Trucs en Spelcodes: Redfall (PC)

Hieronder vind je alle trucs van het spel Redfall voor PC, evenals ontgrendelingen, geheimen en tips.

Inleiding

Redfall: Verhaal van het Spel

Hallo en welkom bij Apocanow. We presenteren het artikel over de trucs en codes van Redfall. We hopen dat het nuttig zal zijn en het u in staat zal stellen uw spelervaring te verbeteren.

Als je nieuwe geheimen of codes hebt gevonden en deze wilt delen, aarzel dan niet! We zijn altijd blij om ons materiaal met ander te kunnen integreren en het voor iedereen beschikbaar te maken.

De stad Redfall wordt belegerd door vampiers die alle communicatielijnen hebben afgesneden.Vecht samen met de andere overlevenden en vernietig vijanden alleen of als team in deze actie-shooter in een open wereld.

Dit spel is uitgebracht op 01/04/2023 en de trucs die we bezitten zijn geldig voor PC. Deze lijst zal in de loop van de tijd worden bijgewerkt telkens wanneer we merken dat er nieuwe consoles zijn waarop Redfall is gepubliceerd.

Ontdek veel Trucs, Tips en Strategieën voor Redfall (PC): Bewerken: gebruikte vaardigheidspunten en spelsnelheid.

Redfall heeft ook een Promotrainer beschikbaar. Als je deze downloadt en uitvoert terwijl je speelt, kun je nieuwe functies krijgen, meestal extra trucs die op geen enkele andere manier kunnen worden verkregen.

Daarenboven hebben we ook de lijst met de Achievements voor je verzameld met daarnaast een kleine vertaalde uitleg over hoe je deze kunt bekomen.

De inleiding is voorbij. Hier zijn de trucs voor dit spel.

