Trucs en Spelcodes: Total War: Rome Remastered (PC)

Trucs en Codes van Total War: Rome Remastered voor PC waaronder Bruikbare tips.

Inleiding

Total War: Rome Remastered: Verhaal van het Spel

Welkom bij het artikel op deze site over de trucs en ontgrendelaars van Total War: Rome Remastered. Alle geheimen die we over dit spel weten, zijn op deze pagina geschreven.

Kent u andere trucs of heeft u ander materiaal? Stuur het ons zonder problemen! U kunt op dit artikel reageren of privé contact met ons opnemen en we zullen de pagina dan ook graag bijwerken met de inhoud van het materiaal dat u ons hebt gestuurd!

Total War: Rome Remastered brengt je terug naar de erfenis die bepalend was voor de bekroonde strategiespelfranchise.Probeer opnieuw Remastered in 4K met talloze grafische verbeteringen en gameplay-verfijningen, het is tijd om een ​​echte klassieker opnieuw te bezoeken. Verover het Romeinse rijk. Probeer het opnieuw.Riprova RiprovaTotal War: Rome Remastered bevat downloadbare content 'Alexander' en 'Barbarian Invasion', evenals een kopie van de originele Rome: Total War Collection, als je die nog niet hebt.Riprova Opnieuw proberenRiprova

Total War: Rome Remastered is gepubliceerd op 29/03/2021 voor PC. We zorgen ervoor dat de lijst met consoles waarvoor het spel in de loop van de tijd is gepubliceerd, wordt bijgewerkt als de trucs ook van toepassing zijn op nieuwkomers.

Ontdek veel Trucs, Tips en Strategieën voor Total War: Rome Remastered (PC): Bruikbare tips.

Een lawine van trucs voor jou dankzij de trainer van Total War: Rome Remastered te downloaden op deze pagina! Een trainer is een programma waarmee je het spel veilig kan bewerken door trucs toe te voegen die voorheen niet bestonden. Vind alles op deze pagina!

Voor jullie hebben we ook de lijst met de Achievements van dit spel beschikbaar gemaakt, met een automatisch vertaalde uitleg over hoe je ze kunt ontgrendelen.

De inleiding is voorbij. Hier zijn de trucs voor dit spel.

