Trucs en Spelcodes: Constructor (PC / PS4 / XBOX ONE)

Pagina gewijd aan de trucs, codes en geheimen van Constructor voor PC / PS4 / XBOX ONE.

Inleiding

Constructor: Verhaal van het Spel

We presenteren u de Apocanow-pagina gewijd aan de trucs en geheimen van Constructor! Het bevat alle ontgrendelingen en strategieën om verder te komen in het spel, moeilijke delen te overwinnen en nieuwe delen van het spel te ontdekken.

Kent u andere trucs of heeft u ander materiaal? Stuur het ons zonder problemen! U kunt op dit artikel reageren of privé contact met ons opnemen en we zullen de pagina dan ook graag bijwerken met de inhoud van het materiaal dat u ons hebt gestuurd!

In een stad waar alles is toegestaan, kunt u niet de top bereiken, zonder uw handen vuil te maken. Je doet alles wat nodig is om het te verrijken, inclusief draai de schaduwrijke overeenkomsten en spelen trucs met je tegenstanders.

De trucs in ons bezit zijn geldig voor PC / PS4 / XBOX ONE en zouden allemaal geldig moeten zijn sinds het spel uitkwam, dat wil zeggen sinds 26/04/2017. We werken de consolelijst elke keer bij van zodra er een nieuwe console aan de lijst wordt toegevoegd.

Ontdek veel Trucs, Tips en Strategieën voor Constructor (PC / PS4 / XBOX ONE): Geld en Onbeperkte Middelen, en Geen Schade.

We hebben ook een trainer gevonden voor dit spel. Met dit computerprogramma kan je trucs aan het spel toevoegen die je op geen enkele andere manier kon krijgen en kan je deze tijdens het spelen activeren.

Ook beschikbaar aan het einde van het artikel is de lijst met de Achievements van dit spel met een indicatie over hoe je ze kunt ontgrendelen.

Na het voorwoord, laten we je de trucs zien die we hebben gevonden.