Trucs: Steam doelen

Trucs Redfall:
Voer de volgende taken uit om de bijbehorende Steam Doelstellingen te behalen (de lijst kan in het Engels zijn):
TitelSteam doelen: Redfall
? We set stakes
? We zetten in
? You skewer your first vampire.
? Je spies je eerste vampier.
? Non plus ultra
? Non plus ultra
? Get your first incomparable item.
? Krijg je eerste onvergelijkbare item.
? Home sweet home
? Home sweet home
? Unlock your first shelter.
? Ontgrendel je eerste schuilplaats.
? Wounded Whispers
? Wounded Whispers
? Gather your first sepulchral lock.
? Verzamel je eerste grafslot.
? Blood calls for blood
? Bloed roept om bloed
? Get your first blood relic.
? Haal je eerste bloedrelikwie.
? I see you
? Ik zie je
? Eliminate your first Sentinel.
? Schakel je eerste Sentinel uit.
? The Shawshank Redemption
? The Shawshank Redemption
? Rescue a civilian hostage.
? Red een burgergijzelaar.
? Bubu-settete
? Bubu-settete
? Eliminate your first Darkness.
? Elimineer je eerste Duisternis.
? And let me go!
? En laat me los!
? Eliminate your first Leech.
? Elimineer je eerste bloedzuiger.
? Welcome to the Neighborhood
? Welkom in de buurt
? Complete your first district.
? Voltooi je eerste district.
? Sport Fishing
? Sportvissen
? Eliminate your first Predator.
? Elimineer je eerste Predator.
? No spitting
? Niet spugen
?
?
? Cast the first stone
? Werp de eerste steen
? Eliminate your first Blameeater.
? Elimineer je eerste Blameeater.
? Enter at your own risk
? Betreden op eigen risico
? Go through the door of a nest for the first time.
? Voor het eerst door de deur van een nest gaan.
? Heart attack
? Hartaanval
? Destroy the heart of a nest for the first time.
? Vernietig voor de eerste keer het hart van een nest.
? By the wayside
? Langs de weg
? Complete A Voice in the Dark with all hostages alive.
? Voltooi A Voice in the Dark met alle gijzelaars in leven.
? I don't have a head full of sawdust
? Ik heb geen hoofd vol zaagsel
?
?
? Worn wires
? Versleten draden
? Disable a trap using a rewiring kit.
? Schakel een val uit met een herbedradingsset.
? I will dance on your grave
? Ik zal dansen op je graf
? He steals Dr. Hunt's father's pocket watch.
? Hij steelt het zakhorloge van de vader van Dr. Hunt.
? Grounding
? Aarding
? Eliminate your first Thunderbolt.
? Elimineer je eerste Thunderbolt.
? Avenge the good doctor
? Wreek de goede dokter
?
?
? Urban renewal
? Stadsvernieuwing
? Complete all main missions in the city of Redfall.
? Voltooi alle hoofdmissies in de stad Redfall.
? Radio silence
? Radiostilte
? Eliminate the Shadow Man.
? Elimineer de schaduwman.
? Starve the beast
? Verhonger het beest
? Complete Polymorph without the vampire feeding.
? Voltooi Polymorph zonder de vampier te voeden.
? Helping Out
? Helpen
? Complete all side quests in the city of Redfall.
? Voltooi alle zijmissies in de stad Redfall.
? Logging
? Logging
?
?
? Then you clean up
? Daarna ruim je
? Eliminate a blood bag without making it explode.
? Elimineer een bloedzak zonder deze te laten ontploffen.
? Village festival
? Dorpsfeest
? Complete all districts in the city of Redfall.
? Voltooi alle districten in de stad Redfall.
? Your best friends
? Je beste vrienden
? Reach the highest trust rank with all three other heroes.
? Bereik de hoogste vertrouwensscore met alle drie de andere helden.
? This Way
? This Way
? Make your way through the Psychic Wood without going through the wrong door.
? Baan je een weg door het Psychic Wood zonder door de verkeerde deur te gaan.
? From the Shadows
? From the Shadows
? Eliminate Glory during The Key to Wellbeing.
? Elimineer glorie tijdens The Key to Wellbeing.
? Nice try
? Leuk geprobeerd
? Go through the wrong door at least three times in the psychic forest.
? Ga minstens drie keer door de verkeerde deur in het psychische bos.
? Empty Nest Syndrome
? Lege-nest-syndroom
? Destroy the heart of a nest without waking or killing any vampires.
? Vernietig het hart van een nest zonder vampiers wakker te maken of te doden.
? Blood Brothers
? Blood Brothers
? Gain Jacob's full trust.
? Win het volledige vertrouwen van Jacob.
? For Whom the Bell Tolls
? Voor wie de klok luidt
? Eliminate Bloodthirsty Tom.
? Elimineer Bloeddorstige Tom.
? Monster Hunters
? Monsterjagers
? Get Devinder's full trust.
? Verkrijg het volledige vertrouwen van Devinder.
? Trial of Agility
? Trial of Agility
? Take survival tips without triggering traps.
? Neem overlevingstips zonder valstrikken te activeren.
? The Enemy of My Enemy
? De vijand van mijn vijand
? Free Trevor Ash from the UV lights.
