Trucs en Spelcodes: Monster Girl Manager (PC)

Alle trucs en codes van Monster Girl Manager voor PC die in omloop zijn!

Inleiding

Monster Girl Manager: Verhaal van het Spel

Hallo! Het is een genoegen om u op onze site te vinden. Deze pagina bevat alle trucs en codes die we hebben kunnen vinden voor Monster Girl Manager.

Als u andere kan vinden, aarzel dan niet om het naar ons te sturen. We zullen het met eventuele openbare dank aan de bestaande toevoegen.

Roep procedureel gegenereerde monstermeisjes op, raadpleeg ze en train ze in deze roguelite-kerker.Evalueer de sterke en zwakke punten van verschillende soorten monsters terwijl je het ultieme team samenstelt om gevaarlijke vijanden te verslaan en krachtige artefacten te verzamelen.(Het spel is SFW)

We hebben materiaal geldig voor PC. De lijst met consoles is voortdurend bijgewerkt sinds 06/02/2022, de datum waarop Monster Girl Manager werd gepubliceerd.

Ontdek veel Trucs, Tips en Strategieën voor Monster Girl Manager (PC): Onbeperkt leven en spelsnelheid.

Daarnaast kunt u voor Monster Girl Manager ook een promotrainer van derden downloaden. Als het samen met het spel wordt uitgevoerd, kun je met deze trainer trucs activeren die je anders niet zou krijgen.

Voor jullie hebben we ook de lijst met de Achievements van dit spel beschikbaar gemaakt, met een automatisch vertaalde uitleg over hoe je ze kunt ontgrendelen.

Na het voorwoord, laten we je de trucs zien die we hebben gevonden.