Trucs: Steam doelen

Trucs Total War: Rome Remastered:
Voer de volgende taken uit om de bijbehorende Steam Doelstellingen te behalen (de lijst kan in het Engels zijn):
TitelSteam doelen: Total War: Rome Remastered
Perfect victory!
Perfecte overwinning!
Get a clear victory in a battle
Behaal een duidelijke overwinning in een gevecht
Clement Dictator
Clement Dictator
Occupy a settlement
Bezet een nederzetting
Start well and persevere
Begin goed en zet door
Get the victory in p first campaign battle without using automatic resolution
Behaal de overwinning in p eerste campagnegevecht zonder automatische resolutie te gebruiken
Your chains
Je ketens
Slave a settlement
Slaaf een nederzetting
Thirsty for blood
Dorst naar bloed
Continue a battle after having already won it
Zet een gevecht voort nadat je het al gewonnen hebt
As if it were raining
Alsof het regent
Richest faction proclaimed
Rijkste factie uitgeroepen tot
Reinforced
Versterkt
Fight a battle with reinforcements
Strijd met versterkingen
Evolved
Geëvolueerd
Most advanced faction proclaimed
Meest geavanceerde factie uitgeroepen
Mercilessly
Genadeloos
Exterminate a settlement
Een nederzetting uitroeien
The sun never sets ...
De zon gaat nooit onder ...
Largest faction proclaimed
Grootste factie uitgeroepen
Narrowly
Nauwelijks
Achieve the victory of measure in one battle
Behaal de overwinning van maat in één gevecht
Sacrifice
Offer
Achieve victory in a battle where your general dies
Behaal de overwinning in een gevecht waarin je generaal sterft
Flex your muscles
Span je spieren
Faction proclaimed stronger
Factie verklaarde sterker
The future master
De toekomstige meester
Complete the tutorial
Voltooi de tutorial
Under the stars
Under the stars
Play a night battle for the first time
Speel voor het eerst een nachtgevecht
Got any change?
Heb je wisselgeld?
Go bankrupt
Ga failliet
Don't miss one
Mis er geen
Control all the resources of a region
Beheer alle bronnen van een regio
Paper, rock, scissors?
Papier, steen, schaar?
Draw in a battle
Tekenen in een gevecht
The darker the night, the brighter the stars
Hoe donkerder de nacht, hoe helderder de sterren
Win a night battle without using automatic resolution
Win een nachtgevecht zonder automatische resolutie te gebruiken
Custom ...
Aangepast ...
Set up and play a custom game
Een aangepast spel instellen en spelen
Clash of the Titans
Clash of the titans
Conquer the statue of Zeus a Olympia
Verover het standbeeld van Zeus in Olympia
Like Commodus in the 'arena
Als Commodus in de arena
Win a custom battle
Win een aangepast gevecht
Mario of the reforms
De Mario van de hervormingen
Reach the Marian Event
Bereik het Marian-evenement
Flying elephants
Vliegende olifanten
Send a unit into battle of elephants
Stuur een eenheid olifanten de strijd in
For the British Museum
Voor het British Museum
Conquer the Mausoleum of Halicarnassus
Verover het mausoleum van Halicarnassus
In the shadow of the Colossus
In de schaduw van de kolos
Conquer the Colossus of Rhodes
Verover de kolos van Rhodos
Quartet
Kwartet
Recruit all kinds of game agents in one match
Rekruteer je allerlei spelagenten in een spel
It was a small Gallic village ...
Het was een klein Gallisch dorp ...
Defeat Gaul
Versla Gallië
Magno would turn in his tomb
Magno zou draaien in het graf
Defeat Macedonia
Versla Macedonië
The tomb of civilization
Het graf van de beschaving
Defeat the Greek Cities
Versla de Griekse steden
Captured
Gevangen
Conquer the Temple of Artemis in Ephesus
Verover de tempel van Artemis in Efeze
Carthago delenda est
Carthago delenda est
Defeat Carthage
Versla Carthago
It will get better in the next game ...
Het zal word beter in het volgende spel ...
Defeat Iberia
Versla Iberia
Without leaving Thrace
Zonder Thracië te verlaten
Defeat Thrace
Versla Thracië
Enduring Wonder
Enduring Wonder
Conquer the Great Pyramid and the Sphinx of Giza
Verover de Grote Piramide en de Sfinx van Gizeh
On the lighthouse
Op de vuurtoren
Conquer the lighthouse of Alexandria
Verover de vuurtoren van Alexandrië
Gift
Regalino
Spread the plague to other settlements through one of your agents
Verspreid de pest naar andere nederzettingen via een van je agenten
