Trucs en Spelcodes: Mars Horizon (PC)

Hieronder vind je alle trucs van het spel Mars Horizon voor PC, evenals ontgrendelingen, geheimen en tips.

Inleiding

Mars Horizon: Verhaal van het Spel

Hallo en welkom bij Apocanow. We presenteren het artikel over de trucs en codes van Mars Horizon. We hopen dat het nuttig zal zijn en het u in staat zal stellen uw spelervaring te verbeteren.

Als je andere ontgrendelingen of strategieën kent, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen of commentaar te geven op het artikel. Je maakt het completer en nuttiger voor al de bezoekers.

Leid een groot ruimteagentschap terwijl je de mensheid naar Mars leidt in dit strategiesimulatiespel.

Ons materiaal kan worden gebruikt met de volgende consoles: PC. Deze lijst wordt voortdurend bijgewerkt sinds PC of sinds wanneer het spel is uitgekomen.

Ontdek veel Trucs, Tips en Strategieën voor Mars Horizon (PC): Onbeperkte wetenschap en onbeperkt geld.

We kunnen je daarenboven ook de Trainer voor dit spel aanbieden. Op een speciale toegewijde pagina kun je de Trainer van Mars Horizon downloaden, waarmee je nieuwe trucs kan ontgrendelen die anders niet kunnen worden ontgrendeld.

Daarenboven hebben we ook de lijst met de Achievements voor je verzameld met daarnaast een kleine vertaalde uitleg over hoe je deze kunt bekomen.

Na het voorwoord, laten we je de trucs zien die we hebben gevonden.

