracht op 15/01/2023 en de trucs die we bezitten zijn geldig voor PC. Deze lijst zal in de loop van de tijd worden bijgewerkt telkens wanneer we merken dat er nieuwe consoles zijn waarop Pharaoh: A New Era is gepubliceerd.

Ontdek veel Trucs, Tips en Strategieën voor Pharaoh: A New Era (PC): Spelsnelheid, datumwijziging en rijksclassificatie.

Daarnaast kunt u voor Pharaoh: A New Era ook een promotrainer van derden downloaden. Als het samen met het spel wordt uitgevoerd, kun je met deze trainer trucs activeren die je anders niet zou krijgen.

Daarenboven hebben we ook de lijst met de Achievements voor je verzameld met daarnaast een kleine vertaalde uitleg over hoe je deze kunt bekomen.

Na het voorwoord, laten we je de trucs zien die we hebben gevonden.

Trucs: Steam doelen

Trucs Pharaoh: A New Era:
Voer de volgende taken uit om de bijbehorende Steam Doelstellingen te behalen (de lijst kan in het Engels zijn):
TitelSteam doelen: Pharaoh: A New Era
? Blessing of the Gods
? Zegening van de Goden
? Obtained all various blessings
? Verkregen alle verschillende zegeningen
? Village Elder
? Dorpsoudste
? Predynastic period completed
? Predynastieke periode voltooid
? No road, no problem
? Geen weg, geen probleem
? Take a teamster across town/city
? Neem een ​​vrachtwagenchauffeur door de stad
? A pile of piles of bricks
? Een stapel stapels stenen
? You built your first mastaba
? Je hebt je eerste mastaba gebouwd
? Trading
? Handel
? Earn 10,000 deben of profit over the course of a single year solely from trading
? Verdien 10.000 deben winst in de loop van een enkel jaar uitsluitend door handel
? Wrath of the Gods
? Wrath of the Gods
? You have suffered the wrath of each of the 5 deities at least once
? Je hebt minstens één keer geleden onder de toorn van elk van de 5 godheden
? Royal scholar
? Koninklijke geleerde
? Archaic period completed
? Archaïsche periode voltooid
? Happy disaster
? Blije ramp
? Arouses Seth's wrath by inciting him to destroy the naval army ifwithout having a naval army
? Wekt Seths woede op door hem ertoe aan te zetten het zeeleger te vernietigen alszonder een zeeleger te hebben
? Useless advantages
? Nutteloze voordelen
? Get a blessing for a perfect flood from Osiriswith no farm built on the floodplain
? Krijg een zegen voor een perfecte overstroming van Osiris met geen boerderij gebouwd op de uiterwaarden
? Excess
? Excess
? Deliver 4 different types of food to a crude shack
? Lever 4 verschillende soorten voedsel in een ruwe hut
? A piece for the collection
? Een stuk voor de verzameling
? Build every monument in the game at least once
? Bouw elk monument in het spel minstens één keer
? Bacchanalia
? Bacchanalia
? Have a grand festival for the same deity every year for 10 years
? Houd gedurende 10 jaar elk jaar een groots festival voor dezelfde godheid
? Alchemist
? Alchemist
? Buy at the same time: clay to sell pottery, barley to sell beer, papyrus reeds to sell papyrus, flax to sell canvas, gems for
? Koop tegelijkertijd: klei om aardewerk te verkopen, gerst om bier te verkopen, papyrusriet om papyrus te verkopen, vlas om canvas te verkopen , edel
? Listen
? Luister
? Listen to 100 citizens
? Luister naar 100 burgers
? Firein the disco
? Brand in de discotheek
? One of your fire stations has collapsed in a fire
? Een van uw brandweerkazernes is ingestort door brand
? Music to build Pyramids by
? Muziek om piramides te bouwen door
? 10,000 musicians have passed through your cities
? 10.000 muzikanten zijn door uw steden getrokken
? Plebs, plebs everywhere!
? Plebejers, plebejers overal!
? Your unemployment rate has exceeded 50% with a population of over 5,000 inhabitants
? Uw werkloosheidspercentage is hoger dan 50% met een bevolking van meer dan 5.000
? Oasis in the desert
? Oase in de woestijn
? 10,000 inhabitants in the city
? 10.000 inwoners in de stad
? Methuselah
? Methuselah
? One of your citizens has reached the age of 100 (and died)
? Een van uw burgers heeft de leeftijd van 100 jaar bereikt (en is overleden)
? Balanced diet
? Evenwichtige voeding
? Supply each inhabitant of your city with 4 different types of food(with a population greater than 5,000)
? Voorzie elke inwoner van je stad met 4 verschillende soorten voedsel (met een bevolking van meer dan 5.000)
? Courtyard view
? Uitzicht op binnenplaats
? You own a pyramid (finished!) completely surrounded by houses
? Je bezit een piramide (voltooid!) volledig omgeven door huizen
? Chancellor
? Kanselier
? Old kingdom completed
? Oud koninkrijk voltooid
