Trucs en Spelcodes: Age of Wonders 4 (PC)

Zoveel trucs zoals Geen dorst en eindeloze energie voor Age of Wonders 4 (PC). Onze site is volledig gespecialiseerd in trucs en walkthroughs.

Inleiding

Age of Wonders 4: Verhaal van het Spel

Welkom bij het artikel op deze site over de trucs en ontgrendelaars van Age of Wonders 4. Alle geheimen die we over dit spel weten, zijn op deze pagina geschreven.

Als je nieuwe geheimen of codes hebt gevonden en deze wilt delen, aarzel dan niet! We zijn altijd blij om ons materiaal met ander te kunnen integreren en het voor iedereen beschikbaar te maken.

Regel een fantasiekoninkrijk van je eigen creatie!Verken magische nieuwe werelden in Age of Wonders' veelgeprezen mix van 4X-strategie en turn-based tactische gevechten.Bestuur een factie die groeit en evolueert terwijl je je rijk met elke beurt uitbreidt!

Ons materiaal kan worden gebruikt met de volgende consoles: PC. Deze lijst wordt voortdurend bijgewerkt sinds PC of sinds wanneer het spel is uitgekomen.

Ontdek veel Trucs, Tips en Strategieën voor Age of Wonders 4 (PC): Geen dorst en eindeloze energie.

Zou je veel trucs willen voor Age of Wonders 4 die je anders niet zou kunnen krijgen? Download de Trainer die beschikbaar is op deze site onderaan de pagina. Eenmaal uitgevoerd en geactiveerd, kan je trucs aan het spel toevoegen die je anders niet kan krijgen.

Daarenboven hebben we ook de lijst met de Achievements voor je verzameld met daarnaast een kleine vertaalde uitleg over hoe je deze kunt bekomen.

Bedankt voor het lezen van deze korte inleiding. Laten ons nu de trucs voorstellen.

