Trucs en Spelcodes: Warlord Britannia (PC)

Super snelheid en onbeperkt goud en vele andere trucs en codes op deze pagina gewijd aan Warlord Britannia voor PC.

Inleiding

Warlord Britannia: Verhaal van het Spel

Welkom op onze pagina's, en vooral diegenen die gewijd zijn aan de trucs van Warlord Britannia. Zonder verder uitstel gaan we dit artikel aan u presenteren!

Als u andere kent, stel ze dan voor door contact met ons op te nemen en we zullen ze graag hier in dit artikel publiceren.

Leid een Romeins expeditieleger naar het hart van het oude Groot-Brittannië!Rekruteer, promoot en upgrade je legionairs terwijl je een reeks versterkte marskampen bouwt.Gebruik Romeinse tactieken en strategieën om het hele eiland te veroveren en krijgsheer te worden!

Warlord Britannia is gepubliceerd op 24/04/2022 voor PC. We zorgen ervoor dat de lijst met consoles waarvoor het spel in de loop van de tijd is gepubliceerd, wordt bijgewerkt als de trucs ook van toepassing zijn op nieuwkomers.

Ontdek veel Trucs, Tips en Strategieën voor Warlord Britannia (PC): Super snelheid en onbeperkt goud.

We hebben ook een trainer gevonden voor dit spel. Met dit computerprogramma kan je trucs aan het spel toevoegen die je op geen enkele andere manier kon krijgen en kan je deze tijdens het spelen activeren.

Onderaan de pagina vind je ook een lijst met de ontgrendelde doelstellingen in dit spel met een kleine gids. De lijst is in het Engels, maar we hebben ook een automatisch vertaalde versie toegevoegd om het begrijpen te vergemakkelijken.

Na het voorwoord, laten we je de trucs zien die we hebben gevonden.

Trucs: Steam doelen

Trucs Warlord Britannia:
Voer de volgende taken uit om de bijbehorende Steam Doelstellingen te behalen (de lijst kan in het Engels zijn):
TitelSteam doelen: Warlord Britannia
? First Steps
? Eerste stappen
? Set up camp and recruit more men.
? Zet een kamp op en rekruteer meer mannen.
? Enter the Museum
? Ga het museum binnen
? Load into the Museum scene and view the exhibits.
? Laad in de museumscène en bekijk de exposities.
? Primus Pilus
? Primus Pilus
? Recruit all units in the 3rd Century. Promote a rising Centurion to Primus Pilus.
? Rekruteer alle eenheden in de 3e eeuw. Bevorder een opkomende centurion tot Primus Pilus.
? Oppressive Taxation
? Onderdrukkende belastingheffing
? Wrench even more money away from the local population.
? Sleutel nog meer geld weg van de lokale bevolking.
? High Command
? Opperbevel
? Recruit all units in the 4th Century. Promote all three commanding officers.
? Rekruteer alle eenheden in de 4e eeuw. Bevorder alle drie de bevelvoerende officieren.
? Menace
? Menace
? The road is no longer safe for the enemy, their activities are constantly subject to attack.
? De weg is niet langer veilig voor de vijand, hun activiteiten worden voortdurend aangevallen.
? Dragon
? Dragon
? Amass great sums of gold and silver.
? Verzamel grote sommen goud en zilver.
? 6th Century
? 6e eeuw
? Recruit all units in the 6th Century.
? Rekruteer alle eenheden in de 6e eeuw.
? Proven Soldier
? Bewezen soldaat
? Defeat a significant amount of enemy warriors in combat.
? Versla een aanzienlijk aantal vijandelijke krijgers in gevechten.
? Legatus Legionis
? Legatus Legionis
? Recruit all units in the 9th Century. Assemble the full Legion.
? Rekruteer alle eenheden in de 9e eeuw. Stel het volledige legioen samen.
? Persona non grata
? Persona non grata
? Public enemy. Your relentless attacks have left the enemy in complete disarray.
? Volksvijand. Je meedogenloze aanvallen hebben de vijand in volledige wanorde achtergelaten.
? Slave Driver
? Slavenchauffeur
? Send an increasing portion of the population back to Rome in chains.
? Stuur een steeds groter deel van de bevolking geketend terug naar Rome.
? Field Commander
? Veldcommandant
? Establish your reputation as a competent leader on the battlefield.
? Vestig je reputatie als competente leider op het slagveld.
? Occupier
? Occupier
? Conquer more land. The Lowlands third of the island is coming under stable Roman rule.
? Verover meer land. Het derde deel van het eiland Lowlands komt onder stabiel Romeins bestuur.
? Midas Touch
? Midas Touch
? Form a tax ledger robust enough to rival any Senator in Rome.
? Vorm een ​​belastinggrootboek dat robuust genoeg is om te wedijveren met elke senator in Rome.
? Pecunia non olet
? Pecunia non olet
? Money doesn't smell. Extract an astronomical amount of money from the island.
? Geld stinkt niet. Haal een astronomisch bedrag uit het eiland.
? Scourge
? Scourge
? Put a vast swath of the civilian population to the sword.
? Zet een groot deel van de burgerbevolking neer.
? Pushing North
? Pushing North
? Move into the rolling hills and open fields of the Midlands.
? Ga de glooiende heuvels en open velden van de Midlands in.
? Veni Vidi Vici
? Veni Vidi Vici
? I came, I saw, I conquered. Bring the entire island under the Iron First of the Roman Empire.
? Ik kwam, ik zag, ik overwon. Breng het hele eiland onder de Iron First van het Romeinse Rijk.

Trainers, Middelen en Valsspeel Codes

De Trainers van Warlord Britannia zijn kleine downloadbare programma's waarmee je een functionaliteit aan het spel kunt toevoegen, voornamelijk om vals te spelen en om trucs te bieden die mogelijks niet op een andere manier beschikbaar zijn. Klik op de Trainer die je het liefst downloadt:
Download Pagina Warlord Britannia (ORIGINAL / +0)
 • God modus
  Onbeperkte gezondheid
  Onbeperkt aantal pijlen
  Onbeperkte lansen Super snelheid Super sprong Onbeperkt goud
  Onbeperkt Zilveren Munten
  Onbeperkt hout
  Onbeperkte steen
  Onbeperkt ijzer
  Snelheid van spelen
Cherri Andrea640360