? Number bis
? Numerobis
? Watch an architectural center collapse
? Kijk hoe een architectuurcentrum instort
? Una grossa spina nel fianco del Nilo
? Una grossa spina nel fianco del Nilo
? Realizza un camminamento di una piramide lungo almeno 50 caselle
? Realizza un camminamento di una piramide lungo almeno 50 caselle
? Il web è dei gatti
? Il web è dei gatti
? Possiedi 100 santuari, 30 templi con addetti e un complesso di templi dedicato a Bastet nella tua città
? Mogelijkheid 100 santuari, 30 templi con addetti e un complessodi templi dedicato aBastet nella tua città
? Food for thought
? Spunti di riflessione
? Approvvigiona i cittadini di una città solo con cibo importato e raggiungi i 5.000 abitanti
? Voorzie de burgers van een stad alleen van geïmporteerd voedsel en bereik 5.000 inwoners
? Consigliere
? Consigliere
? Medio regno completato
? Medio regno completato
? Sete placata
? Sete placata
? Approvvigiona 10.000 persone con un solo serbatoio d’acqua per un anno
? Approvvigiona 10.000 persone con un solo serbatoio d'acqua per un anno
? Scala sociale
? Scala sociale
? Possiedi almeno uno di ciascuno dei 20 livelli di abitazioni nella tua città contemporaneamente
? Possiedi almeno uno di ciascuno dei 20 livelli di abitazioni nella tua città contemporaneamente
? Faraone
? Faraone
? Nuovo regno completato
? Nuovo regno completato
? Kanakht Tutmesut
? Kanakht Tutmesut
? Valle dei Re completata
? Valle dei Re completata
? Ozymandias
? Ozymandias
? Ramses II completato
? Ramses II completato
? You Must Build a Boat
? You MustBouw een boot
? Hai costruito 100 barche diverse
? Hai costruito 100 barche divers
? Re Mida
? Re Mida
? Ricava 1.000.000 di deben dalle miniere d’oro
? Ricava 1.000.000 di deben dalle miniere d'oro
? Grande antenato
? Grande antenato
? Antichi conquistatori completati
? Antichi conquistatori completati
? Questa è la via
? Questa è la via
? Tutte le missioni completate
? Tutte le missioni completate
? Regina del Nilo
? Regina del Nilo
? Capitale di Cleopatra completata
? Capitale di Cleopatra completata
? Rends l'argent !
? Rends l'argent !
? Assegnati un salario superiore al tuo livello per 10 anni di fila
? Assegnati un salario superiore al tuo livello per 10 anni di fila
? Sovrano a tempo parziale
?Sovrano a tempo parziale
? Tutte le missioni personalizzate standard completate
? Tutte le missioni personalizzate standard completate
? Disordine organizzato
? Disordine organizzato
? Raggiungi le tenute lussuose con i bazar che distribuiscono una sola risorsa per volta
? Raggiungi le tenute lussuose con i bazar che distribuiscono una sola risorsa per volta
? Cavalcate ora, cavalcate ora! Cavalcate per la r
? Betwist ora, cavalcate ora!Cavalcate per la rov
? Inizia una battaglia con 6 compagnie composte solo da aurighi e annienta i nemici
? Begin met een battaglia met 6 compagnie compost solo van aurighie annienta i nemici
? La via del guerriero
? La via del gurriero
? All combat-focused campaign missions completed
? Alle gevechtsgerichte campagnemissies voltooid
? Non è Cesare III
? Non è Cesare III
? Raggiungi le tenute lussuose senza mai collocare un blocco stradale nella città
? Raggiungi le tenute lussuose senza mai collocare un blocco stradale nella città
? The Path of Progress
? Het pad van vooruitgang
? Costruisci 100.000 strade
? Costruisci 100.000 strade
? Un mucchio di mucchi su mucchi di mattoni
? Un mucchio di mucchi su mucchi di mattoni
? Hai costruito 10 mastabe
? Hai costruito 10 mastabe
? Città immortali
? Città immortali
? Gestisci una città per 1.000 anni senza mai scendere sotto i 10.000 abitanti
? Gestisci una città per 1.000 anni senza mai scendere sotto i 10.000 abitanti
? La via dell’architetto
? La via dell'architetto
? Tutte le missioni della campagna incentrate sui monumenti completate
? Tutte le missioni della campagna incentrat sui monumenti complete

Trainers, Middelen en Valsspeel Codes

De Trainers van Pharaoh: A New Era zijn kleine downloadbare programma's waarmee je een functionaliteit aan het spel kunt toevoegen, voornamelijk om vals te spelen en om trucs te bieden die mogelijks niet op een andere manier beschikbaar zijn. Klik op de Trainer die je het liefst downloadt:
Download Pagina Pharaoh: A New Era (ORIGINAL / +0)
 • Gamesnelheid
  Bewerken: evaluatie van het rijk
  Bewerken: huidig ​​jaar
  Bewerken: huidige maand
  Bewerken: huidige dag
  Bewerken: persoonlijke besparingen
  Bewerken: schat
  Bewerken: welvaartsindex
  Bewerken: Perperity Cap
Cherri Andrea640360