Trucs: Steam doelen

Trucs Mars Horizon:
Voer de volgende taken uit om de bijbehorende Steam Doelstellingen te behalen (de lijst kan in het Engels zijn):
TitelSteam doelen: Mars Horizon
Space Age
Ruimtetijdperk
Place an Artificial Satellite in orbit
Plaats een kunstmatige satelliet in een baan om de aarde
Parameters Exceeded
Parameters overschreden
Complete the Bonus Objective of a mission task
Voltooi het bonusdoel van een missietaak
Never in Doubt
Nooit in twijfel
Achieve a mission task's Bonus Objective with the last Command of the last turn
Behaal het bonusdoel van een missietaak met het laatste commando van de laatste beurt
Laika Hero
Laika Hero
Launch an animal into Earth orbit
Lanceer een dier in een baan om de aarde
Challenge Accepted
Uitdaging aanvaard
Complete a Challenging Request Mission
Voltooi een uitdagende verzoekmissie
Space Pioneer
Ruimtepionier
Launch a human into Earth orbit
Start een mens in baan om de aarde
Vehicle Veteran
Voertuigveteraan
Reach the maximum Experience Level for a vehicle part
Bereik het maximale ervaringsniveau voor een voertuigonderdeel
Space Academy
Space Academy
Complete all Tutorial Objectives
Voltooi alle lesdoelen
Era Clearer
Era Clearer
Unlock an Era Completion reward in a Research Tree
Ontgrendel een beloning voor het voltooien van een tijdperk in een onderzoeksboom
SCE to AUX
SCE naar AUX
Successfully launch a vehicle in Terrible conditions
Lanceer een voertuig succesvol in Vreselijke omstandigheden
Inner Planet Explorer
Inner Planet Explorer
Complete a mission to any of the Inner Planets, excluding Earth
Voltooi een missie naar een van de binnenplaneten, behalve de aarde
Boosted
Versterkt
Launch any vehicle except Sounding Rocket with 99% Launch Reliability
Lanceer een voertuig behalve Sounding Rocket met 99% lanceerbetrouwbaarheid
Is It Meant to Make That Noise?
Is het de bedoeling om dat lawaai te maken?
Complete a mission with a Payload that has 50% or lower Payload Reliability
Voltooi een missie met een payload van 50% of lager Payload Reliability
Shared Space
Gedeelde ruimte
Complete a Joint Mission
Voltooi een gezamenlijke missie
Mission Controlled
Missiebeheer
Complete every Bonus Objective on a mission with at least 3 tasks
Voltooi elk bonusdoel op een missie met minstens 3 taken
Spacewalk
Spacewalk
Complete an Orbital EVA
Voltooi een Orbital EVA
Critical Knowledge
Kritieke kennis
Explode a Sounding Rocket
Ontplof een klinkende raket
Launch Capable
Geschikt voor lancering
Construct a small, medium, and large launchpad
Bouw een klein, middelgroot en groot lanceerplatform
One Small Step
Een kleine stap
Complete the Crewed Moon Landing mission
Voltooi de Maanlandingsmissie met bemanning
Screw Loose
Schroef los
Launch any vehicle except Sounding Rocket with 50% or lower Launch Reliability
Lanceer een voertuig behalve Sounding Rocket met 50% of minder startbetrouwbaarheid
Victory Assured
Overwinning verzekerd
Complete a mission with a Payload that has 99% Payload Reliability
Voltooi een missie met een laadvermogen met 99% laadvermogenbetrouwbaarheid
Project Apollo
Project Apollo
Launch a crewed moon mission using a Saturn V booster
Start een bemande maanmissie met behulp van een Saturn V-booster
Moon Shot
Moon Shot
Land on the Moon before any other space agency
Land op de maan vóór een ander ruimteagentschap
Tour of Duty
Tour of Duty
Complete Human in Space, Orbital EVA, Mulitcrew Orbit, and Crewed Moon Landing using the same astronaut
Voltooi de mens in de ruimte, Orbital EVA, Mulitcrew Orbit en Crewed Moon Landing met dezelfde astronaut
Outer Planet Explorer
Outer Planet Explorer
Complete a mission to any of the Outer Planets
Voltooi een missie naar een van de buitenplaneten
Rocket Recycling
Raketrecycling
Launch a mission using a reusable spaceplane
Start een missie met een herbruikbaar ruimtevliegtuig
For Space
Voor de ruimte
Remove every obstruction from your base
Verwijder elke obstructie van je basis
Stellar Work
Stellair werk
Launch a Space Telescope into orbit
Lanceer een ruimtetelescoop in een baan
Nothing Can Possibly -
Niets kan mogelijk -
Launch a vehicle with a 1% chance of Critical Failure... which explodes
Lanceer een voertuig met een kans van 1% op kritieke storing ... dat explodeert
Eighth Wonder
Achtste Wonder
Complete a Modular Space Station
Voltooi een modulair Ruimtestation
Publicity Campaign
Publiciteitscampagne
Complete a Publicised Request Mission using a Celebrity astronaut
Voltooi een gepubliceerde aanvraagmissie met een beroemde astronaut
Red Rover
Red Rover
Land an Exploratory Rover on Mars
Land een verkenningsrover op Mars
Rocket Science
Rocket Science
Complete every Research in the Vehicles Tree
Voltooi elk onderzoek in de voertuigenboom
One Giant Leap
Een gigantische sprong
