Trucs en Spelcodes: Horizon Forbidden West (ALL VERSIONS / PS4 / PS5 / PC)

Alle trucs en codes van Horizon Forbidden West voor ALL VERSIONS / PS4 / PS5 / PC die in omloop zijn!

Inleiding

Horizon Forbidden West: Verhaal van het Spel

Welkom op de gerelateerde trucspagina van Horizon Forbidden West. We laten je al het materiaal zien dat we hebben gevonden, dit is een site die volledig is gewijd aan trucs en walkthroughs voor videospellen.

Kent u nog andere? We zouden ze heel graag ontvangen, zodat we ze op de site kunnen publiceren en dit artikel kunnen bijwerken.

Horizon Forbidden West vervolgt het verhaal van Aloy terwijl ze westwaarts reist naar een verre toekomst Amerika om een ​​majestueuze maar gevaarlijke grens te trotseren waar ze majestueuze machines en mysterieuze nieuwe bedreigingen zal tegenkomen.

Ons materiaal kan worden gebruikt met de volgende consoles: ALL VERSIONS / PS4 / PS5 / PC. Deze lijst wordt voortdurend bijgewerkt sinds ALL VERSIONS / PS4 / PS5 / PC of sinds wanneer het spel is uitgekomen.

Ontdek veel Trucs, Tips en Strategieën voor Horizon Forbidden West (ALL VERSIONS / PS4 / PS5 / PC): Bruikbare tips.

Naast de trucs kunnen we je ook de walkthroughs van dit spel aanbieden in de vorm van een videogids. Kom binnen in de pagina van de walkthroughs van Horizon Forbidden West en je zal een stapsgewijze gids kunnen vinden om het spel te voltooien en, vaak, ook de verzamelobjecten van het spel.

De Trainer voor Horizon Forbidden West is ook beschikbaar. Een trainer is een programma dat tijdens de uitvoering van het spel trucs toevoegt. Onderaan de pagina staat een lijst met trucs die je met dit programma kunt ontgrendelen.

Onderaan deze pagina kan u de lijst lezen met de te bereiken Doelstellingen voor de bijbehorende consoles, samen met een kleine uitleg over hoe u deze kunt bereiken.

En hier zijn eindelijk de langverwachte trucs voor dit spel.

