Trucs en Spelcodes: Ash of Gods: The Way (PC)

Trucs, Codes en Geheimen voor Ash of Gods: The Way op PC. Bijvoorbeeld: Onbeperkte gezondheid, bepantsering en schild.

Inleiding

Ash of Gods: The Way: Verhaal van het Spel

Welkom bij het artikel op deze site over de trucs en ontgrendelaars van Ash of Gods: The Way. Alle geheimen die we over dit spel weten, zijn op deze pagina geschreven.

Als je nieuwe geheimen of codes hebt gevonden en deze wilt delen, aarzel dan niet! We zijn altijd blij om ons materiaal met ander te kunnen integreren en het voor iedereen beschikbaar te maken.

Een turn-based puzzelspel waarin elk gevecht uniek is en jouw keuzes ertoe doen!Verover checkpoints, verdedig je commandant tegen dodelijke vijanden, overwin uitdagingen en beheer nare verrassingen om te winnen.Twee decks, vijf facties en tweeëndertig eindes!

De trucs in ons bezit zijn geldig voor PC en zouden allemaal geldig moeten zijn sinds het spel uitkwam, dat wil zeggen sinds 27/03/2023. We werken de consolelijst elke keer bij van zodra er een nieuwe console aan de lijst wordt toegevoegd.

Ontdek veel Trucs, Tips en Strategieën voor Ash of Gods: The Way (PC): Onbeperkte gezondheid, bepantsering en schild.

We kunnen je daarenboven ook de Trainer voor dit spel aanbieden. Op een speciale toegewijde pagina kun je de Trainer van Ash of Gods: The Way downloaden, waarmee je nieuwe trucs kan ontgrendelen die anders niet kunnen worden ontgrendeld.

Onder de Trucs vind je ook de lijst met de Doelstellingen voor dit spel met een kleine uitleg over hoe je ze allemaal kunt bekomen.

De inleiding is voorbij. Hier zijn de trucs voor dit spel.