Trucs: Steam doelen

Trucs Monster Girl Manager:
Voer de volgende taken uit om de bijbehorende Steam Doelstellingen te behalen (de lijst kan in het Engels zijn):
TitelSteam doelen: Monster Girl Manager
? The hunt is on!
? De jacht is geopend!
? Summon a girl from a special seed.
? Roep een meisje op uit een speciaal zaadje.
? Let the colors flow
? Laat de kleuren vloeien
? Activate an orb overflow
? Activeren een boloverloop
? He who controls the dust
? Hij die het stof beheerst
? Give mile stone dust to a monster girl
? Geef mijlsteenstof aan een monstermeisje
? Bulletproof
? Kogelvrij
? Have 99 or more armor
? Beschik over 99 of meer bepantsering
? Now it's a party!
? Nu is het feest!
? Have 5 monster girls in town at once
? Zorg dat er 5 monstermeisjes tegelijk in de stad zijn
? I would like to rage
? Ik wil graag woeden
? Have 99 or more frenzy
? Heb 99 of meer razernij
? Ultimate Lifeform
? Ultieme levensvorm
? Train a monster girl to max level
? Train een monstermeisje tot het maximale niveau
? Moodswing
? Moodswing
? Have a moth swap while carrying a mood ring
? Heb een moth swap terwijl je een stemmingsring draagt ​​
? All Seeing
? All Seeing
? Have map vision of 5 or more
? Heb kaartvisie van 5 of meer
? Tax evasion
? Belastingontduiking
? Equip a kitsune with a geode
? Rust een kitsune uit met een geode
? Camping Trip
? Kamperen Trip
? Use trail mix on a girl with a sleeping bag and smores equipped
? Gebruik trailmix op een meisje met een slaapzak en smores uitgerust
? Pyromania
? Pyromanie
? Use Hellfire with the fuel tank, hot brand, and magnifying glass equipped
? Hellfire gebruiken met de brandstoftank, heet brandmerk en vergrootglas uitgerust
? AFK
? AFK
? Skip a turn with a green mushroom, comfy pillow, and playing cards equipped
? Sla een beurt over met een groene paddenstoel, comfortabel kussen en speelkaarten uitgerust
? Pollinator
? Bestuiver
? Use pollinate on an Alraune
? Gebruik bestuiving op een Alraune
? Who needs medkits?
? Wie heeft medikits nodig?
? Use first aid with snake oil, fire extinguisher, and pet leech equipped
? Gebruik eerste hulp met slangolie, brandblusser en huisdierbloedzuiger uitgerust
? Court is in session
? Rechtbank is in zitting
? Use Hammer Smash with a brown stone and quick knife equipped.
? Gebruik Hammer Smash met een bruine steen en een snel mes.
? Weaponized Greed
? Bewapende hebzucht
? Equip a nickel sock and golden armor onto a Dragon
? Rust een nikkelen sok en een gouden pantser uit op een draak
? Hold still!
? Blijf stil!
? Use home run on a trapped enemy with a lamia
? Gebruik een homerun op een gevangen vijand met een lamia
? Can I offer you an egg?
? Mag ik je een ei aanbieden?
? Use a skill on an ally with the blessed egg and tinfoil hat equipped
? Gebruik een vaardigheid op een bondgenoot met het gezegende ei en de aluminium hoed
? The best offense
? De beste aanval
? Use shield bash with over 99 armor on a cyclops
? Gebruik schildbash met meer dan 99 pantsers op een cyclops
? Nothing escapes my web
? Niets ontsnapt aan mijn web
? Equip an arachne with a tangle bomb and a mousetrap
? Rust een arachne uit met een wirwarbom en een muizenval
? Even darker
? Nog donkerder
? Use dark ritual while carrying a black donut
? Gebruik een duister ritueel terwijl je een zwarte donut draagt ​​
? Blood Thirsty
? Bloeddorstig
? Equip a blood goblet and vampire fang on a vampire
? Rust een bloedbeker en vampierhoektand uit op een vampier
? The harder they fall
? Hoe harder ze vallen
? Enter a boss fight with a broken chain, giant slayer, and glass parasite equipped on one girl.
? Betreed een baasgevecht met een gebroken ketting, gigantische doder en glazen parasiet op één meisje.
? Lunacy
? Lunacy
? Use moon light on a werewolf
? Gebruik maanlicht op een weerwolf
? When they get bit with the
? Wanneer ze gebeten worden met de
? Use venom fang with venom moss and venom gland equipped
? Gebruik giftand met gifmos en gifklier uitgerust
? I alone
? Ik alleen
? Defeat a dungeon's final boss with only 1 monster girl left
? Versla de eindbaas van een kerker met nog maar 1 monstermeisje over
? I am the cure
? Ik ben de remedie
? Use Stitches on a Zombie with a plague mask equipped
? Gebruik Stitches op een zombie met een plaagmasker uitgerust
? Glass Cannon
? Glazen kanon
? Equip broken glass, mutant serum, and bottled lightning
? Rust gebroken glas, mutant serum en bliksem in flessen uit
? Water Bender
? Waterbuiger
? Use tsunami with a wave pendant and shallow bowl
? Gebruik tsunami met een golfhanger en ondiepe kom
? EXPLOOOOSION!
? EXPLOOOOSION!
? Use GET DOWN! with a proximity mine and dead mans switch
? Gebruik GET DOWN! met naderingsmijn en dodemansschakelaar
? Full Moon
? Volle maan
? Equip a dwarf moon, a harvest moon, a blood moon, and a hidden moon
? Rust een dwergmaan, een oogstmaan, een bloedmaan en een verborgen maan
? Got you in my sights
? Ik heb je in het vizier
? Use sniper on an elf while carrying a spyglass and an ice pick
? Gebruik een sluipschutter op een elf terwijl je een verrekijker en een ijspriem draagt ​​
? What does the fox say?
? Wat zegt de vos?
? Use horse code on a kitsune
? Paardencode gebruiken op een kitsune
? It says you're a HERETIC!
? Er staat dat je een KETTER bent!
? Equip a healing sword, a beating heart, and a holy scripture
? Rust een genezend zwaard, een kloppend hart en een heilig geschrift uit
? Trapped in here with me!
? Hier gevangen met mij!
? Equip a lamia with a ghost anchor
? Rust een lamia uit met een spookanker
? Lady of the Burnt Visage
? Lady of the Burnt Visage
? Equip a lava rock, fireworks, and candle wax
? Rust een lavasteen, vuurwerk en kaarsvet uit
? I'm always angry
? Ik ben altijd boos
? Use fists of fury with an orc while carrying a boar pendant
? Gebruik woedende vuisten met een ork terwijl je een zwijn-hanger draagt ​​
? Full House
? Full House
? Equip 2 of hearts, 10 of clubs, and house card
? Rust 2 harten uit, Klaveren 10 en huiskaart
? Black Death
? Black Death
? Use Infect with a plague essence and a plague mask equipped
? Gebruik Infect met een pestessentie en een pestmasker uitgerust

Trainers, Middelen en Valsspeel Codes

De Trainers van Monster Girl Manager zijn kleine downloadbare programma's waarmee je een functionaliteit aan het spel kunt toevoegen, voornamelijk om vals te spelen en om trucs te bieden die mogelijks niet op een andere manier beschikbaar zijn. Klik op de Trainer die je het liefst downloadt:
Download Pagina Monster Girl Manager (Original / +0)
  • Ongelimiteerde gezondheid
    Onbeperkt geld
    Onbeperkte weerstand
    Zet de gezondheid van de vijand op 1
    Spelsnelheid
Cherri Andrea640360