Tattered
Torn
Defeat Thrace
Versla Thrace
Don't wake the sleeping dog
Maak de slapende hond niet wakker
Use a unit of mastiffs (Roman)
Gebruik een eenheid van Mastiffs (Romeins)
Numidia defeated
Numidia versloeg
Defeat Numidia
Versla Numidia
Bye bye
Dag
Defeat Britannia
Versla Britannia
Defeated Valeri
Versloeg Valeri
Defeat the faction of the Valeria Family
Nederlaag de factie van de Valeria-familie
Give us everything you have
Geef ons alles wat je hebt
Defeat the Dacia
Versla de Dacia
The taste of victory
De smaak van de overwinning
Achieve victory in a multiplayer game
Behaal de overwinning in een multiplayer-game
Usurper
Usurper
As a Roman faction, defeat the Senate
Versla als een Romeinse factie de Senaat
A few bushes
Een paar struiken
Conquer the Hanging Gardens of Babylon
Verover de hangende tuinen van Babylon
Corneli defeated
Corneli versloeg
Defeat the faction of the Cornelia Family
Versla de factie van de Cornelia Familie
Black Sea even darker
Zwarte Zee nog donkerder
Defeat Pontus
Versla Pontus
Cultural conquest
Culturele verovering
Defeat the Illyrians
Versla de Illyriërs
Giuli giulivi
Giuli giulivi
Achieve victory in the short campaign with the Giulia Family
Behaal de overwinning in de korte campagne met de Giulia-familie
Picts and losers
Picten en verliezers
Defeat the Celts
Versla de Kelten
How and when you want
Als en wanneer je wilt
Win a battle quick
P] [132475N] Hoe en wanneer je wilt
Conqueror
Veroveraar
As a non-Roman faction, defeat the Senate
Versla als niet-Romeinse factie de Senaat
Sarcophagus
Sarcofaag
Defeat Egypt
Versla Egypte
It is almost pron to
Het is bijna uitgesproken naar
Use a unit of incendiary pigs
Gebruik een eenheid brandbommen
Defeat on the Rhine
Nederlaag op de Rijn
Defeat Germany
Versla Duitsland
Purple for patricians
Paars voor patriciërs
Trade purple with a merchant from a settlement Town level
Ruil paars met een handelaar uit een nederzetting Stadsniveau
Fast, vehement, Valeri
Snel, heftig, Valeri
Achieve victory in the short campaign with the Valeria Family
Behaal de overwinning in de korte campagne met de Valeria-familie
One less Armenian
Een minder Armeens
Defeat Armenia
Versla Armenië
Down Family
Down Family
Defeat the Giulia Family faction
Versla de Giulia Family factie
The die is cast
De dobbelsteen is geworpen
As a faction Roman Defeat another Roman faction
Als een factie Romein Versla een andere Romein factie
Even without those things against elephants
Zelfs zonder die dingen tegen olifanten
Achieve victory in the battle of Asculum
Behaal de overwinning in de slag om Asculum
End of Hellenism
Einde van het hellenisme
Defeat the 'Seleucid Empire
Versla de 'Seleucidenrijk
Cultural monopoly
Cultureel monopolie
Rule over all the wonders of the game
Regeer over alle wonderen van het spel
Picnic
Picknick
Abandon a settlement and reform a horde
Verlaat een nederzetting en hervorm een ​​horde
Hail, Caesar!
Gegroet, Caesar!
Achieve victory in the long campaign with the Julia Family
Behaal de overwinning in de lange campagne met de Julia Family
Cramped in the steppes
Krap in de steppen
Defeat Scythia
Versla Scythia
Trap on the river
Valstrik op de rivier
Achieve victory in the battle of the Trebbia river
Behaal de overwinning in de slag om de rivier de Trebbia
One above all
Eén vooral
As a Roman faction, defeat two other Roman factions
Als een Romeinse factie, versla twee andere Romeinse facties
Global Monopoly
Wereldwijd monopolie
Use merchants to check all points on the map for one type of resource
Gebruik handelaars om alle punten op de kaart te controleren op één type grondstof
Let's not get our hands dirty
Laten we onze handen niet vuil maken
Complete a campaign using the automatic resolution for all battles
Voltooi een campagne met de automatische resolutie voor alle veldslagen
End of Line
End of Line
Defeat Parthia
Versla Parthia
Maximum Stamina
Maximale uithoudingsvermogen
Play as Defender in a Siege Multiplayer Game
Speel als verdediger in een Siege Multiplayer Game
Take it all
Neem alles
Gi goose as an attacker in a siege multiplayer game
Gi gans als aanvaller in een belegeringsspel voor meerdere spelers
The valor of the Valeri
