Trucs en Spelcodes: Power and Revolution 2022 Edition (PC)

Trucs en Codes van Power and Revolution 2022 Edition voor PC waaronder Maximale populariteit en speelsnelheid.

Inleiding

Power and Revolution 2022 Edition: Verhaal van het Spel

Welkom op de gerelateerde trucspagina van Power and Revolution 2022 Edition. We laten je al het materiaal zien dat we hebben gevonden, dit is een site die volledig is gewijd aan trucs en walkthroughs voor videospellen.

Als je nieuwe trucs kent, dan horen we die graag. Neem contact met ons op of reageer op dit artikel! Je helpt ook andere gebruikers die op zoek zijn.

Nieuwe editie van de moderne wereldsimulator waarin je speelt als staatshoofd of lid van de oppositie!Belangrijke ontwikkelingen: de oorlog in Oekraïne en de nasleep ervan, complottheorieën, nepnieuws, inmenging van inlichtingendiensten, dierenwelzijn en klimaatdoelen.

Power and Revolution 2022 Edition is gepubliceerd op 07/03/2022 voor PC. We zorgen ervoor dat de lijst met consoles waarvoor het spel in de loop van de tijd is gepubliceerd, wordt bijgewerkt als de trucs ook van toepassing zijn op nieuwkomers.

Ontdek veel Trucs, Tips en Strategieën voor Power and Revolution 2022 Edition (PC): Maximale populariteit en speelsnelheid.

Een lawine van trucs voor jou dankzij de trainer van Power and Revolution 2022 Edition te downloaden op deze pagina! Een trainer is een programma waarmee je het spel veilig kan bewerken door trucs toe te voegen die voorheen niet bestonden. Vind alles op deze pagina!

Voor jullie hebben we ook de lijst met de Achievements van dit spel beschikbaar gemaakt, met een automatisch vertaalde uitleg over hoe je ze kunt ontgrendelen.

Nu gaan we over om u de trucs te tonen na de inleiding die we zojuist geschreven hebben.