Trucs: Trofeeën PSN

Hij voert de volgende opdrachten uit om de bijbehorende PSN-trofee te verkrijgen (de lijst kan in het Engels zijn):
TitelTrofeeën PSN: Constructor
MISSION ACCOMPLISHED
MISSIE VOLTOOID
MISSIE VOLTOOID
Win all the other trophies
Win alle andere trofeeën
TRUMP
TRUMP
TRUMP
Build 100 properties
Bouw 100 eigendommen
PRETTY TOUGH?
STERK GENOEG?
STERK GENOEG?
Create a commission with difficulty hardcore original
Maak een commissie met moeite heeft Oorspronkelijke rdcore
HIGH ROLLER
GROOT BETER
GROOT BETER
Earn 0,000 in rent over the course of a calendar year
Verdien $ 100.000 aan huur over een kalenderjaar
TONNAGE BY THUG
SLECHT SLECHT SLECHT
SLECHT SLECHT SLECHT
Instructing a worker to send to the mat, and 5 workers enemies without dying
Geef een arbeider opdracht om 5 vijandelijke arbeiders uit te schakelen zonder dood te gaan
PACK HOT
HOT PACK
HOT PACK
Produce a gangster armed to the teeth
Produceer een gangster die tot de tanden bewapend is [P ] [15462D] Beveel een arbeider om 5 vijandelijke arbeiders uit te schakelen zonder dood te gaa
A CAPTAIN Of INDUSTRY
KAPITEIN VAN DE INDUSTRIE
KAPITEIN VAN DE INDUSTRIE
Improves all the resources in a game
Upgrade alle bronnen in één spel
ALL THE PLACES OF INTEREST
ALLE PLAATSEN VAN BELANG
ALLE PLAATSEN VAN BELANG
To play all the maps for at least a year each
Speel alle kaarten minstens één jaar elk
THE MASTER OF THE HOUSE INFERNAL
HELLHOUSE
HELLHOUSE
10 or more tenants complain at the same time
10 of meer huurders die tegelijkertijd klagen
THE PLAN WITH THESE THINGS
PLAN MET DEZE DINGEN
PLAN MET DEZE DINGEN
Make picket at 3 resources rivals at the same time
Piket 3 rivaliserende grondstoffen tegelijk
LARGE PROJECTS
GEWELDIGE PROJECTEN
GEWELDIGE PROJECTEN
Create your first commission.
Creëer uw eerste commissie.
KNOWLEDGE IS POWER
KENNIS IS MACHT [ P] [15468N] GROTE PROJECTEN [P ]
KENNIS IS MACHT [ P] [15468N] GROTE PROJECTEN [P ]
Produce a superinquilino
Maak één supertenant
BOOM IN BIRTHS
GIEK VAN GEBOORTEN
GIEK VAN GEBOORTEN
Make sure that a single tenant will produce 7 children
Laat één huurder 7 kinderen produceren
CHANGE TO THE COMMON
VERANDERING IN DE GEMEENTE
VERANDERING IN DE GEMEENTE
Conquest 3 real estate rivals
Verover 3 eigendommen rivalen
COLON INFESTED
INFESTED COLON
INFESTED COLON
Causes the infestation of 3 buildings in the Upper Colon
Infest 3 eigendommen in de Upper Colon buurt
THEY ALL NEED GOOD NEIGHBORS
IEDEREEN HEEFT GOEDE BUREN NODIG
IEDEREEN HEEFT GOEDE BUREN NODIG
Make sure to have 3 or more tenants a good mood in the district