De moed van de Valeri
Achieve victory in the long campaign with the Valeria Family
Behaal de overwinning in de lange campagne met de Valeria-familie
Roman-Britons-Defeated
Romeins-Britten-Verslagen
Defeat the Roman-Britons
Versla de Romeins-Britten
The Empire strikes again
Het rijk slaat opnieuw toe
Achieve victory in the siege of Gergovia
Behaal de overwinning in het beleg van Gergovia
Celtic allies
Keltische bondgenoten
Achieve victory in the Battle of Telamon
Behaal de overwinning in de Slag bij Telamon
Hellenistic showdown
Hellenistische confrontatie
Achieve victory in the battle of Rafia
Behaal de overwinning in de slag bij Rafia
Relentless Hannibal
Meedogenloze Hannibal
Achieve victory in the battle of Lake Trasimeno
Behaal de overwinning in de slag om het Trasimenomeer
Towards the 'Africa and beyond
Op weg naar de 'Afrika en daarbuiten
Achieve victory in the short campaign with the Cornelia Family
Behaal de overwinning in de korte campagne met de familie Cornelia
Father and son
Vader en zoon
Achieve victory in the battle of Chaeronea
Behaal de overwinning in de slag om Chaeronea
At the hands
Door toedoen
Defeat the Alemanni
Versla de Alemannen
Dangerous gold
Gevaarlijk goud
Achieve victory in the battle of Carre
Behaal de overwinning in de slag om Carre
Slayed
Gedood
Defeat the Saxons
Versla de Saksen
This is Sparta!
Dit is Sparta!
Achieve victory in the siege of Sparta
Behaal de overwinning in de belegering van Sparta
Veni, Vidi , Vici
Veni, Vidi, Vici
Win all land (non-siege) battles in the campaign
Win alle landgevechten (niet-belegering) in de campagne
Phalanx over Cinocephalic
Falanx over Cinocephalic
Achieve victory in the battle of Cinocephalus
Behaal de overwinning in de slag om Cinocephalus
Let's go on without ... ah, right?
Laten we doorgaan zonder ... ah, toch?
Defeated because Alexander died in battle
Verslagen omdat Alexander stierf in de strijd
Personal revenge
Persoonlijke wraak
Defeat Scythia
Versla Scythia
Cleitus the Black marks his fate
Cleitus de Zwarte markeert zijn lot
Achieve victory in the battle of Granico
Behaal de overwinning in de slag bij Granico
A brief alliance
Een kort bondgenootschap
Achieve victory in the Battle of the Catalonian Fields
Behaal de overwinning in de slag om de Catalaanse velden
Who will draw that sword ...
Wie trekt dat zwaard ...
Achieve victory in the battle of Mons Badonicus
Behaal de overwinning in de slag bij Mons Badonicus
The last of Darius
De laatste van Darius
Achieve victory in the battle of Guagamela
Behaal de overwinning in de slag om Guagamela
Cut down
Omlaag
Defeat the Roman Rebels of the West
Versla de Romeinse rebellen van het Westen
Messi to tacer-est
Messi om tacer-est
Defeat the Roman Rebels of the East
Versla de Romeinse rebellen van het Oosten
At any cost
Koste wat kost
In Barbarian Invasion, solve the currency debasement crisis in the late Roman Empire
Los in Barbarian Invasion de valutaontwaardingscrisis in het laat-Romeinse rijk op
Alexandria?
Alexandrië?
Conquer Rhakotis
Verover Rhakotis
There were no more worlds to conquer
Er waren geen werelden meer om te veroveren
Conquer all regions on the strategic campaign map
Verover alle regio's op de strategische campagnekaart
Quintili Vare, Legiones Redde!
Quintili Vare, Legiones Redde!
Achieve victory in the battle of the Teutoburg Forest
Behaal de overwinning in de slag om het Teutoburger Woud
From the island to the whole world
Van het eiland naar de hele wereld
Achieve victory in the long campaign with the Cornelia Family
Behaal de overwinning in de lange campagne met de familie Cornelia
As per the book
Volgens het boek
Play a multiplayer game with Macedonia
Speel een multiplayer-spel met Macedonië
Alexander the Great in the heart of Persia
Alexander de Grote in het hart van Perzië
In Alexander conquers all settlements catkins in Persia with a port
In Alexander verovert hij alle nederzettingen katjes in Perzië met een poort
Cartageniali
Cartageniali
Achieve victory in the short campaign with Carthage
Behaal de overwinning in de korte campagne met Carthago
Superior strategies
Superieure strategieën
Defeat Persia
Versla Perzië
Dahae Hard
Dahae Hard
Defeat the Dahae