Trucs: Steam doelen

Trucs Power and Revolution 2022 Edition:
Voer de volgende taken uit om de bijbehorende Steam Doelstellingen te behalen (de lijst kan in het Engels zijn):
TitelSteam doelen: Power and Revolution 2022 Edition
? Friends 4 life
? Friends 4 life
? On the strategic map, turn a pink enemy country to a light green friendly one.
? Verander op de strategische kaart een roze vijandig land in een lichtgroen vriendelijk land.
? Summit Meeting
? Summit Meeting
? As Chief of State, make an appointment to meet with another leader.
? Maak als staatshoofd een afspraak voor een ontmoeting met een andere leider.
? Economic Partnership
? Economisch partnerschap
? Sign an economic contract with another country.
? Onderteken een economisch contract met een ander land.
? Legislation
? Wetgeving
? Pass a law.
? Pas een wet aan.
? Let's Recycle!
? Laten we recyclen!
? Lower the estimated annual worldwide production of trash for 2100 to less than 4 billion tons.
? Verlaag de geschatte jaarlijkse wereldwijde productie van afval voor 2100 tot minder dan 4 miljard ton.
? Charge !
? Charge !
? Put down a riot as Chief of State.
? Zet een rel neer als staatshoofd.
? Smiling woman
? Lachende vrouw
? Get the smiley very positive for the president of the association of the Rights of the Woman.
? Krijg de smiley zeer positief voor de voorzitter van de vereniging van de Rechten van de Vrouw.
? Anti-Terrorism (2018)
? Anti-Terrorisme (2018)
? Infiltrating and Dismantling a Terrorist Organization.
? Infiltreren en ontmantelen van een terroristische organisatie.
? Master Strategist
? Meesterstrateeg
? Win three military city battles.
? Win drie militaire stadsgevechten.
? Donor Campaign
? Donorcampagne
? Begin a fundraising campaign for your political party.
? Start een inzamelingsactie voor uw politieke partij.
? Double Digit
? Dubbel cijfer
? Growth Increase your country's economic growth to over 10% more than at the beginning of your administration.
? Groei Verhoog de economische groei van uw land tot meer dan 10% meer dan aan het begin van uw regering.
? Yes We Can!
? Ja, dat kunnen we!
? Win an election.
? Win een verkiezing.
? Communications Plan
? Communicatieplan
? Broadcast a movement.
? Zend een beweging uit.
? Riot
? Riot
? As the political opponent, instigate a protest movement.
? Zet als politieke tegenstander een protestbeweging op.
? Anschluss
? Anschluss
? Annex a country.
? Bijlage een land.
? Return on Investment
? Rendement op investering
? Begin a fundraising campaign for your political party and receive double the money invested.
? Start een inzamelingsactie voor uw politieke partij en ontvang het dubbele van het geïnvesteerde geld.
? The Bank is Closed
? De bank is gesloten
? Destroy the city bank during a riot.
? Vernietig de stadsbank tijdens een rel.
? Social fracture
? Sociale breuk
? Lower the share of the richest 1% of the world's wealth to less than 50%.
? Verlaag het aandeel van de rijkste 1% van de rijkdom van de wereld tot minder dan 50%.
? Paralysis (2018)
? Paralysis (2018)
? Succeeding in a Massive Cyberattack Against a Country.
? Het slagen in een massale cyberaanval op een land.
? What's the Police Going to Do ?
? Wat gaat de politie doen?
? Destroy the city police headquarters during a riot.
? Vernietig het hoofdkwartier van de stadspolitie tijdens een rel.
? Slow Down!
? Vertragen!
? Reduce traffic fatalities by 25%.
? Verminder verkeersdoden met 25%.
? Dissolution
? Ontbinding
? Dissolve Parliament.
? Ontbind het parlement.
? The Enemy of My Enemy is My Friend
? De vijand van mijn vijand is mijn vriend
? As a terrorist group, expand your network with a new contact.
? Breid als terroristische groepering uw netwerk uit met een nieuw contact.
? Cutting Off the Head (2018)
? Cutting Off the Head (2018)
? Arresting a Terrorist Organization Leader.
? Arrestatie van een leider van een terroristische organisatie.
? Insurrection
? Opstand
? As the political opponent, instigate three protest movements in less than two months.
? Zet als politieke tegenstander drie protestbewegingen op in minder dan twee maanden tijd.
? Highway (2018)
? Highway (2018)
? Constructing a Main Highway.
? Aanleg van een hoofdweg.
? Train of the Future
? Trein van de toekomst
? Build a Hyperloop line.
? Bouw een Hyperloop-lijn.
? Antivirus (2018)
? Antivirus (2018)
? Implementing a Plan For Maximum Cybersecurity.
? Implementatie van een plan voor maximale cyberbeveiliging.
? Expeditious
? Expeditious
? As Chief of State, outlaw a political party.