Trucs: Steam doelen

Trucs Ash of Gods: The Way:
Voer de volgende taken uit om de bijbehorende Steam Doelstellingen te behalen (de lijst kan in het Engels zijn):
TitelSteam doelen: Ash of Gods: The Way
? First success
? Eerste succes
? Win the first fight
? Win het eerste gevecht
? Rage
? Woede
? Destroy the enemy Commander with a single blow
? Vernietig de vijandelijke commandant met één slag
? Suicide squad
? Zelfmoordteam
? The team's all here
? Het team is er allemaal
? All for one!
? Alles voor één!
? Don't let any of your fighters die in the duel in the Challenger battles
? Laat geen van je vechters sterven in het duel in de Challenger-gevechten
? Under cover
? Undercover
? You have become Count Rene Kallio
? Je bent graaf Rene Kallio geworden
? Train hard, fight easy
? Train hard, fight easy
? Finish the tournament in Berkana
? Beëindig het toernooi in Berkana
? First blood
? Eerste bloed
? The first victory in a real tournament
? De eerste overwinning in een echt toernooi
? Royal blessing
? Koninklijke zegen
?
?
? Surpass the teacher
? Overtref de leraar
? A perfect victory over the champion of Berkana
? Een perfecte overwinning op de kampioen van Berkana
? A hidden snake
? Een verborgen slang
?
?
? Blood and sand
? Bloed en zand
? Finish the tournament in Rigga
? Beëindig het toernooi in Rigga
? Vene, vidi, vici
? Vene, vidi, vici
? A perfect victory over the champion of Rigga
? Een perfecte overwinning op de kampioen van Rigga
? Help of the Gell
? Hulp van de Gell
?
?
? Power of Inquisition
? Inquisitiekracht
? Drag 100 health from the enemy during a fight with help of the Inquisitor
? Sleep 100 gezondheid van de vijand tijdens een gevecht met hulp van de inquisiteur
? Trial by cold
? Trial by cold
? Finish the tournament in Gollah
? Beëindig het toernooi in Gollah
? Crimson rivers
? Crimson rivieren
? 300 characters of the enemy are killed since the second tournament
? 300 karakters van de vijand gedood sinds het tweede toernooi
? Berkanan Borgia
? Berkanan Borgia
? Poison 7 characters of the enemy during a fight
? 7 karakters van de vijand vergiftigen tijdens een gevecht
? The End
? Het einde
? Finish the game
? Maak het spel af
? Overplay the rogue
? Overspeel de schurk
? Win all of Bragard's money
? Win al het geld van Bragard
? The champion of the arena
? De kampioen van de arena
? Finish all the fights of the second tournament with the best score
? Beëindig alle gevechten van het tweede toernooi met de bestescore
? Punish the Punisher
? Straf de Punisher
? Destroy the Punisher in Mirina's qualification
? Vernietig de Punisher in de kwalificatie van Mirina
? First among Frisians
? Eerste onder de Friezen
? Finish all the fights of the fourth tournament with the best score
? Beëindig alle gevechten van het vierde toernooi metde beste score
? Stronger than Gellian steel
? Sterker dan gellian staal
? Finish all the fights of the third tournament with the best score
? Beëindig alle gevechten van het derde toernooi met de beste score
? All's fair in love and war
? Alles is eerlijk in liefde en oorlog
?
?
? The best apprentice
? De beste leerling
? Finish all the fights of the first tournament with the best score
? Voltooi alle gevechten van het eerste toernooi met de beste score
? She-Wolf
? She-Wolf
?
?
? Defeat the bear
? Versla de beer
? A perfect victory over the champion of Gollah
? Een perfecte overwinning op de kampioen van Gollah
? For the greater good
? Voor het algemeen belang
? 200 characters are lost since the second tournament
? 200 karakters zijn verloren sinds het tweede toernooi
? Protect the Healer!
? Bescherm de genezer!
? Don't let healer Silver die in the fight with Quinna Rosette
? Laat genezer Silver niet sterven in het gevecht met Quinna Rosette
? Nothing is settled
? Niets is geregeld
?
?
? There can be only one
? Er kan er maar één zijn
?
?
? Collector
? Verzamelaar
? Collect all the unique characters and equipment cards
? Verzamel alle unieke personages en uitrustingskaarten
? Happily ever after
? Nog lang en gelukkig
?
?
? The power of persuasion
? Overtuigingskracht
? Make one and the same character change his side three times during a fight
? Laat een en hetzelfde personage drie keer van kant wisselen tijdens een gevecht
? Supplier
? Leverancier
? Equip 20 items during one fight
? Rust 20 items uit tijdens één gevecht
? By own strength
? Op eigen kracht
? Win in the fiirst qualification of Dofus in the Challenger battles without the card "Weightless Equipment"
? Win als eerstekwalificatie van Dofus in de Challenger-gevechten zonder de kaart "Weightless Equipment"
? Do it yourself
? Doe het zelf
?
?
? Deadly strike
? Dodelijke aanval
? Kill five fighters with one blow
? Dood vijf jagers met één slag
? By someone else's hands
? Door de handen van iemand anders
?
?
? Cunning plan
? Sluw plan
? Lure the enemy's fighters into all the hidden traps in the lower qualification of Bradan
? Lok de jagers van de vijand in alle verborgen vallen in de lagere kwalificatie van Bradan
? A solo player
? Een solospeler
? Win the fight with Adjutant Mirina with only one character played
? Win het gevecht met adjudant Mirina met slechts één personagegespeeld
? Berserk
? Berserk
? Raise your fighter's attack up to 100 during a fight
? Verhoog de aanval van je jager tot 100 tijdens een gevecht
? By own rules
? Volgens eigen regels
? Win in the Sillag's qualification without capturing the checkpoint by killing the enemy Commander
? Win de kwalificatie van de Sillag zonder het checkpoint te veroveren door devijandelijke commandant
? Master of the Way
? Master of the Way
? Complete the game in the hard mode
? Voltooi het spel in de harde modus
? Blood and honour
? Bloed en eer
?
?
? A lesson to all the madmen
? Een les voor alle gekken
?
?
? Mate in 4 moves
? Mat in 4 zetten
? Win the fight with Adjutant Irhogg on the fourth turn
? Win het gevecht met adjudant Irhogg in de vierde beurt
? That's the way!
? Zo is het!
? You have opened all the available endings!
? Je hebt alle beschikbare eindes geopend!
? Never laid a finger
? Nooit een vinger gelegd
? Defeat the chief Hargell without inflicting any damage with characters
? Versla opperhoofd Hargell zonder enige schade aan te richten met karakters

Trainers, Middelen en Valsspeel Codes

De Trainers van Ash of Gods: The Way zijn kleine downloadbare programma's waarmee je een functionaliteit aan het spel kunt toevoegen, voornamelijk om vals te spelen en om trucs te bieden die mogelijks niet op een andere manier beschikbaar zijn. Klik op de Trainer die je het liefst downloadt:
Download Pagina Ash of Gods: The Way (HF / +0)
 • Maak spelerseenheden onkwetsbaar
  Onbeperkte gezondheid
  Onbeperkte aanvallen
  Onbeperkt pantser
  Onbeperkt schild
  Onbeperkt goud
  EXP.onbeperkt
  Makkelijk te doden
  Spelsnelheid
  Bewerken: goud
  Bewerken: EXP
Cherri Andrea640360