? Bevrijd Trevor Ash van de UV-lampen.
? Silence is golden
? Stilte is goud
? Delete Madame Whisper.
? Verwijder Madame Whisper.
? Good morning
? Goedemorgen
? Delete the Black Sun.
? Verwijder de zwarte zon
? Paranormal phenomena
? Paranormale verschijnselen
? Gain Layla's full trust.
? Win Layla's volledige vertrouwen.
? The bill, please!
? De rekening alstublieft!
? Get the relic of table 12.
? Haal het relikwie van tafel 12.
? Sic transit umbra
? Sic transit umbra
? Complete all main missions in Burial Point.
? Voltooi alle hoofdmissies in Burial Point.
? Engineering
? Engineering
? Gain Remi's full trust.
? Win het volledige vertrouwen van Remi.
? Revelations
? Openbaringen
? Listen to the recording of the shepherd's slave.
? Luister naar de opname van de herdersslaaf.
? Emergency plans
? Noodplannen
? Complete all optional campaign missions.
? Voltooi alle optionele campagnemissies.
? End of harvest
? Einde oogst
? Kill the Reaper during The Festival.
? Dood de Reaper tijdens The Festival.
? In the dark
? In het donker
? Turn off the Bellwether's defensive UV lights and leave them off.
? Schakel de defensieve UV-lampen van de Bellwether uit en laat ze uit.
? Say Goodbye, Joe
? Zeg vaarwel, Joe
?
?
? Siren's Song
? Siren's Song
? Turn off the sirens before going to the Tempestas in Like Lightning.
? Zet de sirenes uit voordat je naar de Tempestas gaat in Like Lightning.
? Curiosity
? Nieuwsgierigheid
? Read Nurse Tran's mother's dedication in her birding book.
? Lees de opdracht van zuster Tran's moeder in haar vogelboek.
? Lights Out
? Licht uit
?
?
? Bloody Initiation
? Bloedige inwijding
? Complete the infiltration mission in One of Us.
? Voltooi de infiltratiemissie in One of Us.
? And So I Started Shooting
? En dus begon ik te schieten
? Blow your cover in One of Us by shooting a non-hostile minion at the campsite.
? Blaas je dekmantel op in One of Us door een niet-vijandige volgeling op de camping neer te schieten.
? Subterfuge
? Uitvlucht
? Get the lamp without meeting the lighthouse keeper.
? Pak de lamp zonder de vuurtorenwachter te ontmoeten.
? There is something going on
? Er is iets aan de hand
? Discover the Irving family mausoleum.
? Ontdek het mausoleum van de familie Irving.
? Neighborhood Watch
? Buurtwacht
? Complete all districts in Burial Point.
? Voltooi alle districten in Burial Point.
? I have to go somewhere
? Ik moet ergens heen
? Reach a landing site before supplies arrive.
? Bereik een landingsplaats voordat de voorraden arriveren.
? Healing
? Genezing
? Collect all the burial strands.
? Verzamel alle grafstrengen.
? Crying in the dark
? Huilen in het donker
? Eliminate the Weeping Shadow.
? Elimineer de huilende schaduw.
? Sisterhood
? Zusterschap
? Discover the fate of the Blackwood sisters and obtain their family heirloom.
? Ontdek het lot van de Blackwood-zussen en bemachtig hun familiestuk.
? Good Samaritan
? Barmhartige Samaritaan
? Complete all side quests at Burial Point.
? Voltooi alle zijmissies op Burial Point.
? Bob's Last Hour
? Bob's laatste uur
? Find and kill Bob in Lost in the Mist after playing the message in Regaining the Aether.
? Vind en dood Bob in Lost in the Mist na het afspelen van het bericht in Regaining the Aether.
? Trafficker
? Trafficker
? Enter the Bellwether base from the smugglers' gallery.
? Betreed de Bellwether-basis vanuit de smokkelaarsgalerij.
? Lynxeye
? Lynxeye
? Complete The Lost Unit without setting off the Bellwether's traps.
? Voltooi The Lost Unit zonder de Bellwether's vallen te activeren.
? Sepsis
? Sepsis
? Poisons the bell keeper's blood offering in One of Us.
? Vergiftigt het bloedoffer van de klokkenwachter in One of Us.

Trainers, Middelen en Valsspeel Codes

De Trainers van Redfall zijn kleine downloadbare programma's waarmee je een functionaliteit aan het spel kunt toevoegen, voornamelijk om vals te spelen en om trucs te bieden die mogelijks niet op een andere manier beschikbaar zijn. Klik op de Trainer die je het liefst downloadt:
Download Pagina Redfall (V2 / +0)
 • Ongelimiteerde gezondheid
  Onoverwinnelijk
  Laat grote watervallen toe
  Super sprong
  Direct onzichtbare mantel
  Onbeperkte Stealth-mantel
  Houd onbeperkte stealth-mantel vast
  Onbeperkte munitie
  Niet bijvullen
  Super schade
  Onbeperkt aantal medische kits
  Spelsnelheid
  Bewerken: proost
  Bewerken: lock-picks
  Wijziging: herbedradingskit
  Bewerken: medische benodigdheden
  Bewerken: bezorging
  Bewerken: niveau
  Bewerken: XP
  Bewerken: vaardigheidspunten gebruikt
Cherri Andrea640360