Trucs: Trofeeën PSN

Trucs Horizon Forbidden West:
Hij voert de volgende opdrachten uit om de bijbehorende PSN-trofee te verkrijgen (de lijst kan in het Engels zijn):
TitelTrofeeën PSN: Horizon Forbidden West
? All Trophies Obtained
? Alle behaalde trofeeën
? Alle behaalde trofeeën
? Obtained all Horizon Forbidden West trophies.
? Alle Horizon Forbidden West-trofeeën behaald.
? Reached Level 20
? Niveau 20 bereikt
? Niveau 20 bereikt
? Reached player level 20.
? Spelersniveau 20 bereikt.
? Reached Level 30
? Niveau 30 bereikt
? Niveau 30 bereikt
? Reached player level 30.
? Spelersniveau 30 bereikt.
? Reached Level 50
? Niveau 50 bereikt
? Niveau 50 bereikt
? Reached player level 50.
? Spelersniveau 50 bereikt.
? Reached the Daunt
? De Daunt bereikt
? De Daunt bereikt
? Arrived at the Daunt seeking passage into the Forbidden West.
? Aangekomen in de Daunt op zoek naar doorgang naar het Verboden Westen.
? Secured Passage to the Embassy
? Beveiligde doorgang naar de ambassade
? Beveiligde doorgang naar de ambassade
? Cleared the way to the Embassy and reopened the Daunt.
? Maakte de weg vrij naar de ambassade en heropende de Daunt.
? Attended the Embassy
? Woonde de ambassade bij
? Woonde de ambassade bij
? Survived the ambush at the Embassy and gained passage into the Forbidden West.
? Overleefde de hinderlaag bij de ambassade en kreeg doorgang naar het Verboden Westen.
? Established the Base
? Vestigde de basis
? Vestigde de basis
? Secured a base of operations and rebooted GAIA.
? Een operationele basis beveiligd en GAIA opnieuw opgestart.
? Recovered AETHER
? AETHER hersteld
? AETHER hersteld
? Defended the Kulrut and recovered AETHER.
? Verdedigde de Kulrut en hervond AETHER.
? Recovered POSEIDON
? POSEIDON teruggevonden
? POSEIDON teruggevonden
? Drained Las Vegas and recovered POSEIDON.
? Las Vegas drooggelegd en POSEIDON teruggevonden.
? Recovered DEMETER
? DEMETER teruggevonden
? DEMETER teruggevonden
? Encountered the Quen and recovered DEMETER.
? Ontmoette de Quen en herstelde DEMETER.
? Recovered Beta
? Bèta hersteld
? Bèta hersteld
? Followed Beta's distress signal and brought her back to base.
? Volgde Beta's noodsignaal en bracht haar terug naar de basis.
? Discovered Faro's Fate
? Ontdekt het lot van Faro
? Ontdekt het lot van Faro
? Survived Thebes and befriended the Quen.
? Overleefde Thebe en raakte bevriend met de Quen.
? Flew on the Wings of the Ten
? Vloog op de vleugels van de Tien
? Vloog op de vleugels van de Tien
? Flew into battle and vanquished Regalla.
? Vloog de strijd in en overwon Regalla.
? Discovered Nemesis
? Ontdekte Nemesis
? Ontdekte Nemesis
? Put an end to the Zenith threat and discovered Nemesis.
? Maak een einde aan de Zenith-dreiging en ontdek Nemesis.
? Chose a Desert Commander
? Kies een woestijncommandant
? Kies een woestijncommandant
? Aided both Drakka and Yarra and chose the better candidate.
? Heeft zowel Drakka als Yarra geholpen en de betere kandidaat gekozen.
? Saved the Daunt
? heeft de Daunt gered
? heeft de Daunt gered
? Resolved all of the problems troubling the Daunt.
? Alle problemen opgelost waar de Daunt last van had.
? Aided Kotallo
? Geholpen Kotallo
? Geholpen Kotallo
? Helped Kotallo build and test a mechanized arm.
? Hielp Kotallo bij het bouwen en testen van een gemechaniseerde arm.
? Healed the Land-gods
? Genees de landgoden
? Genees de landgoden
? Helped Zo reboot the land-gods to save Plainsong.
? Hielp Zo de landgoden opnieuw op te starten om Plainsong te redden.
? Recovered Alva's Data
? Alva's gegevens hersteld
? Alva
? Helped Alva retrieve data to help the Quen.
? Heeft Alva geholpen gegevens op te halen om de Quen te helpen.
? First Tallneck Overridden
? Eerste Tallneck overschreven
? Eerste Tallneck overschreven
? Reached the top of a Tallneck and accessed its information.
? De top van een Tallneck bereikt en toegang gekregen tot de informatie ervan.
? All Tallnecks Overridden
? Alle Tallnecks overschreven
? Alle Tallnecks overschreven
? Reached the top of every Tallneck and accessed their information.
? De top van elke Tallneck bereikt en toegang gekregen tot hun informatie.
? First Rebel Camp Completed
? Eerste rebellenkamp voltooid
? Eerste rebellenkamp voltooid
? Completed key objectives in 1 Rebel Camp.