Trucs: Steam doelen

Trucs Age of Wonders 4:
Voer de volgende taken uit om de bijbehorende Steam Doelstellingen te behalen (de lijst kan in het Engels zijn):
TitelSteam doelen: Age of Wonders 4
? A Wonderful Discovery
? Een prachtige ontdekking
? Clear an Ancient Wonder.
? Ruim een oud wonder op.
? Realm Estate
? Onroerend goed
? Found your first city.
? Je eerste stad gevonden.
? Secret Technique
? Geheime techniek
? Choose a Signature Skill for a hero.
? Kies een kenmerkende vaardigheid voor een held.
? From Friends to Family
? Van vrienden naar familie
? Integrate a Free City into your empire.
? Integreer een vrije stad in je rijk.
? Walls Cannot Stop Us
? Muren houden ons niet tegen
? Breach a city's walls.
? Doorbreek de stadsmuren.
? Bone Peddler
? Bone Peddler
? Sell the remains of a hero in the crypt.
? Verkoop de overblijfselen van een held in de crypte.
? Magical Synergy
? Magische synergie
? Complete a collection of Magic Materials.
? Voltooi een verzameling magische materialen.
? Stronger Together
? Samen sterker
? Create an alliance with another Ruler.
? Sluit een alliantie met een andere heerser.
? Full Ascension
? Volledige hemelvaart
? Win a game as a Champion.
? Win een spel als kampioen.
? There Can Only Be One!
? Er kan er maar één zijn!
? Reach a Military Victory.
? Behaal een militaire overwinning.
? Digging for Treasure
? Graven naar schatten
? Excavate a province in the Underground.
? Graaf een provincie op in de metro.
? Seat of Power
? Zetel van de macht
? Complete all levels of the Wizard's Tower in a Tier 4 Throne City.
? Voltooi alle niveaus van de Wizard's Tower in een Tier 4 Throne City.
? My Final Form
? Mijn definitieve formulier
? Have your race undergo 3 race transformations.
? Laat je ras 3 rastransformaties ondergaan.
? Valley of Wonders
? Valley of Wonders
? Complete "Rise of the Godir: Valley of Wonders."
? Voltooi "Rise of the Godir: Valley of Wonders."
? Intimidation Tactics
? Intimidatietactieken
? Cause at least 3 enemy units to rout during a single battle.
? Veroorzaak ten minste 3 vijandelijke eenheden op de vlucht tijdens een enkel gevecht.
? In a Liege of Your Own
? In je eigen Luik
? Have 20+ Recruitment Points available in the Rally of the Lieges.
? Beschik over 20+ rekruteringspunten in de Rally van Luik.
? Against the Odds
? Tegen alle verwachtingen in
? Win a high risk battle using manual combat.
? Win een gevecht met een hoog risico door handmatig te vechten.
? Return of the Wizard King
? Terugkeer van de Tovenaarskoning
? Win the game as a Wizard King.
? Win het spel als tovenaarskoning.
? Impenetrable Fortress
? Ondoordringbaar fort
? Have a city with at least 150 Fortification Health.
? Bezit een stad met minstens 150 fortificatiegezondheid.
? The Magic That Empowers Me!
? De magie die mij kracht geeft!
? Reach a Magic Victory.
? Bereik een magische overwinning.
? Enchanted Archipelago
? Betoverde archipel
? Complete "Rise of the Godir: The Enchanted Archipelago."
? Voltooi "Rise of the Godir: The Enchanted Archipelago."
? God Emperor
? God Keizer
? Unlock a Tier V Order Affinity tome.
? Ontgrendel een Tier V Order Affinity-boekdeel.
? Arch Mage
? Arch Mage
? Unlock a Tier V Astral Affinity tome.
? Ontgrendel een Tier V Astral Affinity-boekdeel.
? Preparation Is Everything
? Voorbereiding is alles
? Fill all the equipment slots of a single hero.
? Vul alle uitrustingsslots van een enkele held.
? Fiery Friend
? Vurige vriend
? Own a dragon.
? Bezit een draak.
? Eternal Lord
? Eeuwige Heer
? Unlock a Tier V Shadow Affinity tome.
? Ontgrendel een Tier V Shadow Affinity-boekdeel.
? The Creator
? The Creator
? Unlock a Tier V Materium Affinity tome.
? Ontgrendel een Tier V Materium Affinity-boekdeel.
? Pruning for Progress
? Snoeien voor vooruitgang
? Unlock all Empire Skills of an Affinity of your choice.
? Ontgrendel alle rijksvaardigheden van een affiniteit naar keuze.
? The Goddess of Nature
? De godin van de natuur
? Unlock a Tier V Nature Affinity tome.
? Ontgrendel een Tier V Nature Affinity-boekdeel.
? Lord of Chaos
? Lord of Chaos
? Unlock a Tier V Chaos Affinity tome.
? Ontgrendel een Tier V Chaos Affinity-boekdeel.
? Betrayal Most Foul
? Betrayal Most Foul
? In "Rise of the Godir: Valley of Wonders," wage war against Sundren.
? In "Rise of the Godir: Valley of Wonders"oorlog voeren tegen Sundren.
? I've Got Everything I Need Right Here
? Ik heb hier alles wat ik nodig heb
? Reach an Expansion Victory.
? Bereik een uitbreidingsoverwinning.
? Crimson Caldera
? Crimson Caldera
? Complete "Rise of the Godir: Crimson Caldera."
? Voltooi "Rise of the Godir: Crimson Caldera."
? Jack of All Tomes
? Jack of All Boekdelen
?
?
? Manufactured War
? Gefabriceerde oorlog
? Start a moderately justified war using fabricated Grievances.
? Begin een redelijk gerechtvaardigde oorlog met verzonnen Grievances.
? I Want to Break Free
? I Want to Break Free
? Renegotiate your freedom after becoming a vassal.
? Onderhandel opnieuw over je vrijheid nadat je een vazal bent geworden.
? The Eternal Court
? Het eeuwige hof
? Complete "Rise of the Godir: The Eternal Court."
? Voltooi "Rise of the Godir: The Eternal Court."
? I'll Fight You All
? I'll Fight You All
? In "Rise of the Godir: Crimson Caldera," defeat all the contesting Godir through regular conquest.
? In "Rise of the Godir: Crimson Caldera,"versla alle strijdende Godir door regelmatige verovering.
? Grexolis
? Grexolis
? Complete "Rise of the Godir: Grexolis."
? Voltooi "Rise of the Godir: Grexolis."
? One for All, All for One
? Eén voor allen, allen voor één
? Complete "Rise of the Godir: Grexolis" without any of your allies getting defeated.
? Voltooi "Rise of the Godir: Grexolis"zonder dat een van je bondgenoten wordt verslagen.
? Returning Circle
? Terugkerende cirkel
? Recruit all Wizards of Evermore to your Pantheon (Yaka, Nimue, Arachna, Fangir, Artica, and Karissa).
? Rekruteer alle tovenaars van Evermore voor je Pantheon (Yaka, Nimue, Arachna, Fangir, Artica en Karissa).
? Master of Evilness
? Meester van het kwaad
?
?
? The Grey Wizard
? De grijze tovenaar
?
?
? Snap Out of It!
? Kom eruit!
? In "Rise of the Godir: The Eternal Court," defeat Meandor through regular conquest.
? In "Rise of the Godir: The Eternal Court,"versla Meandor door regelmatige verovering.

Trainers, Middelen en Valsspeel Codes

De Trainers van Age of Wonders 4 zijn kleine downloadbare programma's waarmee je een functionaliteit aan het spel kunt toevoegen, voornamelijk om vals te spelen en om trucs te bieden die mogelijks niet op een andere manier beschikbaar zijn. Klik op de Trainer die je het liefst downloadt:
Download Pagina Age of Wonders 4 (ORIGINAL / +0)
 • Onkwetsbaar
  Onbeperkte gezondheid
  Onbeperkte energie
  Geen moeite
  Geen honger
  Geen dorst
  Onbeperkte gezondheidszorg
  Onbeperkt AP
  Houd je lichaamstemperatuur op 36°C
  Onbeperkt bloedvolume
  Super snelheid van beweging
  Onbeperkte munitie
  Niet bijvullen
  Onbeperkte duur van het wapen
  Superwapenschade
  Supersterke wapens
  Super wapenbereik van vuur
  Geen schietgeluid van het wapen
  Super kogelsnelheidswapen
  Geen terugslag
  Vuurbereik superwapen
  Geen vastlopen van wapens
  Spelsnelheid
  Bewerken: aantrekkingspunt van het personage
  Bewerken: karaktervaardigheidspunt
  Bewerken: karaktervoordeelpunt
Cherri Andrea640360