Versla de Dahae
A sprint, not a marathon
Een sprint, geen marathon
Achieve victory in the short campaign with the Greek Cities
Behaal de overwinning in de korte campagne met de Griekse steden
Between a rock and a hard place
Tussen een rots en een harde plaats
Achieve victory in the short campaign with Macedonia
Behaal de overwinning in de korte campagne met Macedonië
Darius's first
Darius's eerste
Achieve victory in the battle of Issus
Behaal de overwinning in de slag om Issus
Scorched Earth Tactics
Scorched Earth Tactics
Achieve Victory in the Siege of Halicarnassus
Behaal de overwinning in de belegering van Halicarnassus
Cut the Gordian Knot Again
Doorbreek de Gordiaanse knoop opnieuw
Get the Short Campaign Victory with the Seleucid Empire
Verkrijg de korte campagne Overwinning met het Seleucidenrijk
Poor Defense of Poro
Slechte verdediging van Poro
Achieve victory in the Battle of Idaspe
Behaal de overwinning in de Slag bij Idaspe
Blessed Victory
Gezegende overwinning
Complete all of Alexander's Historical Battles
Voltooi alle historische veldslagen van Alexander
Now they will be even more goth
Nu worden ze nog meer gothic
Defeat the Goths
Versla de Goten
Hellenistic civilization
Hellenistische beschaving
Win a multiplayer game as Macedonia
Win een multiplayer-game als Macedonië
Let's get our hands dirty
Maak onze handen vuil
Complete a campaign without using automatic resolution for any battle
Voltooi een campagne zonder automatische resolutie te gebruiken voor een gevecht
Barbarian and genius
Barbaar en genie
Achieve victory in all historical Battles
Behaal de overwinning in alle historische veldslagen
Pizza and beer for everyone!
Pizza en bier voor iedereen!
Get victory in the campaign with the Roman-Britons
overwinning in de campagne met de Romeins-Britten
Vandemonium
Vandemonium
Defeat the Vandals
Versla de Vandalen
Disarmat
Ontwapenen
Defeat the Sarmatians
Versla de Sarmaten
You have redone history
Je hebt de geschiedenis opnieuw gedaan
Achieve victory in all historical battles
Behaal de overwinning in alle historische veldslagen
Iberian adventures
Iberische avonturen
Achieve victory in the long campaign with Iberia
Behaal de overwinning in de lange campagne met Iberia
Vassals of no one
Vazallen van niemand
Achieve victory in the short campaign with the 'Armenia
Behaal de overwinning in de korte campagne met de 'Armenië
The hardest path
Het moeilijkste pad
Achieve victory in the long campaign with Numidia
Behaal de overwinning in de lange campagne met Numidia
Pink Victory
Roze overwinning
Achieve victory in the long campaign with Scythia
Behaal de overwinning in de lange campagne met Scythia
Short but indelible Thrace
Kort maar onuitwisbaar Thracië
Achieve victory in the short campaign with Thrace
Behaal de overwinning in de korte campagne met Thracië
Unbeatable Iberians
Onverslaanbare Iberiërs
Achieve victory in the campaign short with Iberia
Behaal de overwinning in de campagne kort met Iberia
Visiting merchants
Bezoekende kooplieden
Host three or more foreign merchants in a reason under your control
Ontvang drie of meer buitenlandse kooplieden in een reden onder jouw controle
From the steppes to the stars
Van de steppen tot de sterren
Achieve victory in the short campaign with the S cizia
Behaal de overwinning in de korte campagne met de S cizia
The highest point of the pyramid
Het hoogste punt van de piramide
Achieve victory in the long campaign with Egypt
Behaal de overwinning in de lange campagne met Egypte
All yours
Helemaal van jou
Place merchants on every type of resource on the map
Plaats kooplieden op elk type grondstof op de kaart
Light and deadly
Licht en dodelijk
Achieve victory in the short campaign with Numidia
Behaal de overwinning in de korte campagne met Numidia
In the footsteps of Alexander
In de voetsporen van Alexander
Achieve victory in the long campaign with the Seleucid Empire
Behaal de overwinning in de lange campagne met het Seleucidische rijk
A really big enclosure
Een echt grote omheining
Achieve victory in the long campaign with Carthage
Behaal de overwinning in de lange campagne met Carthago
Daring Dacians
Daring Dacians
Achieve victory in the short campaign with Dacia