? Belangrijke doelstellingen in 1 rebellenkamp voltooid.
? Defeated Asera
? Asera verslagen
? Asera verslagen
? Investigated all Rebel Camps and helped Erend defeat Asera.
? Onderzoekde alle rebellenkampen en hielp Erend Asera te verslaan.
? First Core Overridden
? Eerste kern overschreven
? Eerste kern overschreven
? Reached the Core of a Cauldron and accessed its information.
? De kern van een ketel bereikt en toegang gekregen tot de informatie ervan.
? All Cores Overridden
? Alle kernen overschreven
? Alle kernen overschreven
? Reached the Core of every Cauldron and accessed their information.
? Bereikte de kern van elke ketel en kreeg toegang tot hun informatie.
? Obtained 3 Stripes at a Hunting Ground
? Verkregen 3 strepen op een jachtterrein
? Verkregen 3 strepen op een jachtterrein
? Earned at least a Quarter Stripe mark in all three trials at one Hunting Ground.
? Verdiende ten minste een kwartstreep in alle drie de proeven op één jachtterrein.
? Obtained 3 Stripes at All Hunting Grounds
? 3 strepen behaald op alle jachtterreinen
? 3 strepen behaald op alle jachtterreinen
? Earned at least a Quarter Stripe mark in all three trials at all Hunting Grounds.
? Verdiende ten minste een kwartstreep in alle drie de proeven op alle jachtterreinen.
? All Acquisition Machines Killed
? Alle acquisitiemachines uitgeschakeld
? Alle acquisitiemachines uitgeschakeld
? Killed at least one of every type of Acquisition machine.
? Minstens één van elk type acquisitiemachine gedood.
? All Recon Machines Killed
? Alle verkenningsmachines gedood
? Alle verkenningsmachines gedood
? Killed at least one of every type of Reconnaissance machine.
? Minstens één van elk type verkenningsmachine gedood.
? All Combat Machines Killed
? Alle gevechtsmachines gedood
? Alle gevechtsmachines gedood
? Killed at least one of every type of Combat machine.
? Minstens één van elk type gevechtsmachine gedood.
? All Transport Machines Killed
? Alle transportmachines gedood
? Alle transportmachines gedood
? Killed at least one of every type of Transport machine.
? Minstens één van elk type transportmachine gedood.
? Rode All Regular Mounts
? Alle reguliere mounts gereden
? Alle reguliere mounts gereden
? Rode a Charger, Bristleback, and Clawstrider.
? Reed op een oplader, Bristleback en Clawstrider.
? All Machine Types Scanned
? Alle machinetypen gescand
? Alle machinetypen gescand
? Encountered and Focus scanned every type of machine.
? Ontmoette en Focus scande elk type machine.
? Completed a Long Glide
? Een lange zweefvlucht voltooid
? Een lange zweefvlucht voltooid
? Glided uninterrupted for 60 seconds.
? 60 seconden onafgebroken gegleden.
? Completed 2 Flying Mount Quests
? 2 Flying Mount-missies voltooid
? 2 Flying Mount-missies voltooid
? Completed 2 quests that required a flying mount.
? 2 missies voltooid waarvoor een vliegend paard nodig was.
? Won 2 Gauntlet Runs
? 2 Gauntlet Runs gewonnen
? 2 Gauntlet Runs gewonnen
? Won first place in two different Gauntlet Runs.
? De eerste plaats gewonnen in twee verschillende Gauntlet Runs.
? Completed a Set of Salvage Contracts
? Een reeks bergingscontracten voltooid
? Een reeks bergingscontracten voltooid
? Completed all contracts at a Salvage Contractor.
? Alle contracten bij een bergingsaannemer voltooid.
? Completed 4 Rebel Outposts
? 4 rebellenbuitenposten voltooid
? 4 rebellenbuitenposten voltooid
? Defeated the outpost leader and recovered the tags from 4 Rebel Outposts.
? De leider van de buitenpost verslagen en de tags van 4 rebellenbuitenposten hersteld.
? Completed 3 Relic Ruins
? 3 relikwieruïnes voltooid
? 3 relikwieruïnes voltooid
? Discovered and completed 3 Relic Ruins.
? 3 relikwieruïnes ontdekt en voltooid.
? Completed Arena Challenge Set
? Arena-uitdagingsset voltooid
? Arena-uitdagingsset voltooid
? Completed 1 Arena challenge set.
? 1 Arena-uitdagingsset voltooid.
? Defeated Machine Strike Challengers
? Verslagen Machine Strike-uitdagers
? Verslagen Machine Strike-uitdagers
? Won a match against 2 different Machine Strike challengers.
? Een wedstrijd gewonnen tegen 2 verschillende Machine Strike-uitdagers.
? Obtained All Weapon Classes
? Alle wapenklassen behaald
? Alle wapenklassen behaald
? Obtained 1 weapon from every weapon class.