Heb 3 of meer gelukkige huurders in een buurt
MAXIMUM SAFETY
MAXIMUM VEILIGHEID
MAXIMUM VEILIGHEID
Sends 5 police officers to patrol
Stuur 5 politieagenten politie patrouilleert
THE INFLUENCE OF THE GODFATHER
VADERINFLUENTIE
VADERINFLUENTIE
Produce 3 gangster
Produceer 3 gangsters
SELF-assessment
ZELFBEOORDELING
ZELFBEOORDELING
Pays ,000 a year to the exchequer
Betaal $ 50.000 aan de schatkist
COOKING WITH GAS
KOKEN MET GAS
KOKEN MET GAS
Stores all types of resources
Bewaar alle soorten grondstoffen
LETTER OF THE MUNICIPALITY
STEDELIJKE BRIEF
STEDELIJKE BRIEF
Complete a mission of the town
Voltooi een gemeentelijke missie
JUST COMPLAINTS
GEEN KLACHTEN MEER
GEEN KLACHTEN MEER
Solve the first complaint of a tenant and receive a prize
Los de eerste klacht van je huurder op en ontvang een beloning
BROWN ENVELOPE
ENVELOP BRUIN
ENVELOP BRUIN
Create your first bribe from gangsters
Creëer je eerste omkoping door gangsters
133 MHZ
133 MHZ
133 MHZ
Install a computer at the top of the range in a building owned by an elder
Installeer een eersteklas computer in een pand dat eigendom is van een oudere persoon
CHANGES TO THE LOCAL
VERANDERINGEN AAN DE GEBOUWEN
VERANDERINGEN AAN DE GEBOUWEN
Improves all areas of a property
Verbeter alle gebouwen van een gebouw
HIGHLY RECOMMENDED
STERK AANBEVOLEN
STERK AANBEVOLEN
Maximizes the efficiency of the work force of a team leader
Maximaliseer de efficiëntie van het personeel van een voorman
CELEBRATE AS IF IT WERE 1997
VIER ALSOF HET 1997
VIER ALSOF HET 1997
By a party junk
Gooi een ongewenste partij
GOOD LUCK
IN DE MOND VAN DE WOLF
IN DE MOND VAN DE WOLF
Sends retired a foreman... permanently
Een voorman met pensioen gaan ... permanent
INMATE
GEHOUDEN [P ] [15485N] IN DE MOND VAN DE WOLF
GEHOUDEN [P ] [15485N] IN DE MOND VAN DE WOLF
Imprisons your first prisoner
Zet je eerste gevangene gevangen
HEAVY INDUSTRY
ZWARE INDUSTRIE
ZWARE INDUSTRIE
Improves a resource
Een item upgraden
GOOD DOG
BRAVO CANE
BRAVO CANE
Put a guard dog to protect your property
Zet een waakhond op een eigendom beschermen
CONTROLLED DEMOLITION
GECONTROLEERDE SLOPING
GECONTROLEERDE SLOPING
Destroy a building of thugs
Vernietig een delinquent gebouw
UNABLE to get along
ONMOGELIJK OM OVEREENSTEMMING TE GAAN
ONMOGELIJK OM OVEREENSTEMMING TE GAAN
Sfratta your 5th tenant in a match
Zet je 5e huurder uit in één spel
NEW SYMMETRY TOWN
NIEUWE STADSYMMETRIE
NIEUWE STADSYMMETRIE
Build 5 districts taking advantage of the 100% of the land
Bouw 5 buurten met 100% van het land