Behaal de overwinning in de korte campagne met Dacia
Pontus towards victory
Pontus naar de overwinning
Achieve victory in the short campaign with Pontus
Behaal de overwinning in de korte campagne met Pontus
Spartacus would be proud
Spartacus zou trots zijn
Achieve victory in the long campaign with Thrace
Behaal de overwinning in de lange campagne met Thracië
The Parthians have indeed arrived
De Parthen zijn inderdaad gearriveerd
Achieve victory in the long campaign with Parthia
Behaal de overwinning in de lange campagne met Parthia
Sickles are OP in the d20!
Sickles are OP in de d20!
Achieve victory in the long campaign with Dacia
Behaal de overwinning in de lange campagne met Dacia
British pragmatism
Brits pragmatisme
Achieve victory in the short campaign with Britannia
Behaal de overwinning in de korte campagne met Britannia
Berliners of the future
Berlijners van de toekomst
Achieve victory in the long campaign with Germany
Behaal de overwinning in de lange campagne met Duitsland
Maximum efficiency
Maximale efficiëntie
Achieve victory in the short campaign with Germany
overwinning in de korte campagne met Duitsland
In Olympus
In Olympus
Achieve victory in the long campaign with the Greek cities
Behaal de overwinning in de lange campagne met de Griekse steden
Unrivaled Britons
Ongeëvenaarde Britten
Achieve victory in the long campaign with Britain
Behaal de overwinning in de lange campagne met Groot-Brittannië
The Rhine is ours
De Rijn is van ons
Achieve victory in the short campaign with Gaul
Behaal de overwinning in de korte campagne met Gallië
An uncomplicated delivery
Een ongecompliceerde levering
Achieve victory in the short campaign with Parthia
Behaal de overwinning in de korte campagne met Parthia
And now play the expansion!
En speel nu de uitbreiding!
Achieve victory in the long campaign with Macedonia
Behaal de overwinning in de lange campagne met Macedonië
The underprivileged heirs
De erfgenamen van de underdog
Achieve victory in the long campaign with Pontus
Behaal de overwinning in de lange campagne met Pontus
Like tanks in era of spears
Zoals tanks in het tijdperk van speren
Achieve victory in the long campaign with Armenia
Behaal de overwinning in de lange campagne met Armenië
A trip to Giza
Een reis naar Gizeh
Achieve victory in the short campaign with Egypt
Behaal de overwinning in de korte campagne met Egypte
The Gauls sing victory
De Galliërs zingen de overwinning
Achieve victory in the long campaign with Gaul
Behaal de overwinning in de lange campagne met Gallië
Zeros
Zeri
Defeat the Huns
Versla de Hunnen
India over all
India vooral
Win a game in multiplayer as India
Win een multiplayer-game als India
I don't like sand
Ik hou niet van zand
Defeat the Berbers
Versla de Berbers
Messiah
Messias
Make Christianity the predominant religion
Maak van het christendom de overheersende religie
Stonehenge
Stonehenge
Make Paganism the predominant religion
Maak van heidendom de overheersende religie
Slavs, good
Slaven, goed
Achieve victory in the campaign with the Slavs
Behaal de overwinning in de campagne met de Slaven
With great class
Met grote klasse
Achieve victory in the campaign with the Burgundians
Behaal de overwinning in de campagne met de Bourgondiërs
Ostrocotti
Ostrocotti
Defeat the Ostrogoths
Versla de Ostrogoten
Berber-ian Invasion
Berber-ian Invasion
Achieve victory in the campaign with the Berbers
Behaal de overwinning in de campagne met de Berbers
Defeat the Slavs
Ontloop de Slaven
Defeat the Slavs
Versla de Slaven
The lights go out
De lichten gaan uit
Defeat the Roxolani
Versla de Roxolans
Ultragoti
Ultragoti
Achieve victory in the campaign with the Ostrogoths
Behaal de overwinning in de campagne met de Ostrogoths
Never in the game
Nooit in het spel
Defeat the Lombards
Versla de Longobarden
Return to Bornholm
Keer terug naar Bornholm
Defeat the Burgundians
Versla de Bourgondiërs
Alè Alemanni alè!
Alè Alemannen alè!
Get victory in the campaign with the Alemanni
Behaal de overwinning in de campagne met de Alemannen
Civilization interrupted
Beschaving onderbroken
Defeat the Sassanids
Versla de Sassaniden
Constanti-no-more
Constanti-no-more