? Verbied als staatshoofd een politieke partij.
? Conspiracy Theory Gone!
? Samenzweringstheorie verdwenen!
? Quash a conspiracy theory by limiting the influence of an activist character.
? Vernietig een complottheorie door de invloed van een activistisch personage te beperken.
? Social Network
? Sociaal netwerk
? As a terrorist group, expand your network with five new contacts in one game.
? Breid als terroristische groepering je netwerk uit met vijf nieuwe contacten in één spel.
? L'Etat, C'est Moi !
? L'Etat, C'est Moi !
? Become the new Chief of State after having been in the opposition.
? Word het nieuwe staatshoofd nadat je in de oppositie hebt gezeten.
? Interference
? Interferentie
? Overthrow a foreign regime using only secret services.
? Omverwerping van een buitenlands regime met alleen geheime diensten.
? First Strike
? Eerste staking
? Conquer your first city as a terrorist group without having already acquired territory.
? Verover je eerste stad als terroristische groepering zonder al grondgebied te hebben verworven.
? United We Stand
? United We Stand
? Create a party coalition.
? Creëer een partijcoalitie.
? Radio Silence (2018)
? Radio Silence (2018)
? Succeeding in a Military Cyberattack Against a Country.
? Het slagen in een militaire cyberaanval op een land.
? Counter-Culture
? Tegencultuur
? Launch a year of culture dedicated to an enemy country.
? Start een jaar vol cultuur gewijd aan een vijandig land.
? Make love, not war
? Maak liefde, geen oorlog
? Get the smiley very positive for the threat called Armed Conflicts.
? Krijg de smiley zeer positief voor de dreiging die gewapende conflicten wordt genoemd.
? 5G at 50%
? 5G op 50%
? Cover 50% of a country's population with 5G.
? Bedek 50% van de bevolking van een land met 5G.
? Very Expeditious
? Zeer snel
? As Chief of State, outlaw three or more political parties in one game.
? Verbied als staatshoofd drie of meer politieke partijen in één spel.
? New Recruits
? Nieuwe rekruten
? Recruit 1000 combatants for your terrorist group in one recruitment campaign.
? Rekruteer 1000 strijders voor uw terroristische groepering in één wervingscampagne.
? Disinformation Campaign
? Desinformatiecampagne
? Succeed in initiating a fake news story on the leader of the opposing party.
? Slaag erin een nepnieuwsbericht te lanceren over de leider van de tegenpartij.
? Silo construction site
? Bouwplaats silo
? Build an Intercontinental Missile silo in a country that doesn't have one.
? Bouw een silo voor intercontinentale raketten in een land dat er geen heeft.
? Vive la Révolution!
? Vive la Révolution!
? Conquer your country by force as the opposition.
? Verover je land met geweld als oppositie.
? Spring Cleaning
? Lenteschoonmaak
? Dismiss the current government and form a new one.
? Ontsla de huidige regering en vorm een ​​nieuwe.
? Energy of the future
? Energie van de toekomst
? Build a Nuclear fusion plant.
? Bouw een kernfusie-installatie.
? Harmony
? Harmony
? Pass a harmonization law in the European Union.
? Een harmonisatiewet aannemen in de Europese Unie.
? Imperialism
? Imperialisme
? Annex five countries.
? Bijlage vijf landen.
? High Five!
? High Five!
? Sign an global economic treaty with another country.
? Onderteken een wereldwijd economisch verdrag met een ander land.
? Choppers
? Choppers
? Procure helicopters through your terrorist organization's network.
? Koop helikopters via het netwerk van uw terroristische organisatie.
? Ping OK (2018)
? Ping OK (2018)
? Covering 100% of the Country's Population With Super High Speed.
? Dekt 100% van de bevolking van het land met superhoge snelheid.
? Underground
? Underground
? Take your political party underground.
? Breng uw politieke partij ondergronds.
? Minister on the Run
? Minister op de vlucht
? As the political opponent, secure the resignation of a minister.
? Zorg als politieke tegenstander voor het aftreden van een minister.
? Normalization
? Normalisatie
? Gain normalization for your terrorist group without taking power.
? Krijg normalisatie voor uw terroristische groepering zonder de macht over te nemen.
? Ignition (2018)
? Ignition (2018)
? Launching and Completing a Space Mission.
? Lancering en voltooiing van een ruimtemissie.
? Marriage For All
? Huwelijk voor iedereen
? Legalize homosexual marriage.
? Het homohuwelijk legaliseren.
? Interference (2018)
? Interferentie (2018)
? Rigging a Foreign Election.
? Optuigen van buitenlandse verkiezingen.
? First Steps Into the Stars (2018)
? Eerste stappen in de sterren (2018)
