Trucs en Spelcodes: Common hood (PC)

Trucs, Codes en Geheimen voor Common hood op PC. Bijvoorbeeld: Onbeperkte items en spelsnelheid.

Inleiding

Common hood: Verhaal van het Spel

Welkom bij het artikel op deze site over de trucs en ontgrendelaars van Common hood. Alle geheimen die we over dit spel weten, zijn op deze pagina geschreven.

We hopen dat het u zal helpen en dat u ons werk zult waarderen. Als je trucs hebt om voor te stellen, reageer of neem contact met ons op en we zullen de pagina bijwerken.

In Common'hood sticht je een community en beheer je de economie met behulp van aanpasbare tools.Vind middelen, boerderij, onderzoekstechnologieën, knutselgereedschap, bouw een huis en maak vrienden.Creëer een gemeenschap en leid deze van overleven naar welvaart!

Dit spel is uitgebracht op 9/10/2022 en de trucs die we bezitten zijn geldig voor PC. Deze lijst zal in de loop van de tijd worden bijgewerkt telkens wanneer we merken dat er nieuwe consoles zijn waarop Common hood is gepubliceerd.

Ontdek veel Trucs, Tips en Strategieën voor Common hood (PC): Onbeperkte items en spelsnelheid.

Zou je veel trucs willen voor Common hood die je anders niet zou kunnen krijgen? Download de Trainer die beschikbaar is op deze site onderaan de pagina. Eenmaal uitgevoerd en geactiveerd, kan je trucs aan het spel toevoegen die je anders niet kan krijgen.

Daarenboven hebben we ook de lijst met de Achievements voor je verzameld met daarnaast een kleine vertaalde uitleg over hoe je deze kunt bekomen.

En hier zijn eindelijk de langverwachte trucs voor dit spel.

Trucs: Steam doelen

Trucs Common hood:
Voer de volgende taken uit om de bijbehorende Steam Doelstellingen te behalen (de lijst kan in het Engels zijn):
TitelSteam doelen: Common hood
? Skill augmentation
? Vaardigheidsvergroting
? Install your first machine.
? Installeer uw eerste machine.
? A new home
? Een nieuw thuis
? Set up your tent in the factory.
? Zet uw tent op in de fabriek.
? We cannot do this alone
? Wij kunnen dit niet alleen
? Recruit your first character.
? Rekruteer je eerste personage.
? Our shop
? Onze winkel
? Install 5 different machines.
? Installeer 5 verschillende machines.
? Watch them grow
? Kijk hoe ze groeien
? Harvest your first crop.
? Oogst uw eerste oogst.
? The journey begins
? De reis begint
? Cross the bridge.
? De brug over.
? Production paths
? Productiepaden
? Install 10 different machines.
? Installeer 10 verschillende machines.
? It's not just about surviving
? Het gaat niet alleen om overleven
? Complete your first contract.
? Vul uw eerste contract in.
? Every plant is different
? Elke plant is anders
? Harvest 5 different crops.
? Oogst 5 verschillende gewassen.
? It all starts with literacy
? Het begint allemaal met geletterdheid
? Research 10 knowledge nodes.
? Onderzoek 10 kennisknooppunten.
? Machine Room
? Machinekamer
? Reach the Machine Room.
? Bereik de machinekamer.
? Flavor of life
? Levensgenot
? Cook your first recipe.
? Kook je eerste recept.
? We are in this together
? We doen dit samen
? Recruit 5 characters.
? Rekruteer 5 karakters.
? Concrete Tunnel
? Betonnen tunnel
? Reach the Concrete Tunnel.
? Bereik de betonnen tunnel.
? Secret Garden
? Geheime tuin
? Reach the Secret Garden.
? Bereik de Geheime Tuin.
? Instruction set
? Instructieset
? Craft your first blueprint.
? Maak je eerste blauwdruk.
? Glasshouse
? Kas
? Reach the Glasshouse.
? Bereik de kas.
? Earning trust
? Vertrouwen winnen
? Reach 10 points of trust with one character.
? Bereik 10 vertrouwenspunten met één personage.
? Beyond monotony
? Eentonigheid voorbij
? Cook 5 different recipes.
? Kook 5 verschillende recepten.
? Barrenlands
? Barrenlands
? Reach the Barrenlands.
? Bereik de Barrenlands.
? Meaningful pieces
? Betekenisvolle stukken
? Craft a decoration.
? Maak een decoratie.
? That is a crew
? Dat is een team
? Recruit 10 characters.
? Rekruteer 10 karakters.
? Design catalog
? Ontwerpcatalogus
? Craft 5 different blueprints.
? Maak 5 verschillende blauwdrukken.
? Shipyard
? Scheepswerf
? Reach the Shipyard.
? Bereik de Scheepswerf.
? Neighborhood aid
? Buurthulp
? Complete 5 contracts.
? Voltooi 5 contracten.
? Knowledge is power
? Kennis is macht
? Research 20 knowledge nodes.
? Onderzoek 20 kennisknooppunten.
? I can build anything
? Ik kan alles bouwen
? Craft 10 different blueprints.
? Maak 10 verschillende blauwdrukken.
? Cornucopia
? Hoorn des overvloeds
? Cook 10 different recipes.
? Bereid 10 verschillende recepten.
? Finding identity
? Identiteit zoeken
? Craft 5 different decorations.
? Maak 5 verschillende decoraties.
? Nested
? Genest
? Create a nested blueprint.
? Maak een geneste blauwdruk.
? My habitat
? Mijn habitat
? Craft 10 different decorations.
? Maak 10 verschillende decoraties.
? Common'hood
? Common'hood
? Recruit all characters.
? Rekruteer alle personages.
? Crafting friendship
? Vriendschap creëren
? Reach 10 points of trust with 5 different characters.
? Bereik 10 vertrouwenspunten met 5 verschillende karakters.
? This is our 'hood
? Dit is onze 'hood'
? Complete 10 contracts.
? Voltooi 10 contracten.
? Not taken for granted
? Niet vanzelfsprekend
? Reach 10 points of trust with 10 different characters.
? Bereik 10 vertrouwenspunten met 10 verschillende karakters.
? Knowledge transfer
? Kennisoverdracht
? Upload a design to the online database.
? Upload een ontwerp naar de online database.
? No one left behind
? Niemand achtergelaten
? Reach 10 points of trust with all characters.
? Bereik 10 punten van vertrouwen met alle personages.
? Learning from others
? Leren van anderen
? Download a design from the online database.
? Download een ontwerp uit de online database.
? Feedback
? Feedback
? Rate a design in the online database.
? Beoordeel een ontwerp in de online database.
? Production ecosystem
? Productie-ecosysteem
? Install one of each of the machines.
? Installeer één van elk van de machines.
? Emancipatory knowledge
? Emancipatorische kennis
? Research all knowledge nodes.
? Onderzoek alle kennisknooppunten.
? A journey of mind
? Een geestesreis
? Complete the story.
? Maak het verhaal compleet.
? Mutual aid
? Wederzijdse hulp
? Complete all contracts.
? Voltooi alle contracten.

Trainers, Middelen en Valsspeel Codes

De Trainers van Common hood zijn kleine downloadbare programma's waarmee je een functionaliteit aan het spel kunt toevoegen, voornamelijk om vals te spelen en om trucs te bieden die mogelijks niet op een andere manier beschikbaar zijn. Klik op de Trainer die je het liefst downloadt:
Download Pagina Common hood (ORIGINAL / +0)
  • Onbeperkte generatorbrandstof
    Onbeperkte artikelen
    Topstaat van het object
    Verwijder al het vuil
    Spelsnelheid
Cherri Andrea640360