Trucs: Steam doelen

Voer de volgende taken uit om de bijbehorende Steam Doelstellingen te behalen (de lijst kan in het Engels zijn):
TitelSteam doelen: Constructor
NO MORE COMPLAINING
GEEN KLAAG MEER
Solve your first tenant complaint and be rewarded
Los de klacht van de eerste huurder op en ontvang een beloning
EVERYONE NEEDS GOOD NEIGHBOURS
WE HEBBEN ALLEMAAL GOEDE BUREN NODIG [ P]
Have 3 or more tenants with positive moods on one estate
Heb 3 of meer huurders met een positieve stemming over een woning
COUNCIL LETTER
RAAD BRIEF
Accomplish a council mission
Een raadsmissie vervullen
HEAVY INDUSTRY
DE ZWARE INDUSTRIE
Upgrade a Resource
Een bron bijwerken
HIGHLY RECOMMENDED
ZEER AANBEVOLEN
Maximise the efficiency of a foreman's work force
De efficiëntie van een voorman van het personeel maximaliseren
CHILD BOOM
BOOM BABY
Have a single tenant produce 7 children
Ik ben een enkele huurder die 7 kinderen produceert
BUILT LIKE A THUG
GEBOUWD ALS EEN DELINQUENT
Have a worker knock out 5 enemy workers without dying
Ik ben een arbeider knock-out 5 vijandelijke arbeiders zonder dood te gaan
NEW TOWN SYMMETRY
NIEUWE STADSYMMETRIE
Build 5 estates with 100% land usage
5 landgoederen bouwen met 100 % van het landgebruik
CHANGING ROOMS
VERANDERENDE KAMERS
Upgrade all rooms in one property
Alle kamers in één faciliteit upgraden
BROWN ENVELOPE
BRUINE ENVELOP
Create your first Gangster Bribe
Creëren van de eerste Tangente Gangster
TRUMPED
UITGEVONDEN
Build 100 properties
100 eigendommen bouwen
BREAK A LEG
BREEK EEN POT
Cause a foreman to retire . . . permanently
Laat een voorman met pensioen gaan. . . permanent
KNOWLEDGE IS POWER
DE KENNIS IS KRACHT
Produce a Super-Tenant
Produceer een Super-Driver
CAPTAIN OF INDUSTRY
KAPITEIN VAN INDUSTRIE
Upgrade all Resources in one game
Alle grondstoffen in één spel upgraden
CHANGE IN COUNCIL
VERANDERING IN RAAD
Capture 3 rival properties
Verover 3 rivaal van eigendom
GOOD DOG
GOEDE HOND
Have a guard dog protect a property
Heb een waakhond om een ​​eigendom te beschermen
COOKING WITH GAS
KOKEN OP GAS
Fully stock all types of resources
Vul alle soorten activa volledig in
SELF-ASSESSMENT
ZELFBEOORDELING
Pay ,000 in Tax Bills
Betaal $ 50.000 aan belastingfacturen
HIGH ROLLER
HOGE ROL
Earn 100,000 in rent during a calendar year
Verdien 100.000 huur in een kalenderjaar
PACKING HEAT
WARMTEPAKKING
Produce a fully weaponized Gangster
Produceer een keuken volledig een gangsterwapen
GODFATHER INFLUENCE
GOD INFLUENZA
Produce 3 Gangsters
Produceer 3 gangsters
CONTROLLED DEMOLITION
GECONTROLEERDE SLOPING
Destroy an Undesirable Building
Vernietig een constructiefout
PARTY LIKE IT'S 1997
PARTIJ ALS 1997
Start an undesired house party
Start een ongewenst huisfeest
133MHZ
133 MHZ
Install a top of the range computer in a property owned by the Major
Installeer een eersteklas computer in een pand dat eigendom is van el Major
GRAND DESIGNS
GRAND DESIGNS
Build your first commission
Bouw je eerste commissie
MISSION ACCOMPLISHED
MISSIE VOLTOOID
Win a game
Win er een lot
LANDLORD FROM HELL
HUISHOUDEN UIT DE HEL
10 or more simultaneous complaining tenants
10 of meer gelijktijdige huurder die klagen
JAILBIRD
JAILBIRD
Get your first inmate
Haal je eerste gevangene
MAXIMUM SECURITY
MAXIMALE VEILIGHEID
Get 5 police officers patrolling
Laat 5 politieagenten patrouilleren
CAN'T GET ALONG
KUNNEN VOORUIT
Evicting your 5th tenant in one game
Je 5e dirigent in een spel
ALL THE SIGHTS
ALLE ATTRACTIES
Play all maps for at least a year each
Speel alle kaarten minstens één jaar per
INFESTED COLON
INFESTED COLON
Cause infestation of 3 properties on Upper Colon estate
Veroorzaak aantasting van 3 eigendommen op het landgoed Upper Colon
TOUGH ENOUGH ?
HARD GENOEG?
Build a commission on the original hardcore difficulty
] Bouw een commissie op de oorspronkelijke moeilijkheidsgraad
DOWN WITH THIS SORT OF THING
MET DIT SOORT DINGEN
Picket 3 rival resources simultaneously
Gelijktijdig 3 rivaliserende middelen verzamelen