? Creating a Space Agency.
? Creëren van een ruimteagentschap.
? Independence
? Onafhankelijkheid
? Gain independence for your region as the opposition.
? Verkrijg onafhankelijkheid voor uw regio als oppositie.
? Eureka!
? Eureka!
? Make a discovery through a scientific collaboration with another country.
? Doe een ontdekking door een wetenschappelijke samenwerking met een ander land.
? Mass Recruitment
? Massa-werving
? Recruit 10,000 combatants for your terrorist group in one recruitment campaign.
? Rekruteer 10.000 strijders voor uw terroristische groepering in één wervingscampagne.
? Cannabis recipes
? Cannabisrecepten
? Legalize cannabis in a country where it is banned and have a tax on its consumption voted.
? Legaliseer cannabis in een land waar het verboden is en laat een belasting op het gebruik ervan stemmen.
? 420 Friendly
? 420 Friendly
? Legalize the consumption of cannabis.
? Legaliseer de consumptie van cannabis.
? Cheers !
? Proost!
? Allow alcohol consumption in a country where it is forbidden.
? Sta alcoholgebruik toe in een land waar het verboden is.
? Not in My House
? Niet in mijn huis
? Forbid homosexual marriage.
? Homohuwelijk verbieden.
? Ride at half price
? Rit aan halve prijs
? Divide by 2 the cost of motorway tolls.
? De kosten van tolgelden op snelwegen delen door 2.
? Minister Exodus
? Minister Exodus
? As the political opponent, secure the resignation of five ministers in one game.
? Zorg als politieke tegenstander voor het aftreden van vijf ministers in één spel.
? Long Live the EU !
? Lang leve de EU!
? Join the European Union.
? Word lid van de Europese Unie.
? Clash of the Titans
? Clash of the Titans
? Annex China to the United States or vice-versa.
? Bijlage China bij de Verenigde Staten of vice versa.
? State Bailout
? State Bailout
? Pass the VAT at 25%.
? Geef de btw door met 25%.
? Long live the Eurasian Union!
? Leve de Euraziatische Unie!
? Join the Eurasian Union.
? Word lid van de Euraziatische Unie.
? Military Coup
? Militaire staatsgreep
? As the political opponent, overthrow the Chief of State with a military coup d'état.
? Als politieke tegenstander het staatshoofd omverwerpen met een militaire staatsgreep.
? Work Less to Gain
? Minder werken om te winnen
? Just as Much Work 32 hours a week.
? Net zoveel werk 32 uur per week.
? Stay grouped
? Gegroepeerd blijven
? Stay on power for one month in 30 nations simultaneously.
? Blijf een maand aan de macht in 30 landen tegelijk.
? Assassination
? Moord
? Assassinate the Chief of State of your country.
? Vermoord het staatshoofd van uw land.
? Tutorial Tutor
? Tutorial Tutor
? Finish the tutorial.
? Voltooi de tutorial.
? The Grass is Always Greener
? Het gras is altijd groener
? Conquer a country other than yours by force as the opposition.
? Verover een ander land dan het jouwe met geweld als oppositie.
? Purchasing Power
? Koopkracht
? Abolish the VAT.
? Schaf de btw af.
? Expert
? Expert
? Reach Level 3.
? Bereik niveau 3.
? We Are Not Alone! (2018)
? We zijn niet alleen! (2018)
? Finding Extraterrestrial Life.
? Het vinden van buitenaards leven.
? Mass Denuclearization
? Massale denuclearisatie
? Dismantle at least half of the world's nuclear power plants.
? Ontmantel minstens de helft van 's werelds kerncentrales.
? An Animal's Best Friend
? De beste vriend van een dier
? Improve your country's grade in animal welfare.
? Verbeter de score van uw land op het gebied van dierenwelzijn.
? EU vs GAFA
? EU vs GAFA
? Create a tax on digital companies in 5 countries of the European Union.
? Stel een belasting in op digitale bedrijven in 5 landen van de Europese Unie.
? Confirmed
? Bevestigd
? Reach Level 2.
? Bereik niveau 2.
? The Manhattan Project
? The Manhattan Project
? Discover the atomic bomb.
? Ontdek de atoombom.
? Personalization
? Personalisatie
? Customize a character.
? Pas een personage aan.
? Acing the Quiz
? Acing the Quiz
? Answer 100% of the quiz questions correctly.
? Beantwoord 100% van de quizvragen correct.

Trainers, Middelen en Valsspeel Codes

De Trainers van Power and Revolution 2022 Edition zijn kleine downloadbare programma's waarmee je een functionaliteit aan het spel kunt toevoegen, voornamelijk om vals te spelen en om trucs te bieden die mogelijks niet op een andere manier beschikbaar zijn. Klik op de Trainer die je het liefst downloadt:
Download Pagina Power and Revolution 2022 Edition (6.82 E22 / +0)
  • Maximale populariteit
    Zeer lage inflatie
    Mega-industrie en BBP
    Snelheid van spelen
Cherri Andrea640360