? Verkregen 1 wapen uit elke wapenklasse.
? Used all Elemental States
? Alle elementaire staten gebruikt
? Alle elementaire staten gebruikt
? Inflicted every elemental state on an enemy at least once.
? Heeft een vijand minstens één elementaire toestand opgelegd.
? Performed 3 Melee Combos
? Heeft 3 melee-combo's uitgevoerd
? Heeft 3 melee-combo
? Successfully performed 3 different unlockable melee combos.
? Met succes 3 verschillende ontgrendelbare melee-combo's uitgevoerd.
? Stealth Killed 10 Machines
? Stealth doodde 10 machines
? Stealth doodde 10 machines
? Performed a stealth kill on 10 machines.
? Voerde een stealth-kill uit op 10 machines.
? Tore off 100 Components
? scheurde 100 componenten af
? scheurde 100 componenten af
? Detached 100 components from machines.
? 100 componenten van machines losgemaakt.
? Picked up 5 Heavy Weapons
? 5 zware wapens opgehaald
? 5 zware wapens opgehaald
? Picked up 5 different heavy weapons.
? 5 verschillende zware wapens opgepakt.
? 10 Types of Machine Overridden
? 10 soorten machines overschreven
? 10 soorten machines overschreven
? Unlocked and used the overrides for 10 different types of machine.
? De overrides voor 10 verschillende typen machines ontgrendeld en gebruikt.
? Defeated the Enduring
? De volharders verslagen
? De volharders verslagen
? Defeated the Tenakth melee master known as the Enduring.
? De Tenakth melee-meester verslagen die bekend staat als de Enduring.
? Fully Upgraded a Valor Surge
? Een Valor Surge volledig geüpgraded
? Een Valor Surge volledig geüpgraded
? Upgraded a Valor Surge to its maximum level.
? Een Valor Surge geüpgraded naar het maximale niveau.
? Upgraded 3 Weapons
? 3 wapens geüpgraded
? 3 wapens geüpgraded
? Fully upgraded 3 weapons.
? 3 wapens volledig geüpgraded.
? Upgraded 3 Outfits
? 3 outfits geüpgraded
? 3 outfits geüpgraded
? Fully upgraded 3 different outfits.
? 3 verschillende outfits volledig geüpgraded.
? Upgraded Every Pouch Type
? Elk tastype geüpgraded
? Elk tastype geüpgraded
? Upgraded the Food Pouch, Potion Pouch, Resource Pouch, Trap Pouch, and any ammo pouch at least once.
? Het voedselzakje, het toverdrankzakje, het grondstoffenzakje, het valstrikzakje en elk munitiezakje zijn minstens één keer geüpgraded.
? Enhanced Weapon with Coils
? Verbeterd wapen met spoelen
? Verbeterd wapen met spoelen
? Equipped a weapon of any tier with 2 coils.
? Rustte een wapen van elk niveau uit met 2 spoelen.
? Unlocked 3 Weapon Techniques
? 3 wapentechnieken ontgrendeld
? 3 wapentechnieken ontgrendeld
? Unlocked a Weapon Technique for 3 different weapon classes.
? Een wapentechniek ontgrendeld voor 3 verschillende wapenklassen.
? Skill Tree Learned
? Vaardighedenboom geleerd
? Vaardighedenboom geleerd
? Learned all available skills on one tree.
? Alle beschikbare vaardigheden in één boom geleerd.
? Recovered 5 Different Collectables
? 5 verschillende verzamelobjecten teruggevonden
? 5 verschillende verzamelobjecten teruggevonden
? Completed 1 Survey Drone, 1 Black Box, 1 Relic Ruin, 1 Vista Point, and 1 Signal Tower.
? 1 onderzoeksdrone, 1 zwarte doos, 1 relikwieruïne, 1 uitzichtpunt en 1 signaaltoren voltooid.
? Used Dye Flowers
? Gebruikte kleurstofbloemen
? Gebruikte kleurstofbloemen
? Used dye flowers to unlock and apply a new dye.
? Gebruikte kleurstofbloemen om een nieuwe kleurstof te ontgrendelen en aan te brengen.

Trainers, Middelen en Valsspeel Codes

De Trainers van Horizon Forbidden West zijn kleine downloadbare programma's waarmee je een functionaliteit aan het spel kunt toevoegen, voornamelijk om vals te spelen en om trucs te bieden die mogelijks niet op een andere manier beschikbaar zijn. Klik op de Trainer die je het liefst downloadt:
Download Pagina Horizon Forbidden West (1.0.38.0 / +16)
 • God modus
 • Ongelimiteerde gezondheid
 • Onbeperkt zuurstof
 • Onbeperkt gezondheidsfeest
 • Onbeperkte medicijnopslag
 • Onbeperkt gooien of schieten
 • Maximale voorraadartikelen
 • Snelle, volledig opgeladen nauwkeurigheid van de boog
 • Onbeperkte munitie en pijlen
 • Gemakkelijk ambacht
 • Onzichtbaar
 • Zwakke vijanden
 • Mega XP-winst
 • Bewerken: totale XP gewonnen
 • Edit: niveau
 • Edit: vaardigheidspunten
 • Bewerken: huidige verdiende XP
Cherri Andrea640360