Defeat the Eastern Roman Empire
Versla het Oost-Romeinse rijk
Divide them and beat them
Verdeel ze en versla ze
Defeat the Western Roman Empire
Versla het West-Romeinse rijk
Frankly I don't care
Eerlijk gezegd kan het me niet schelen
Defeat the Franks
Versla de Franken
Votive stake
Votiefstok
Make Zoroastrianism the predominant religion
Maak Het zoroastrisme de overheersende religie
Roxolani, not coarse
Roxolani, niet grof
Get the victory in the campaign with the Roxolani
Behaal de overwinning in de campagne met de Roxolani
Dahae you can do it
Dahae je kunt het
Win a game in multigi ocatore in the role of the Dehae
Win een spel in multigi ocatore in de rol van de Dehae
All pupils of the Huns
Alle leerlingen van de Hunnen
Achieve victory in the campaign with the Huns
Behaal de overwinning in de campagne met de Hunnen
Revenge of Darius III
Revenge of Darius III
Win a multiplayer game as of Persia
Win een multiplayer-game vanaf Perzië
Just add some elephants ...
Voeg gewoon wat olifanten toe ...
Play a multiplayer game with India
Speel een multiplayer-game met India
The Mysterious Dahae
The Mysterious Dahae
Play a multiplayer game with Dehae
Speel een multiplayer-game met Dehae
Historic rematch
Historische rematch
Play a multiplayer game with Persia
Speel een multiplayer-game met Persia
Roma take notes
Roma maakt aantekeningen
Complete all of Alexander's historical battles on level very difficult
Voltooi alle historische veldslagen van Alexander op het zeer moeilijke niveau
Aim for success
Streef naar succes
Achieve victory in the campaign with the Eastern Roman Empire
Behaal de overwinning in de campagne met het Oost-Romeinse rijk
August all year round
Augustus het hele jaar door
Achieve victory in the campaign with the Western Roman Empire
Behaal de overwinning in de campagne met het West-Romeinse rijk
It looks like Halloween ...
Het lijkt op Halloween ...
Achieve victory in the campaign with the Goths
Behaal de overwinning in de campagne met de Goten
The true principles of i Persia
De ware principes van i Perzië
Achieve victory in the campaign with the Sassanids
Behaal de overwinning in de campagne met de Sassaniden
A few lines of fever
Een paar koortslijnen
Defeated because Alexander died in cause of the plague
Verslagen omdat Alexander stierf als gevolg van de pest
Sarmatians to the teeth
Sarmaten tot de tanden
Achieve victory in the campaign with the Sarmatians
Behaal de overwinning in de campagne met de Sarmaten
Alexander the Great, the greatest
Alexander de Grote, de grootste
Achieve victory in the campaign in mode very difficult
Behaal de overwinning in de campagne in modus zeer moeilijk
Alexander, the legend
Alexander, de legende
Achieve victory in the Alexander campaign
Behaal de overwinning in de Alexander-campagne
More than vandals
Meer dan vandalen
Achieve victory in the campaign with the Vandals
Behaal de overwinning in de campagne met de vandalen
Nobody will break it
Niemand zal het breken
Achieve victory in the campaign with the Franks
Behaal de overwinning in de campagne met de Franken
Really great Saxons
Echt grote Saksen
Get the victory in the campaign with the Saxons
de overwinning in de campagne met de Saksen
Celtamente
Celtamente
Achieve victory in the campaign with the Celts
Behaal de overwinning in de campagne met de Kelten
Iron crown over the world
IJzeren kroon over de wereld
Achieve victory in the campaign with the Lombards
Behaal de overwinning in de campagne met de Longobarden

Trainers, Middelen en Valsspeel Codes

De Trainers van Total War: Rome Remastered zijn kleine downloadbare programma's waarmee je een functionaliteit aan het spel kunt toevoegen, voornamelijk om vals te spelen en om trucs te bieden die mogelijks niet op een andere manier beschikbaar zijn. Klik op de Trainer die je het liefst downloadt:
Download Pagina Total War: Rome Remastered (1.0.0.0 HF / +0)
 • Voeg 2500 munten toe
  Voeg 500 inwoners toe
  Verminder 500 inwoners
  Onbeperkt openbaar beleid
  Onbeperkt aantal personagebewegingen
  Onbeperkte gezondheid
  Onbeperkte rekrutering van huurlingen
  Snelle constructie
  Snel bouwen oorlogsconstructie
  Snel rekruteren
  Speelsnelheid
Cherri Andrea640360