Trucs: Doelstellingen Xbox Live

Voer de volgende taken uit om de bijbehorende Xbox Live doelstelling te behalen (de lijst kan in het Engels zijn):
TitelDoelstellingen Xbox Live: Constructor
MISSION ACCOMPLISHED
MISSIE VOLTOOID
Win a game
Een spel winnen
TRUMPED
UITGEVONDEN
Build 100 properties
100 eigendommen bouwen
TOUGH ENOUGH ?
HARD GENOEG?
Build a commission on the original hardcore difficulty
Een commissie opbouwen op de oorspronkelijke hardcoreproblematiek
HIGH ROLLER
HOGE ROL
Earn 100,000 in rent during a calendar year
Verdien 100.000 huur in een kalenderjaar
BUILT LIKE A THUG
GEBOUWD ALS EEN DELINQUENT [P ] [3741N] HOGE ROL
Have a worker knock out 5 enemy workers without dying
Ik ben een arbeider knock-out 5 vijandelijke arbeiders zonder dood te gaan
PACKING HEAT
VERPAKKING VAN WARMTE
Produce a fully weaponized Gangster
Maak een keuken volledig een gangsterwapen
CAPTAIN OF INDUSTRY
KAPITEIN VAN DE INDUSTRIE
Upgrade all Resources in one game
Alle grondstoffen in één spel upgraden
ALL THE SIGHTS
ALLE ATTRACTIES
Play all maps for at least a year each
Speel alle kaarten ten minste één jaar af elke
LANDLORD FROM HELL
HUISMEESTER UIT DE HEL
10 or more simultaneous complaining tenants
10 of meer gelijktijdig klagen over huurders
DOWN WITH THIS SORT OF THING
OMLAAG MET DIT SOORT DINGEN
Picket 3 rival resources simultaneously
Piket 3 rivaliserende middelen tegelijk
GRAND DESIGNS
GROTE ONTWERPEN
Build your first commission
Je eerste commissie opbouwen
KNOWLEDGE IS POWER
KENNIS IS KRACHT
Produce a Super-Tenant
Een Super-Driver produceren
CHILD BOOM
BOOM BOOM
Have a single tenant produce 7 children
Ik ben een enkele huurder die 7 kinderen produceert
CHANGE IN COUNCIL
WIJZIGING VAN ADVIES
Capture 3 rival properties
Leg 3 rivaliserende eigendommen vast
INFESTED COLON
INFESTED COLON
Cause infestation of 3 properties on Upper Colon estate
Veroorzaak aantasting van 3 eigendommen op het landgoed Upper Colon
EVERYONE NEEDS GOOD NEIGHBOURS
WE HEBBEN ALLEMAAL GOEDE BUREN NODIG
Have 3 or more tenants with positive moods on one estate
Heb 3 of meer huurders met een positieve stemming op een pand
MAXIMUM SECURITY
MAXIMUM VEILIGHEID
Get 5 police officers patrolling
Laat 5 politieagenten patrouilleren [ P] [3753D] Heb 3 of meer huurders met een positief humeur op een woning
GODFATHER INFLUENCE
PADRINO-INFLUENZA
Produce 3 Gangsters
Produceer 3 gangsters
SELF-ASSESSMENT
ZELFBEOORDELING
Pay ,000 in Tax Bills
Betaal $ 50.000 aan belastingfacturen
COOKING WITH GAS
KOKEN OP GAS
Fully stock all types of resources
Vul alle soorten activa volledig in
COUNCIL LETTER
ADVIESBRIEF
Accomplish a council mission
Een missie behalen
NO MORE COMPLAINING
GEEN KLACHT MEER
Solve your first tenant complaint and be rewarded
Los de eerste huurder op die claimt en wordt beloond
BROWN ENVELOPE
TAS BRUIN
Create your first Gangster Bribe
Creatie van de eerste van Gangster Tangente
133MHZ
133MHZ
Install a top of the range computer in a property owned by the Major
Installeren een eersteklas computer in een eigendom van majoor
CHANGING ROOMS
VERANDERENDE KAMERS
Upgrade all rooms in one property
Alle kamers in een faciliteit upgraden
HIGHLY RECOMMENDED
ZEER AANBEVOLEN
Maximise the efficiency of a foreman's work force
De efficiëntie van een voorman maximaliseren
PARTY LIKE IT'S 1997
FEEST ALS 1997
Start an undesired house party
Een ongewenst huisfeest starten
BREAK A LEG
BREEK EEN BEEN
Cause a foreman to retire . . . permanently
Oorzaak voorman met pensioen te gaan. . . permanent
JAILBIRD
JAILBIRD
Get your first inmate
Haal je eerste gevangene
HEAVY INDUSTRY
DE ZWARE INDUSTRIE
Upgrade a Resource
Werk een grondstof bij
GOOD DOG
GOEDE HOND [ P] [3767N] DE ZWARE INDUSTRIE
Have a guard dog protect a property
Zorg voor een waakhond om eigendommen te beschermen
CONTROLLED DEMOLITION
GECONTROLEERDE SLOPING
Destroy an Undesirable Building
Vernietig een constructiefout
CAN'T GET ALONG
KAN VOORUIT
Evicting your 5th tenant in one game
Je 5e verwijderen dirigent in een spel
NEW TOWN SYMMETRY
NIEUWE STAD SYMMETRIE
Build 5 estates with 100% land usage
Bouw 5 landgoederen met 100% landgebruik

Trainers, Middelen en Valsspeel Codes

De Trainers van Constructor zijn kleine downloadbare programma's waarmee je een functionaliteit aan het spel kunt toevoegen, voornamelijk om vals te spelen en om trucs te bieden die mogelijks niet op een andere manier beschikbaar zijn. Klik op de Trainer die je het liefst downloadt:
    FOREACH_CODE
Cherri Andrea640360