Complete the Crewed Moon Landing mission before July, 1969
Voltooi de Crewed Moon Landing-missie vóór juli 1969
Best of the Best
Beste van het beste
Hire a Tier 3 astronaut
Huur een Tier 3-astronaut
Grand Designs
Grand Designs
Complete every Research in the Buildings Tree
Voltooi elk onderzoek in de gebouwenboom
Missions Architect
Missies Architect
Complete every Research in the Missions Tree
Voltooi elk onderzoek in de missiestructuur
Tour Guide
Gids
Complete the Grand Tour
Voltooi de Grand Tour
Needs More Engines
Heeft meer motoren nodig
Succeed a launch using an N1 booster
Voltooi een lancering met een N1-booster
One Last Job
Een laatste taak
Send an astronaut on a mission one month before their retirement
Stuur een astronaut een maand voor hun pensionering op een missie
Polymath
Polymath
Complete every Research in every Research Tree in a single game
Voltooi elk onderzoek in elke onderzoeksboom in een enkel spel
Test Pilot
Testpiloot
Launch a human into Earth orbit before April, 1961
Lanceer een mens in een baan om de aarde vóór april 1961
Irradiated
Bestraald
Complete a mission task with 1% Payload Reliability at the end of it
Voltooi een missietaak met 1% Payload Reliability aan het einde ervan
Prepared
Voorbereid
Complete all 4 Mars Preparation missions
Voltooi alle 4 Mars Preparation-missies
Delta-victorious
Delta-zegevierend
Complete a mission task with 30 or more Thrust
Voltooi een missietaak met 30 of meer stuwkracht
Multiplanetary Species
Multiplanetaire soorten
Win the Race to Mars
Win de Race naar Mars
Life on Mars
Leven op Mars
Land humans on Mars
Land mensen op Mars
This Doesn't Make Us Friends
Dit maakt ons geen vrienden
Complete a Joint mission with an Antagonistic agency
Voltooi een gezamenlijke missie met een antagonistisch bureau
Not So Minor
Niet zo klein
Complete a flyby of Pluto
Voltooi een flyby van Pluto
Loud and Clear
Luid en duidelijk
Complete a mission task with 50 or more Comms
Voltooi een missietaak met 50 of meer comms
Inundata
Inundata
Complete a mission task with 50 or more Data
Voltooi een missietaak met 50 of meer gegevens
Solar Systematic
Zonnestelsel
Complete every Milestone mission in a single game
Voltooi elke mijlpaalmissie in een enkel spel
Multiplanetary Partners
Multiplanetaire partners
Land humans on Mars in a Joint mission with another agency
Land mensen op Mars in een gezamenlijke missie met een andere instantie
Ahead of the Curve
Vooruitlopend op de curve
Place an Artificial Satellite in orbit before October, 1957
Plaats een kunstmatige satelliet in een baan voor oktober 1957
Space Federation
Ruimtefederatie
Become Allied with all other agencies
Sluit je aan bij alle andere agentschappen
Surrounded by Positivity
Omringd door positiviteit
Have a single building with 6 active Positive Adjacency effects
Zorg voor een enkel gebouw met 6 actieve positieve nabijheid effecten
Neighbourly
Nabuurschap
Complete missions to every planet in the Solar System in a single game
Voltooi missies naar elke planeet in het zonnestelsel in een enkel spel
Thermal Control
Thermische controle
Complete the Bonus Objective of a mission task that involves Heat
Voltooi het bonusdoel van een missietaak waarbij Heat
Payload Precision
Precisie laadvermogen
Complete a mission task that requires Drift to be exactly 0
Voltooi een missietaak waarvoor Drift precies 0 [moet zijn]. P] [107393D] Voltooi het bonusdoel van een missietaak waarbij Heat betrokken is
Still Got It
Heb het nog steeds
Complete a mission using an astronaut above the age of 70
Voltooi een missie met een astronaut ouder dan 70 jaar
First!
Eerst!
Finish 1st in every Milestone mission in a single game on normal difficulty or above
Eindig als eerste in elke mijlpaalmissie in een enkel spel op normale moeilijkheidsgraad of hoger
Space is Hard
Ruimte is moeilijk
Win the Race to Mars on hard difficulty or above
Win de race naar Mars met een harde moeilijkheidsgraad of hoger
Space is Very Hard
Ruimte is erg moeilijk
Win the Race to Mars on very hard difficulty
Win de race naar Mars met een zeer moeilijke moeilijkheidsgraad
Well Done, Director
Goed gedaan, directeur
Win the Race to Mars with all 5 space agencies
Win de race naar Mars met alle 5 ruimtevaartorganisaties
Mars Horizon
Mars Horizon
Complete every other Mars Horizon achievement
Voltooi elke andere Mars Horizon-prestatie

Trainers, Middelen en Valsspeel Codes

De Trainers van Mars Horizon zijn kleine downloadbare programma's waarmee je een functionaliteit aan het spel kunt toevoegen, voornamelijk om vals te spelen en om trucs te bieden die mogelijks niet op een andere manier beschikbaar zijn. Klik op de Trainer die je het liefst downloadt:
Download Pagina Mars Horizon (1.0.1.2 / +0)
  • Onbeperkte wetenschap
Cherri Andrea640360